Lakmoesproef van onze Democratie

GeldpersIn februari berichtte deze site over het burgerinitiatief ‘Ons Geld’ (getriggerd door de voorstelling ‘Door de Bank Genomen’ van toneelgezelschap De Verleiders) en riep op dit initiatief via een handtekening te ondersteunen.

Het burgerinitiatief bereikte op 14 oktober 2015 een belangrijke mijlpaal: de hoorzitting met de Commissie Financiën uit de 2e kamer.

Naast de leden van de genoemde Kamercommissie acteerden op deze zitting: vier vertegenwoordigers van het burgerinitiatief en vijf van dit initiatief losstaande, deskundige insprekers.

Vrij uniek is, dat dit gebeuren achteraf onverkort te volgen is. Elke doorbijter kan de 2,5 uur video bekijken, op het Youtube kanaal van de 2e Kamer. Je kunt natuurlijk selectief winkelen in deze video. Weet dan dat de sessie -na intro door Burgerinitiatief Ons Geld hoorzitting 1de voorzitter- grofweg uit vier delen bestaat:

  • het verwoorden van het burgerinitiatief door de vier aanwezige representanten
  • hun beantwoording van door de Kamercommissie afgevuurde vragen
  • het geven van reacties / visies door de vijf deskundige insprekers
  • hùn beantwoording van door de Kamercommissie afgevuurde vragen

De bijeenkomst in één woord samengevat: opwindend. Een tweede duiding: inhoudelijk. Uitmondend in een derde begrip: proef op de som voor het Haagse politieke circuit.

Tijdens de voortreffelijke inleidingen vanuit het burgerinitiatief, kwam onder meer het probleem ‘Verwevenheid’ naar voren.

Wat alle onafhankelijke bronnen constateren, die zich de moeite getroostten om de complexe werkelijkheid te doorgronden (dit zijn, naast De Verleiders, bijv. ook deze site en Joris Luijendijk):

Grondoorzaak is dat onze democratie gebukt gaat onder verregaande belangenverstrengeling en dat achter inhoudelijke expertise vrijwel altijd belangen schuilgaan. Iets waarop we weinig alert zijn.

VerwevenheidHet gaat daarbij niet zozeer om financiële corruptie, maar om inteelt in de vorm van ‘herenclubs’ en carrièrecircuits. Joris Luijendijk pleitte voor het dempen van de vrijelijke migratiestromen tussen politiek, financiële bedrijven en toezichthouders.

Zodat de verleiding wordt weggenomen om prudentie rond carrièrrekansen binnen de sector te laten prevaleren. Terwijl de samenleving politici en toezichthouders juist inhuurt om onafhankelijk te handelen.

Wie de video van de hoorzitting kritisch bekijkt, ziet als bonus een prachtige demonstratie van het verschil tussen onhankelijke- en niet-onafhankelijke experts: let op de inbreng van de vijf insprekers die in de tweede ronde aan bod komen. Onderga het verschil tussen deze vijf, in hun optreden…

Wie de video in zijn geheel bekijkt, blijft al gauw achter met een gevoel van opwinding:

Wauw, dit is nu het soort debat waar we al sinds 2007 op zitten te wachten.

PleisterWauw, wie weet gaan we zoveel jaar na dato alsnog stoppen met pleisters plakken en de sector fundamenteel aanpakken.

Maar ook Au: hoe kan de politiek dit ooit geloofwaardig gaan behandelen, als die verwevenheid niet eerst is opgelost?

Vandaar dus: lakmoesproef!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *