Uitslag lezers-raadpleging

De vaste lezer zal het stapsgewijs gaan opvallen:

De Red Onze Democratie site wordt stap voor stap een tikkie bijgeregeld.

Dit gaat om drie zaken, n.a.v. een lezers-raadpleging.

Wil je precieser weten waar deze aanpassing uit voortkomt? Lees dan hier nog even verder.

  1. Het wat systematischer, herhaald onder de aandacht brengen van wat de site beoogt (bewustwording en het aanreiken van opties tot burger-actie-van-onderop, zie voor verdere uitleg https://redonzedemocratie.nl/  )
  2. Daarnaast, in sommige gevallen, een iets scherper onderscheid tussen feiten / achtergrondanalyse enerzijds en mening / prikkel-tot-actie anderzijds. Daar waar de mening geprononceerd is, zoals in de afgelopen tijd soms rond het politieke circus. Alleen waar dat de compactheid en de leesbaarheid niet aantast. Want die blijft voor columnachtige berichten als deze voorop staan.
  3. Daarnaast lijkt er behoefte om de óók op de site gemelde hoopvolle ontwikkelingen ‘n iets prominenter plaats te geven.

Bij het 7-jarig bestaan (!) van RedOnzeDemocratie was het wel eens tijd om wat systematisch vast te stellen hoe deze communicatie ervaren wordt. Dat gebeurde in de afgelopen weken, via een kleine, representatieve steekproef.

Van de 33 gemengde aangeschrevenen uit de mailing-lijst (ca. 5% van het totaal van 600 potentiële lezers) gaven er 23 een inhoudelijke reactie.an de 33 gemengde aangeschrevenen uit de mailing-lijst (ca. 5% van het totaal van 600 potentiële lezers) gaven er 23 een inhoudelijke reactie.

De overgrote meerderheid, 16 geadresseerden, toonde zich enthousiast en positief over de ROD-communicatie. Ze vonden het pakkend, de informatie wervend en degelijk analyserend naar grondoorzaken. Waarbij enkele tips naar voren kwamen.

Voorbeeld-1: wees soms iets zuiniger met metaforen. Voorbeeld-2:. ik vind het wel eens lastig om deze kritische analyses over Den Haag en Brussel te absorberen, gezien al het negatieve nieuws wat ik al van de media krijg. Is er niet wat vaker iets positiefs te melden?

Een kleinere groep van 6 respondenten brengt plussen en minnen naar voren, te kwalificeren als oordeel ‘redelijk’. Deze groep is positief over de inhoud, maar voelt zich soms geprikkeld door de wat ironische toon waarmee een deel van de berichtgeving gekleurd is. Hun bezwaar: ‘er zijn al zoveel meningen, daar wordt ik soms wel moe van’. Begrijpelijk. Meningen uit de losse pols overspoelen ons dagelijks, met name via praatshows en social media. Weliswaar zijn de meningen op de ROD-site degelijk onderbouwd, zeker vergeleken met de hierboven bedoelde publieke uitingen. Maar tegelijkertijd kunnen lezers zich belemmerd voelen in hun vrijheid een eigen mening te bepalen. Ze hebben dan voldoende aan een achtergrondanalyse van de feiten.

Tenslotte is er 1 respondent die bij de losse, ironische toon een allergische reactie voelt (lichte weerzin), deze ervaart de ironische blik als cynisme. Die lezer ziet graag uitsluitend feiten en achtergrondanalyse.

Een lastige, redactionele afweging: hoe haal je de grootste gemene deler uit zulke feedback, waarin je alle uitersten vertegenwoordigd ziet?

Je kunt naar een compromis zoeken, waarbij je het iedereen een beetje naar de zin probeert te maken. Dan eindig je met een grijze  uitstraling, waarmee je het plezier bij vele lezers zou vergallen. En minstens zo belangrijk: je zou het doel van de site teniet doen.

Want hoewel velen het prikkelende karakter op prijs stellen: Dat prikkelen is niet het doel, maar wel een noodzakelijk middel om het doel te bereiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *