Eindelijk de Burgerraad?

Aan deze vorm van democratische vernieuwing werd op deze site al vaker aandacht besteed. En ook aan de dringende noodzaak voor de politiek om hier nu eens actie op te nemen.

Aardig wat buitenlanden gingen ons al voor. Ze deden in een of andere vorm ervaring op met deze overbrugging van de kloof tussen burger en politiek.

Intussen bleven wij hier hangen in discussies over het achterhaalde instrument referendum.

Maar nu zwelt toch ook in ons land de vraag naar de Burgerraad aan. Met name vanwege de noodzaak om degelijke, gedragen klimaatplannen te maken.

In essentie houdt zo’n burgerraad dit in:

(o ja: ‘t is fijn als je aan het eind van dit bericht een reactie achterlaat…)

 • Het ontwikkelen van concrete oplossingen voor een goed gedefineerd probleem.
 • Dit gebeurt door een via loting samengestelde groep van burgers, die zo een dwarsdoorsnede vormt van de bevolking. Zodanig dat elke burger zich erin herkent.
 • Deze groep krijgt alle faciliteiten en informatie, nodig voor het afleveren van doorwrocht werk. Inclusief toegang tot materiedeskundigen.
 • Vooraf is verzekerd dat aangedragen oplossingen niet vrijblijvend zijn. De groep heeft dus een duidelijk mandaat en de politiek verplicht zich om serieus met de oplossingen aan de slag te gaan.

Het voordeel van deze werkwijze is niet slechts dat er gedragen oplossingen uit voortkomen. Ook heeft zo’n groep geen herverkiezingsbelang. Daardoor ontstaat de ruimte om aan lange termijn oplossingen te werken, ook als die minder populair zijn.

Het lijkt nu ineens hard te gaan. Inmiddels is er:

 • Het ‘Bureau Burgerberaad’. Een collectief dat zich hard maakt voor het op deze wijze betrekken van burgers bij het milieubeleid.
 • Een door veel samenwerkende clubs gedragen manifest, waarin de politiek wordt opgeroepen serieus werk te maken.
 • Een publicatie van de OECD over het fenomeen. Daarin worden verschillende vormen van burgerparticipatie beschreven. Alsmede, op basis van verzamelde ervaring, een opsomming van de voorwaarden om ze te laten werken.

Zelfs lijken er al instemmende geluiden te ontstaan binnen (een deel van) onze politieke partijen.

Onder leiding van oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer zal een commissie nog voor de verkiezingen rapporteren, hoe een burger-klimaatpanel in te voeren is. Dit in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat (verstrekt na een in de 2e kamer aangenomen motie).

Zou het er de komende regeringsperiode, te beginnen in dit jaar, dan toch van komen? Het zou kunnen. Maar evengoed zou het kunnen dat de politiek aan sterk ingeperkte opdrachten denkt.

Dat burgers bijvoorbeeld gebruikt worden, om in de eigen regio de lokatie van x windmolens van y afmeting te helpen bepalen.

Zulk gevaar is niet denkbeeldig. Kortom voorlopig is er alle reden om heel kritisch te kijken of de politiek werkelijk de voorwaarden omarmt om zo’n Burgerraad effectief te maken.

2 reacties op “Eindelijk de Burgerraad?

 1. Ha Fred. Welke partij overweegt burgerparticipatie echt? Groet Anja. P.s. Ben weer aan t bladeren in t boekje van Van Reybrouck ‘tegen verkiezingen’.

  1. Trouw van 6 februari meldde: “Partijen als CDA, D66, GroenLinks voelen wel iets voor dit nieuwe democratische instrument, waarmee een representatieve groep burgers zich kan uitspreken over de koers waarmee Nederland de doelen uit het Klimaatakkoord wil gaan behalen.”
   Ik was nog niet in de gelegenheid dit verder na te trekken. Mijn eerste impuls: zouden zulke partijen heus macht af willen staan? Wat drijft ze om te sympathiseren met het idee Burger Raad? Vandaar mijn behoedzame, ietwat cynische veronderstelling over hun drijfveren, waarmee ik bovenstaand bericht eindig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *