Weg met die gespinde frames

Deze week is het dan zover: de veelbesproken verkiezingen. Hoe dan ook een waterscheiding. Van naïef neoliberaal overheidskrimpen naar een tegenovergestelde beweging.

De campagne kwam laat op gang, maar de politieke frames zijn toch al weer rijkelijk in ons kiezersbrein gepoot.

Politici hebben er geen belang bij om die frames te doorbreken. Verreweg de meeste journalisten zijn er niet toe in staat; velen lijken simpelweg in de productiestand te zitten. Noem het tunnelvisie. Of actie = reactie.

Laten wij zelf dus op een rijtje zetten wat we essentiële thema’s vinden. En deze in kort bestek analyseren, los van retoriek en partijprogramma’s.

Selecteer er een paar en check dan de bijbehorende kolommen. Als altijd: reacties en suggesties worden op prijs gesteld. Plaats ze vooral onderaan dit bericht.

De thema’s zijn, in alfabetische volgorde:

Cultuur & Sport

Democratie

Digitalisering

Economie

Gezondheid

Internationale verhoudingen

Milieu

Onderwijs en Wetenschap

Rechtvaardigheid

Veiligheid

Wonen

Hier volgt de analyse:

 ThemaProblemenGrondoorzakenNep- of halve oplossingenKansen 
Cultuur & SportContinue bestaansonzeker-heid.

Kun je van cultuur leven, onder de absolute top?

Cultuursector sterk geraakt door Corona, nauwelijks gesteund.

Eenzijdige nadruk op topsport.
Wisselende politieke winden.
Sluitpost v.d. begroting.

Eenzijdige nadruk op economie en op ‘nationale trots’.  
Alles wat reactief is en leidt naar van jaar tot jaar budgetten.Stuur op een Bruto Nationaal Geluksindex.

Ontwikkel een evenwichtiger en duurzamer financierings-stelsel.

Verwijder zieke prikkels (bijv. concurrentie op  kale bezoek- en kijkcijfers).

Stop bevoordeling ‘ sport om te kijken’ boven ‘ sport om te doen’.
 
DemocratieAl decennia-lang  groeiend burger-wantrouwen.Lobbycratie.

Overheid: vertrouwt ons niet, handelt inconsequent, manipuleert openheid, overtreedt de wet, discrimineert, opereert in silo’s.

Politici: te vaak  bezig met ‘dagkoersen’, ook dankzij hijgerige media.

Regering betitelt doorpakkende 2e kamer leden als: irritant, oncollegiaal; houding is: isoleer ze!

Coalitie is belangrijker geworden dan hun toezichthouder namens kiezers, het parlement.

Politieke partijen zijn onderdeel van het probleem.
Referenda (via micromarketing zijn uitslagen nu te koop, zie Brexit).

Aanbevelingen uit ‘ Lage drempels, hoge dijken’, negeren noodzaak tot  beteugelen v.d.  lobbycratie.
‘De Burgerraad’, mits volwaardig.

Het primaat omkeren: binnen nationale spelregels wordt lokaal meer leidend (staat dichter bij de burger).

Rationaliseer controle-beleid: bepaal norm max. toelaatbaar fraude %

Stroomlijn contact overheid – burger met noden.

Verbeter   kwaliteitsborging  bij publieke media.
 
DigitaliseringOnbeheerste robotisering v.d.  samenleving.

Digitale kwetsbaarheid.

Privacy.

Silicon Valley bepaalt.

Algoritmes social media ondermijnen  geestelijke gezondheid.  
Laissez-faire beleid.

Burgers zien risico’s pas als het te laat is.

Nul pro-actief beleid: onze politici missen basale kennis v. digitalisering.  
Banenplannen.

Mededingings-concepten uit het industriële tijdperk.

Een nationaal vuistje richting Silicon Valley maken.  
Basisinkomen  (met prikkels om maatschappelijk bij te dragen).

Pro-actief beleid v.  samenlevings-transformatie.

Europees beleid tegenover Silicon Valley monopolisten.  
 
EconomieNepstabiliteit, vatbaar voor ‘zwarte zwanen’.

Economie verengd tot financiële modellen.
Geldsysteem bevordert speculatie.

Een Euro, maar nauwelijks Europees stuurvermogen.

Financiële dashboards verleiden tot eenzijdig sturen.
De geldeconomie centraal stellen.

Paflov-reacties rond bank-regulering, verdere schaalvergroting bevorderend.
Verscheidenheid binnen de Euro (zie bijv. ‘a decent proposal’).

Publiek belang in kritische infrastructuur borgen.

Introductie van Bruto Nationaal Geluksindex, als instrumentarium.
 
GezondheidKosten explosie.

Vermarkting.

Voortdurende personeels-tekorten verpleging en  verzorging.
Marktwerking veronderstellen,  waar deze onmogelijk kan zijn.

Voormalig ziekenfondsen voor innovatieprikkels laten zorgen.
Plompweg meer geld uittrekken.Investeer in preventie, te beginnen met betaalbaar, gezond voedsel.

Reduceer  commercie-gedreven verleidingen (supermarkt, stationshallen).

Bouw overhead & micro-management af.

Verbeter waardering (niet slechts financieel) verplegers en verzorgers.

Groter % budget naar uitvoering.

Innoveer via eHealth.
 
Internationale verhoudingenEenzijdig groeiende macht van -en penetratie door- China.

Angst voor instromende  nieuwe Nederlanders.
Langdurige naïviteit en passiviteit bij ons bestuur.

Politieke correctheid voorkomt rationele aanpak.

Leugenachtige Haagse houding: ‘moet van Brussel’.
Alle vormen van ‘terug naar vroeger’.Europa, maar dan grondig hervormd: naar een Europa van de burgers. Slagvaardig en met draagvlak onder alle geledingen inwoners. Herverdelen subsidiariteit.

Herzie handelsregels, zó dat opkomende landen zich beschermd kunnen ontwikkelen.

Realistisch opvang- en integratie-beleid.
 
MilieuMaatregelen kwamen zeer traag op gang,  vaak eenzijdig en irrationeel.Tabu’s rond electorale pijnpunten (bijv. vlees, reizen, nucleair). Bijdragen aan ontstaan van ineffectief EU beleid.

Overmatig wensdenken, te talig en onvoldoende cijfermatig. Eenzijdige invloed van lobbyisten.
Doen alsof we het hier wel redden met wind- en zonne-energie & gasvrij.

Eenzijdige  nadruk op Co2.

Blind afbouwen agrarische export-sector (= mondiaal verplaatsen & verergeren v.h. probleem).
Een veel integraler milieu-beleid.

Rationele afweging van oplossingen en aanpakken.

Nationale Burger Raad v. milieu, lerend van Frans voorbeeld.
 
Onderwijs en WetenschapTeruglopende schoolresultaten, vergrootte verschillen.

Onvoldoende fundamenteel onderzoek.
Zieke prestatie-prikkels.

Doorgeslagen valorisatie & competitie om onderzoeksgeld.
Plompweg meer geld uittrekken.Bouw management overhead af.

Groter % budget naar uitvoering.

Leer van Scandinavische best practices.

Snijd onderzoeks-vaardigheden weg voor al die universitaire studenten, die voor een gewone baan studeren.

Verwijder zieke prikkels, ook in de wetenschap.
 
Rechtvaardig-heidScheve machts-verhoudingen, schisma in samenleving.

Ongelijkheid in toegang tot recht.
Flutbanen, waarbij elk machts-evenwicht mist (in 10 jaar Rutte 42,5 miljard loonkloof voor deze 2 miljoen werkers, nog excl. onvrijwillige ZZP-ers)

Absurde top inkomens.

Vermogens bevoordelend belastingstelsel.

Politiek gedreven micromanagement rond rechtspraak.  

NL doorvoerhaven bij fiscale ontwijking (op de TJN index staan we op plaats 4, nog boven Luxemburg en Zwitserland, alleen die 3 bekende verre eilanden zijn erger).
Plompweg meer geld uittrekken.

Nòg meer toeslagen verzinnen.
Corrigeren naïef neoliberalisme.

Belastingstelsel hervormen en drastisch versimpelen.

Basisinkomen (zie ook boven).

Definieer minimaal rechtvaardig arbeidsinkomen gezin of alleenstaande.

Waarborg gelijke kansen & inclusiviteit.

Versterk rechtspraak en alternatieven daarvoor.

Reguleer de Postbus-firma’s weg.
 
VeiligheidOns leger heeft nog jaren nodig voor inhaalslag.

Surveillance- en verwerkings-capaciteit politie schiet tekort.

Vermenging onder- en bovenwereld.
Vermijden van de hamvraag: verdraagt de hedendaagse defensie-techiek zich nog wel met  onze mini-schaal?  Kaasschaaf-methoden.    

Intern gerichte oplossingen.
Leger: stuur aan op EU-brede aanpak (de VS hebben ook geen leger per staat).

Vervang ideologisch   vijand-denken door pragmatisch belangen-denken.

Politie: Bouw overhead af.

Groter % budget naar uitvoering.
 
WonenErnstig toegenomen tekorten en mismatches.Post minister Volkshuisvesting werd opgeheven.

Coöperaties kregen teveel ruimte om van hun doel af te dwalen. Ook werden ze tot fiscale melkkoe (ze bouwden 93.000 woningen minder, sinds de verhuurdersheffing).

Onvoldoende marktregulering.
“In gelul kun je niet wonen”  (Schäfer, wethouder A’dam).Herstel centrale aansturing.

Moderniseer bouw-sector.

Ban speculatie in deze schaarse eerste levensbehoefte uit.

Zorg dat gemeenten hun werk doen.

Verbeter condities voor coöperaties.
 

Na je selectie uit bovenstaande tabel, kun je checken hoe geloofwaardig de partij van je keuze zich over je geselecteerde thema’s uitspreekt.

2 reacties op “Weg met die gespinde frames

  1. Prima schema! Zeer overzichtelijk. Realiteit is echter dat we altijd moeten kiezen voor een partij, met alles erop en eraan. En veel van wat er stoer in partijprogramma’s staat, sneuvelt of wordt homeopatisch verdund in de coalitie. Is het langzamerhand geen tijd om vast te stellen dat partijen hun langste tijd hebben gehad? Verdrijf de confessie uit de politiek. Zoek per voorstel/kans de beste coalities.

    1. Yep. De partij die 100% scoort op al deze thema’s bestaat niet. Maar wij als kiezers kunnen doen, wat de politiek in al het gepolder vaak nalaat: ondergrenzen vaststellen voor onze selectie.

      Partijen zoals wij ze kennen hebben idd hun langste tijd gehad, de vraag is alleen: krijgen ze dat zelf nog eens in de gaten? Zo nee, dan zal de wal het schip eens keren. Tenzij wij burgers een effectievere weg naar verandering vinden.

      Zal de Burger Raad een begin zijn? Hopelijk blijkt de recentste ‘post’ over de Burger Raad op deze site te pessimistisch….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *