Nu eens een ècht nieuwe keus?

Deze website is strikt onafhankelijk, staat dan ook los van politieke richtingen.

Wat dus te doen als er een werkelijk nieuwe beweging ontstaat, die de Nederlandse politiek van binnenuit wil gaan beïnvloeden?

Het gaat hier om Code Oranje, een initiatief waarbij mensen actie hebben genomen op hun overtuiging dat het huidige politieke systeem hoognodig ècht vernieuwd moet worden.

Gewone, weldenkende burgers. Samen met mensen van naam, die vanuit ervaring een scherpe kijk op het openbaar bestuur hebben.

Dit is niet de zoveelste politieke tegen-partij, maar een constructief ingestelde vereniging. Die om te beginnen mee gaat dingen naar zetels in de Provinciale Staten.

Dit in Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland.
En via de Staten dus ook: naar zetels in de 1e kamer.

Voorts
ook in het Waterschap, in samenwerking met ‘De Groenen’ en onder hun naam.

De term Code Oranje staat voor de urgentie van daadwerkelijke vernieuwing van ons bestuurlijk systeem, na decennia van halfslachtige en onwaarachtige pogingen.

Wie die urgentie nog niet zo ziet, lope wat eerdere berichten door over de praktijk van onze democratie (verder naar onderen, inclusief de eerdere, onverkort actuele berichten op deze blog).

Code Oranje wil zich er sterk voor maken dat er serieuzer naar burgers geluisterd wordt. En dan niet alleen naar burgers die toch al vooraan staan.

Ze wil zorgen dat de belangen van burgers werkelijk vertegenwoordigd worden.

Daarbij prikkelt ze burgers om meer te doen dan alleen ’tegen’ roepen. Ze organiseert gesprekken waarin burgers samen alternatieven voor beleid bedenken, op goede argumenten gebaseerd.

Code Oranje wil zich inzetten voor een goed, gedragen bestuur.

  • Bijvoorbeeld door doorgeslagen systeemdenken en schaalgrootte te vervangen door ‘betrokken’ en ‘dichtbij’.
  • Bijvoorbeeld door ‘de economie’ terug te verwijzen naar de plaats die het verdient: een middel, geen doel.
  • Bijvoorbeeld door bestuurlijke integriteit maar eens echt serieus te gaan nemen.

Het gaat hier dus niet om een partijbelang. En al helemaal niet over links, rechts of midden.

Welbeschouwd ontfermt Code Oranje zich ‘bij toeval’ over een praktische invulling van het thema van deze website . Met inbegrip van de sitenaam: RedOnzeDemocratie. En het motto: de samenleving is van ons, wij nemen haar weer in eigen hand.

Niet echt toeval natuurlijk, maar tijdgeest.

Wil je meer van Code Oranje weten? Kijk dan op hun website.

Eén reactie op “Nu eens een ècht nieuwe keus?

  1. Tsja, inmiddels in het voortraject van de 2 kamerverkiezingen is een veelbelovend (letterlijk) nieuw initiatief alweer een stuk minder geloofwaardig geworden.

    De wel erg onorthodox opererende Haagse ex-wethouder Richard Mos als lijsttrekker? Met diens advocaat Peter Plasman als running mate?

    Dat getuigt niet van een goede politieke antenne. Juist een vernieuwingspartij moet weten: vermijd elke suggestie van onzuiver handelen. Zeker als de corruptiezaak tegen de Mos nog onder de rechter is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *