Gemeenten: zoek lobby-hulp van je inwoners

Eind vorig jaar hebben weer twee gemeenten zich aangesloten bij het G40 stedennetwerk: Assen en Hilversum. Daarmee is dit gemeentelijk samenwerkingsverband, wat begon als een G32, voltallig geworden.

Het doel van dit netwerk is: behartiging van gemeenschappelijke belangen richting rijksoverheid. Dit op de terreinen: Fysiek. Sociaal, Economie & Werk.

Nu is van ‘Den Haag’ welbekend, dat men er daar geen probleem in ziet om gemeenten op te zadelen met onmogelijke situaties.

Zo ligt de hoogst onverantwoorde manier waarop de Zorg werd gedecentraliseerd, met bijbehorende budgettaire krimp, nog vers in het geheugen.

Het feit dat gemeenten vanuit het rijk verplicht kunnen worden om zulke zaken op -desnoods eenzijdige- voorwaarden op zich te nemen, stelt niet direct gerust.

Temeer niet omdat landelijke politici, in tegenstelling tot hun lokale collega’s, niet in direct contact staan met de problematiek die zich lokaal voordoet. En daarover dus nog wel eens willen besluiten vanuit de ivoren toren, voor het rijk vrijblijvend.

Op zich is het een goede zaak dat alles wat lokaal kan worden belegd, daar ook wordt belegd: dicht bij de burger. Waarbij het primaat dan eigenlijk wel andersom zou dienen te liggen, dan nu het geval is. Dus een dienende landelijke overheid.  Zie bijv. hier waarom.

Zolang dat niet het geval is: zou het geen idee zijn als deze G-40 gemeenten zich, in het krachtenveld van de overheidshiërarchie, verzekeren van een extra steuntje in de rug?

Ook wij als inwoners zijn er immers bij gebaat dat de expertise van ons lokale bestuur door het rijk serieus wordt genomen.

Als bewoners (kiezers …) op Haagse deuren helpen rammelen, dan neemt de ruimte van het rijk af om met het lokale bestuur een loopje te nemen.

Dus G-40 gemeenten: ook in dit opzicht ‘samen sterk’ toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *