Volgens krant en tv helpt HCQ niet bij Covid-19 …

….  en leidt het zelfs tot meer sterfte. Maar is dat wel zo? Alleen als je er ongenuanceerd en dus onwetenschappelijk naar kijkt. Verderop wordt dit duidelijk.

Lijkt het je sowieso een goede zaak om de urgentie rond een te onderzoeken Covid-19 therapie te onderstrepen? Dit gaat niet over een vaccin, maar over een potentieel medicijn, mogelijk snel inzetbaar. Dan kun je hier een ‘maak-eens-voort’ petitie ondersteunen.

De petitie lijkt een flinke stap ineens te bepleiten. Ze verzoekt gebruik van het middel in de 1e lijn mogelijk te maken. In de praktijk komt dat neer op een dringende vraag om te beoordelen, hoe werking en bijwerking van HCQ in het beginstadium van Covid-19 zich tot elkaar verhouden.

Nu lijkt in deze kwestie de alertheid te ontbreken, die openbaar bestuur en instanties tot nu toe in de  crisis toonden.

“Maar” denk je nu, “dat malariamedicijn is toch afgewezen?”

(o ja: ‘t is fijn als je aan het eind van dit bericht een reactie achterlaat…)

Het antwoord is: neen. Slechts is het in de petitie bepleitte gebruik genegeerd.

Het is de hardnekkig onzorgvuldige informatie in de media, die tot misverstanden leidt. Nòg erger: zelfs vertrouwde instanties tonen op hun websites onvolledige en daarmee misleidende informatie.

De feiten in een notendop:

  • Er is nog altijd geen grondig onderzoek gedaan naar dàt gebruik van Hydroxychloroquine (HCQ) bij Covid-19, waarmee artsen op diverse plaatsen in de wereld resultaten zeggen te hebben bereikt.
  • Dit kleinschalig, zgn. anekdotisch bewijs is onlangs getoetst door Richard Gill, een emeritis hoogleraar Wiskundige Statistiek. Zijn conclusie: de cijfers laten zien dat bovengenoemde artsen mogelijk gelijk hebben.
  • Er is 60 jaar ervaring met HCQ, als ontstekingsremmer o.m. toegepast bij Malaria, Q-koorts en Rheuma. De bijwerkingen waarover veel drukte wordt gemaakt zijn dus bekend. Het is niets nieuws, dat voorzichtigheid met het middel geboden is bij hartfalen en hartritmestoornissen.
  • Onze gezondheidsinstanties lijken in alle talen te zwijgen, reageren niet op suggesties om correcter informatie te verstrekken, noch op verzoeken om het juiste off-label gebruik van HCQ toe te laten.

Er zijn geen redenen te vinden, waarom gericht onderzoek naar deze wijze om HCQ bij Covid-19 toe te passen niet voortvarend ter hand zou worden genomen.

Toch gebeurt dat niet.

Er loopt één onderzoek in de VS, tot in oktober ’20. Maar daarbij wordt niet de aangegeven combinatie van middelen gebruikt, dat gaat dus wederom geen uitsluitsel geven.

Wil je dieper meekijken, de onderliggende feiten in detail verifiëren? Dat kan hier.

Of misschien wil je iets meer weten over degene die deze petitie startte? Kijk dan hier.

Wil je nu ook onze instanties ertoe bewegen de zaak serieus te behandelen? Volg dan de link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *