Hoe makkelijk is dat, zo’n OZB bezwaar?

Zo gemakkelijk dat de meeste mensen dit prima zelf kunnen regelen, in 1,5 tot 2 uur. Of anders vast wel een kennis of buur bereid vinden om ze een handje te helpen.

Waarom het belangrijk is om gebruik van die ’gratis’ juridische bureau’s te vermijden, lees je hier.

Hoezo dit onderwerp op ‘redonzedemocratie’ ? Omdat hier een snelgroeiende bedrijfstak opereert, die ons maatschappelijk welzijn ondergraaft. En omdat die bedrijven het bedrieglijk voordoen alsof ze in jouw belang handelen. Terwijl ze feitelijk het individueel belang slinks uitspelen tegen ons aller belang. Daarmee het jouwe dus ook schadend.

Vooropgesteld zij, dat het geen kwaad kan om af en toe eens te checken of je gemeente wel reëel bezig is.

Het doe-het-zelf-recept daarvoor is simpel. Het volgt hier:

Allereerst, veel gemeenten hebben iets van een spreekuur of telefonische hulp aan bewoners die menen dat ze te hoog zijn aangeslagen. Dit is de allergemakkelijkste weg, zeker voor hen die toch nog opzien tegen het onderstaand uitgewerkte doe-het-zelf recept.

Als voorbeeld de gemeente Hilversum. Deze heeft een telefonisch spreekuur van 28 maart t/m 22 april tussen 8.30 en 12 uur. Zo krijg je van de taxateur zelf verdere uitleg hoe de waardebepaing tot stand is gekomen. Bij gebruik van deze weg kan, indien de gemeente dat achteraf bezien juist vindt, een ambtshalve vermindering toegepast worden. Dat is de meest eenvoudige weg naar resultaat.

Wil je toch liever zelfstandig aan de slag? Dan kan dat zo:

Ga naar het speciale ‘WOZ-waarde loket’ van de rijksoverheid. Tik daar je postcode in. Selecteer wat vergelijkbare woningen uit je buurt. Daarmee kun je je de voor jou vastgestelde woningwaarde direct vergelijken. Je kent die woningen, dus verschiillen in onderhoudstoestand enzo kun je in aanmerking nemen. Zo zie je meteen of je gemeente wel consequent bezig is.

Wil je meer weten over de factoren die je in zo’n vergelijking kunt betrekken, kijk dan hier. (de Waarderingskamer achter die site bewaakt overigens de kwaliteit van het WOZ proces bij de gemeenten).

Wil je er nog iets meer werk van maken, dan kun je je verdiepen in de ontwikkeling van verkooprijzen in jouw regio.

Mocht je concluderen dat je te hoog bent aangeslagen, kijk dan eerst even hoe rampzalig je dit eigenlijk vindt. De OZB die je betaalt is maar een fractie van de geschatte woningwaarde. De percentages verschillen nogal per gemeente. Het voor jouw gehanteerde percentage staat in je aanslag.

Afhankelijk van hoe je staat tegenover het afdragen van belasting, kun je dus zo uitrekenen of je het de moeite waard vindt hierin verder tijd te steken. (een taxatie die €  10.000 te hoog is laat je € 6,– tot  € 16,–  teveel OZB betalen, tarief afhankelijk van de gemeente waar je woont)

Mocht je de indruk hebben dat de gemeente dit jaar je woning ineens wel erg veel hoger inschat, kijk dan eerst even naar de recente reeks van verhogingen. Het wil nog wel eens voorkomen dat je in de afgelopen jaren eigenlijk te coulant bent behandeld. En dat dit nu ingelopen wordt.

Dan heb je dus welbeschouwd mazzel, want je hebt een paar jaar te weinig betaald.

Of dit zo is, kun je ook weer simpel vaststellen. Je zoekt de meerjaren prijsstijgingen van jouw type woning in jouw regio op, via deze NVM website.

Tenslotte: ook de Consumentenbond & de Vereniging Eigen Huis helpen je met checklists en voorbeeldbrieven (waarbij je lid moet zijn, om daarvan het verregaanst te kunnen profiteren).

Als je op internet zoekt op dit onderwerp, wees dan heel alert. Er zijn schijnverenigingen en ditto bonden actief, die gwoon hetzelfde leugenachtige praatje verkopen als de vele juridische adviesbureaus. Waarbij die laatsten dan tenminste niet stiekem hun achtergrond verbergen.

Voor huurders, is er de Woonbond. Huurders hebben hierrbij overigens alleen belang als ze in een sociale huurwoning zitten. Daarbij is namelijk de WOZ-waarde een van de facctoren bij het vaststellen van de huurprijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *