Wil je Paracetamol of iets wat mogelijk echt helpt?

Mocht je onverhoopt een Covid-19 besmetting oplopen, ondanks al je voorzorgen, dan kom je natuurlijk allereerst bij je huisarts terecht.

Je krijgt dan iets voorgescheven wat misschien wel kenmerkend is voor de door verzekeraars beknotte 1e lijn. Je krijgt Paracetamol. Wat uiteraard pure symptoombestrijding is en weinig zal doen om erger te voorkomen, voorzover dat lot je zou kunnen treffen.

Allicht weet je van het bestaan van andere middelen, die met wisselend succes naar voren kwamen als een mogelijk èchte 1e lijnstherapie.

(o ja: ‘t is fijn als je aan het eind van dit bericht een reactie achterlaat…)

Een van de meest laagdrempelige middelen is: Hydroxychloroquine, toe te passen in combinatie met Azytromycine 500 mg en Zinc Orotaat. HCQ (niet te verwarren met Chloroquine) is een al heel lang bekend middel tegen malaria en tegen allerlei minder exotische, hier voorkomende ontstekingsziekten. Iets waarmee onze artsen dus veel ervaring hebben.

Als je nu denkt “maar gebruik van dat middel bij Covid-19 is toch afgewezen, het zou niet helpen en zelfs gevaarlijke bijwerkingen hebben”, dan is dat je niet kwalijk te nemen. Dit is namelijk precies het aantoonbaar onjuiste bericht, wat de media hier tot vervelens toe hebben laten horen.

Wat je ook zou kunnen denken: “Daar waren toch rare kwasten als Trump, Bolsinario en zelfs onze eigen Thierry Baudet enthousiast over”. Dat klopt en dat is een deel van de tragiek van het verhaal: zo werd dit middel geassocieerd met niet boven twijfel verheven imago’s. Imago’s die overigens dankbaar gekneed en uitgebuit worden door onprofessionele journalistiek.

Toegegeven: het is lastig.

Maar neem wat afstand en denk even logisch na. Dan realiseer je je: je mag een redenering niet zomaar omkeren. Als deze figuren uit tegendraadsheid, populisme, of wat dan ook, iets beweren, dan bewijst dat nog niet dat zo’n gedachte per definitie fout is.

Dus, wil je weten hoe het echt zit? Dan kun je voor de droeve feiten rondom deze rondzingende berichtgeving hier terecht.

Wat trouwens ook nog kan is, dat je denkt “maar dat mag de huisarts toch helemaal niet voorschrijven, dan hebben ze daar meteen de Inspectie op hun dak”.

Inderdaad, dat is eens in maart het geval geweest. Bij huisarts Rob Elens, die midden in het Brabantse crisisgebied de ene na de andere doorverwezen patiënt in het ziekenhuis zag overlijden. En vervolgens vanuit zijn tropenarts-ervaring, in nauw overleg met zijn apotheek praktisch aan de slag ging, zodat zijn patiënten van daar af binnen 24 uur met de HCQ combinatie werden behandeld. Naar anekdotisch bewijs (een groepje van 8 patiënten op leeftijd is te klein voor wetenschappelijke bewijsvoering): met succes.

Volgens de voorstanders ontbreekt elke basis voor dit soort ingrijpen door de Inspectie. Ze hebben dit ook juridisch laten toetsen.

Een huisarts mag gewoon off-label voorschrijven (d.w.z. een medicijn voor iets anders gebruiken dan waar het officieel voor toegelaten is, mits de arts daarbij aan een paar heldere voorwaarden voldoet).

Deze site is er uiteraard niet om je medisch advies te geven. Het primaire doel is het ‘redden van onze democratie’, waarbij de nog altijd afnemende kwaliteit van de media een ernstige belemmering vormt.

Maar nu, in de Coronacrisis, blijkt die mediakwaliteit nog veel verder strekkende gevolgen te hebben. In het beste geval worden we via de media ernstig in verwarring gebracht, c.q. onzeker en doodsbang gemaakt. In het ergste geval worden we volledig op het verkeerde been gezet.

En dat gebeurt dus rond HCQ.

Die berichtgeving te recenseren en de feiten achter de onzin vandaag te toveren, dat gebeurt vanaf het vroege begin van Corona, op deze site.

En dus: voor wie wil weten hoe het echt zit met de opties in de 1e lijn -dus bij de huisarts- en wie daar voor zichzelf actie op wil nemen:

De relevante feiten rond 1e lijnsgebruik van HCQ zijn op en via deze site te vinden.

Zelfs vindt je hier een kant-en-klare brieftekst, waarmee je vooraf desgewenst je huisarts kunt laten weten dat je geen Paracetamol wenst, maar de HCQ combinatie. In die brief staan ook verwijzingen, waaruit een mogelijk beduchte huisarts zelf kan constateren dat dit gebruik hier wel degelijk toegestaan is.

Een soortgelijke brief is trouwens ook te vinden op de site van die Brabantse huisarts (Rob Elens). Het enige probleem daarmee: ook hijzelf heeft zich vrij onhandig geassocieerd met minder degelijke ‘imago’s. En zijn brief blijkt bij huisartsen wat aanmatigend over te komen.

Daarom is het slimmer een eigen tekst te gebruiken, zoals in het hier gegeven voorbeeld. Daarin wordt bovendien volledig recht gedaan aan de expertise en de adviserende rol van je arts en apotheker.

Het is wèl eerlijk om hier te melden dat niet alle huisartsen hier even blij mee zullen zijn. Een citaat van zo’n arts: “Wij als huisartsen weten het niet beter dan de virologen en infectiologen die met het onderzoek in de frontlinie bezig zijn.”

Dat zou inderdaad zou moeten zijn. Maar ook deze huisarts hoort te weten dat alle onderzoeken aan dit middel voor de 1e lijn irrelevant waren, daar ze in ziekenhuizen zijn uitgevoerd en dus bij patiënten met een gevorderd, gecompliceerd ziektebeeld.

Heb je je er zelf eenmaal goed in verdiept, wil je de discussie met je arts wel aangaan en wil je een word-versie van de tekst ontvangen? Stuur dan een verzoek aan redonzedemocratie@gmail.com

Voor wie al een tijdje op dit probleem zat te broeden is hier dus een oplossing.

Mocht je liever een stapje minder rigoreus te werk gaan, dan kun je nog altijd een petitie tekenen, waarmee je in elk geval druk op de ketel zet, opdat men eens serieus onderzoek doet naar dit gebruik van HCQ.

Vind dat je ook dat geen idee dat bij je past, dan weet je in elk geval nu nog eens extra, hoe beroerd onze media dit thema behandelen. Dus hoe kritisch je moet zijn op de berichtgeving, die via haast-journalistiek over ons wordt uitgestort.

Ook weet je dat de ‘echte deskundigen’ waar de hierboven geciteerde arts naar verwees hier structureel geplaagd worden door een blinde vlek. Genoegzaam aangetoond en nooit een zinnig weerwoord op ontvangen.

Ter afsluiting past hier de samenvatting van een elders op de site gemaakte opmerking:

Chapeau, media en instanties, dat je op zo’n manier de markt creëert voor samenzweringsdenkers!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *