Nu zelfs openlijke ‘corruptie’ in de senaat

Opnieuw komt een schandalig laconieke houding van Haagse politici naar buiten.

Zelfs in onze senaat, toch bedoeld om enige wijsheid en integriteit in de politieke besluitvorming te houden, blijken sommigen (?) eigenlijk gewoon corrupt te handelen.

Het meest recente spel was dat rond behandeling van de splitsingwet Energiebedrijven. Daarbij is zo onbeschaamd van binnenuit gelobby’d, dat het begrip corruptie niet misplaatst is.

Zelfs zo erg dat VVD-senator Annemarie Jorritsma vertwijfeld moet hebben uitgeroepen: ‘dit is het einde van de 1e kamer’.

Met name was het ditmaal CDA-senator Anne Vlierman, die er openlijk blijk van gaf geen enkel Anne Flierman in schandpaalprobleem te zien in zijn verregaande belangenverstrengeling.

Ga zo door, Den Haag: je fabriceert je eigen overbodigheid en laat zo nogmaals zien dat we als burger In Nederland slechts lokaal op een functionerende democratie hoeven te rekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *