Help, ‘Red de democratie’ wordt gekaapt.

Tsja, deze uitroep wordt nu ook gebruikt door het ‘Burgercomité EU’. Helaas voor populistische doeleinden.

Zij misbruiken het instrument volksraadpleging. Daarmee dragen ze juist bij aan ondermijning van onze democratie.

Broken tool 3 cropped + tekst 3 (Oekraine)Hoe je ook over referenda denken mag, het Associatieverdrag met Oekraïne is zelfs voor insiders heel complex. Laat staan dat kiezers er massaal een gefundeerd oordeel over zouden hebben.

Het door het Burgercomité EU gewenste ‘Tegen’ zal slechts het zoveelste signaal zijn, dat de kiezers de politiek wantrouwen.

Puur negatief dus en allang bekend. Daarop zitten we niet te wachten. Laten we liever iets opbouwends doen:

  • In plaats van bij het referendum te gaan stemmen, teken je vóór 7 april deze petitie. Zo maak je ‘de politiek’ kenbaar dat ze de uitslag van dit nep-referendum kunnen negeren. Zonder het risico te lopen dat je, door te stemmen, ongewild het ‘Tegen’-kamp boven de 30% drempel uit helpt.
  • Roep deze zelfde politiek op om het signaal wat van dit Burgercomité EU uitgaat wèl serieus te nemen: fundamentele hervorming van onze democratie is urgenter dan ooit. Doe dat bijvoorbeeld door een reactie op deze website te plaatsen.
  • Zie verder het tabblad ‘wat kunnen wij?

Eén reactie op “Help, ‘Red de democratie’ wordt gekaapt.

  1. Onlangs is het Humanistisch Genootschap Nederland en de Humanistische Partij Nederland opgericht. Het Humanistisch Genootschap is gelieerd aan de humanistische Organisatie Nederland en voornamelijk werkzaam in het sociale domein van Gemeenten. Gemeenten dragen steeds meer Gemeentelijke WMO en Participatieprojecten af die door particuliere mantelzorgers moeten worden uitgevoerd. De Humanistische Organisatie Nederland streeft naar een Humanistische samenleving en dat betekent een Humanistische samenleving niet alleen voor rijken maar voor iedereen. Omdat er een groot taboe bestaat op het armoedeprobleem dat in alle Gemeenten, dus ook in Bunnik en Odijk aanwezig zijn, houden we voor zowel professionals als voor de inwoners van de Gemeenten discussie en bezinningsdagen en wel op Zondagmiddag 28 mei, 11 juni en 2 juli aanvang 14.00 uur in Het Wapen van Odijk. Zondag 28 juni starten we met een inleiding lezing naar een Humanistische samenleving waarin we uitleggen wat wij onder een Humanistische samenleving verstaan. Zondagmiddag 11 juni vertonen we de film MISSING LINK een film over de kloof tussen mensen die rijk zijn en mensen die geen geld hebben waarin we aantonen dat armoede discriminatie is en uitsluiting van de democratie. Op Woensdagmiddag 7 juni starten we een bijeenkomst over Beginselen van de democratische rechtstaat Woensdagavond 28 juni over decentralisatie problemen bij Gemeenten. In de Gemeente Bunnik leeft ongeveer 5 tot 10 procent van de alleenstaanden en gezinnen onder de armoedegrens. Dit zijn in Bunnik ongeveer 25 tot 75 gezinnen. Dit cijfer van 5 5 wordt verstrekt door het Centraal Bureau van de Statistiek. Landelijk kan dit cijfer wijzigen van 10 tot 20 % afhankelijk van de verstedelijking. Landelijk heeft Nederland 2,5 miljoen analfabeten, en 1,5 miljoen mensen ofwel 750.000 mensen die leven onder de armoedegrens.330.000 gezinnen en alleenstaanden kunnen de zorgpremie niet betalen en 94.000 gezinnen leven van de voedselbank. Jaarlijks komen 20.000 gezinnen zonder elektra en nog eens 16.000 gezinnen zonder gas. Jaarlijks worden ook 10.000 gezinnen uit hun huis gezet waarvan 5.000 huurwoningen en 5000 koopwoningen. Het cijfer van 5000 huisuitzettingen koopwoningen wordt aangeleverd door de branchevereniging woningbouwcorporaties. Jaarlijks worden 19.0000 vonnissen huisuitzettingen uitgesproken door de kantonrechter.
    In deze cijfers zien we duidelijk dat politieke partijen tot nu toe faalden, en een destructief systeem in stand hielden. De kosten van huisuitzettingen zijn overigens 100.000 euro per gezin voor de nazorg en nasleep. Bij 10.000 huisuitzettingen is dit jaarlijks 10 tot 11 miljard aan kosten afgewenteld op de belastingbetaler. De Humanistische Partij Nederland gaat actie voeren tegen het falend beleid van schuldhulpverlening, de WMO, De participatiewetgeving en armoedebeleid van Gemeenten. Dit moet beter kunnen. De huidige politieke partijen hebben deze mensen in de steek gelaten. Kies nu voor een goed systeem. De komende maanden worden voor burgers en professionals bijeenkomsten georganiseerd in het wapen van Odijk. Enkele van deze bijeenkomsten gaan over Missing Link, de kloof tussen de rijke professional en de cliënten die van een minimum of bijstandsuitkering moeten rondkomen. Missing Link is een programma armoedebestrijding dat succesvol wordt toegepast in de wijken van Brussel Belgie. De Humanistische Partij Nederland wil meedoen met de verkiezingen voor de Gemeenteraad zodat wij als partij wat kunnen gaan betekenen voor het armoedebeleid van de Gemeente. Kijk voor bijeenkomsten op de website http://www.humaanlokaal.be De toegang is gratis voor leden van de Humanistische organisatie en voor leden van het Humanistisch Verbond 5 euro, voor niet leden 10 euro. Koffie drankjes rekent u zelf ad aan de bar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *