Democratie nu veel kwetsbaarder dan we al dachten

Onlangs deed Dominique Cummings, campagneleider van het pro-Brexit kamp, op een conferentie uit de doeken hoe hij met zijn team het begrip campagne op zijn kop zette.

En zo zorgde voor de beslissende pro-Brexit meerderheid.

Wie de moeite neemt zich in zijn aanpak te verdiepen realiseert zich: vanaf nu is iedereen met diepe zakken in staat om referenda verregaand te beïnvloeden.

Het Nederlands ‘kwajongensreferendum’ n.a.v. Oekraïne uit 2016 verbleekt hierbij volledig.

De ingrediënten van Dominique’s succesformule:

  • Negeer politici, spindoctors, polls en media. Concentreer je volledig op kiezers.
  • Onderzoek deze en segmenteer ze tot het uiterste (microsegmentatie). Kom zo per groep precies aan de weet waar ze op flippen.
  • Werk met een onvermoeibaar, hybride team van enerzijds analytische whizzkids (mathematici, fysici) en anderzijds begenadigde straatlopers (aan-de-deur-bellers en marktplein-roepers).

Vooraf liet hij de whizzkids een metastudie uitvoeren naar succes- en faalfactoren van hedendaagse campagnes. Hij prikkelde ze het begrip campagne opnieuw uit te vinden.

Hij leerde zo niet alleen hoe bij de doelgroep precies in te haken op de juiste ‘memes’. Hij maakte ook nog handig gebruik van de naïeve stilte die de tegenstanders lieten vallen, toen die meenden dat de moord op ‘No Brexit’ politica Jo Cox de nekslag voor de Brexiteers zou betekenen.

Er is in onze democratieën een stroming in opkomst, die ervoor pleit kiezers meer directe invloed te geven. Zeker is het hoognodig dat bestuurders burgers meer serieus gaan nemen (daarbij de zwijgende meerderheid niet vergetend).

Maar wie meent de democratie met referenda van dienst te zijn, neme eerst kennis van de methode Dominique Cummings: Klik op de link en je hoort het juiste fragment uit de No Agenda podcast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *