Ventilatie-emancipatie

Het heeft even geduurd. Om precies te zijjn van 2 april 2020 tot 19 juli 2021.

Maar toen kwam er toch officieel ruim aandacht voor ventilatie. Rutte toonde zijn niet te evenaren simplisme via het ‘15 minuten luchten per dag’.

Wezenlijker is het, dat nu eindelijk ook het RIVM en het OMT zich bekeerd hebben tot het belang van ventilatie.

Dat dit zo lang heeft geduurd en dat er zo’n gigantisch koor aan ‘alternatieve stemmen’ voor nodig was, hoeft ons na al het voorafgaande niet meer te verbazen.

(o ja: ‘t is fijn als je aan het eind van dit bericht een reactie achterlaat…)

Trouw wijdde een lezenswaardige reconstructie aan de best wel absurde ventilatie-historie.

Direct in het begin van de pandemie was daar treiterdeskundige Maurice de Hond. Ja, de man is in zijn optreden hoogst irritant. En ja, hij trekt zijn conclusies iets te vaak door tot ver buiten zijn competentie.

Maar wat hij als sociaal geograaf vaststelde over de waarschijnlijke invloed van aerosolen was behoorlijk onderbouwd.

Al snel had hij gezelschap van een legertje aan fysici, wier uit experimenten afgeleide inzichten in het gedrag van aerosolen weinig aan duidelijkheid te wensen lieten.

Het tegengeluid van OMT en RIVM was kenmerkend voor in consensus-bureaucratie verstrikte wetenschappers:

“De bijdrage van aerosolen in de besmettingen is niet bewezen en hooguit gering”. Dat dit laatste evenmin bewezen was, leek ze niet te deren.

Laat staan dat ze deden waar we wetenschappers voor inhuren: zindelijk redeneren.

Immers, als een crisis om zich heen grijpt, ga je niet zitten wachten op wetenschappelijk bewijs. Dan reken je met kansen en mik je op praktische maatregelen die veiligheid voor alles stellen.

Wie verstandig is, in het eigen bedrijf, de school of privé, regelt dit laatste gewoon zelf. Moeilijk is het niet:

  • Ventileer zo, dat de lucht op alle plekken in de ruimte effectief ververst wordt.
  • Dat lukt alleen als het over de volle breedte doorstroomt, met hulp van wind of anders van een ventilator.
  • Schakel thuis sowieso nooit de mechanische ventilatie uit (dat is ook zonder Corona erg ongezond).
  • Als je wat veel mensen in huis hebt, schakel er desnoods de afzuigkap bij in en zorg dat voldoende verse lucht aangetrokken wordt.

Hoor je tot het krimpend deel van de bevolking dat in feiten geloofd? Overweeg dan de aanschaf van een CO2-meter. Als het wat mag kosten, is een geheugenfunctie handig. Die vindt je bijvoobeeld in het hiernaast afgebeelde exemplaar.

Ten lange leste fatsoeneerde ook het RIVM haar webpagina over ventileren….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *