Corona media-blues

Op de persconferenties die leden van het kabinet nu regelmatig geven, valt heus iets aan te merken. Maar dat is toch een beetje spijkers op laag water zoeken: de zaken worden er overwegend goed uitgelegd.

Diezelfde kwaliteit zou je ook verwachten van de vragen die er door de pers gesteld worden. Helaas, daar zien we een hoog gehalte ‘vragen naar de bekende weg’.

Nog erger is, dat sommige cruciale vragen er juist niet gesteld worden.

Kortom: ook hiér lukt het veel media weer nauwelijks om hun belangrijke rol in onze democratie waar te maken.

Aan het eind van deze ‘post’ daarom een kijktip, inclusief ‘debunker’.

Maar nu eerst drie wezenlijke vragen die niemand op de persconferentie van 31 maart stelde:

(o ja: ‘t is fijn als je aan het eind van dit bericht een reactie achterlaat…)

1. Roche. Hoe verklaart u dat het asociale gedrag van Roche pas bekend werd, nadat Follow-The-Money journalisten het deksel van de put lichtten? Hadden we dat niet al veel eerder van ons openbaar bestuur moeten horen? Ondermijnt dit niet het zo broodnodige vertrouwen in onze instituties?

2. Deltaplan. Wat gaat u doen met het voorstel van hoogleraar Jaap Goudsmit (Buitenhof, 29 maart): nu direct alsnog een ‘deltaplan’ gaan uitvoeren om het testen verregaand op te schalen en om een infrastructuur te bouwen die ons verzekert van betrouwbare, integrale gegevens over de status?

3. Is het RIVM eigenlijk wel op sterkte? Of is deze dienst als zovele overheidsdiensten in de afgelopen jaren door de politieke kaasschaaf uitgehold? Ze leunen nu vast flink op externe experts. Hebben ze de kennis nog wel in huis om die inbreng fatsoenlijk te regisseren? Hoe waarborgt u dat we ze terecht vertrouwen?

Ook interessant was het trouwens geweest eens even terug te grijpen op dat voort-etterende politieke vraagstuk over het tekort aan verpleegkundigen.

Welke vragen werden er bij de persconferentie van 31 maart wèl gesteld? Hieronder wat citaten, typerend voor de journalistieke kwaliteit. De eronder verwoordde antwoorden hadden we kùnnen horen, als kabinetsleden zich konden permitteren om 100% transparant, eerlijk en direct te zijn.

Die geformuleerde denkbeeldige antwoorden maken volstrekt duidelijk waarom ze dat in hun positie niet kunnen. De aanwezige pers weet dat natuurlijk ook bèst. En zo wordt het dus een obligaat ritueel spelletje, waar we weinig aan hebben. Het moment voor velen om weg te zappen.

Meneer Rutte, vier weken vooruit. Waarom zover vooruit? En bestaat de kans dat de maatregelen misschien toch eerder worden losgelaten?

Omdat we in de mist varen en voorlopig nog zullen blijven varen. Dan kunnen we beter geen rondjes draaien, maar is het slim de koers vol te houden tot we de mistbank achter ons hebben. In elk geval ook, totdat ons instrumentarium verbeterd is. Vroeger loslaten??? U begrijpt heel goed dat de kans groter is, dat we straks verder moeten verlengen.

Want kunt u schetsen waar staan we eigenlijk in de strijd nu? Of is de boodschap aan Nederland: we zijn pas net begonnen?

Als gezegd: het instrumentarium waarmee we zouden kunnen bepalen waar we staan, is er nog slechts in embryonale vorm. We hebben dus inderdaad net de eerste schreden gezet op een overigens nog onverkende  weg.

Ik kan me voorstellen dat mensen die dit zien, zich toch ook afvragen “wat overkomt me nu?”  Wat zegt u tegen de mensen die zorgen hebben “heb ik straks nog wel een baan?”  Of: “heb ik straks wel een ziekenhuisbed?” Wat zou u tegen deze mensen willen zeggen?

Dan zeg ik: we spannen ons tot het uiterste in. Maar garanties geven of die zelfs maar suggereren zou onverantwoord zijn. Dit is nu eens zo’n situatie, waarin niemand van welke instantie dan ook absolute bescherming kan verwachten.

Zoals dat trouwens vaker het geval is, als natuurlijke oorzaken tot bedreigende situaties leiden. Misschien moeten we daar met zijn allen weer een beetje aan gaan wennen. In veel andere landen, vaak landen waar wat op neergekeken wordt, zijn de mensen veel beter bestand tegen de onzekerheden van het leven.

Ja en over de zorg, die wilde ook graag, er werd geroepen van: nou een extra bijdrage voor ze, een toelage. Heeft u toen positief op gereageerd. Kan een van u tweeën zeggen of dat doorgaat en hoe dat eruitziet? Op welke termijn?

Wat denkt u zelf? Laten we ons gelukkig prijzen met hùn voorbeeld. Dat er ondanks alle privatisering,  marktwerking en slecht voorbeeldgedrag nog mensen bestaan, die niet wachten met aan de slag gaan tot het ‘voor wat hoort wat’ dichtgetimmerd is.

Ook wij kunnen niet alles tegelijk, Wannéér deze belofte wordt ingevuld, dat is een kwestie van prioriteiten.

Meneer de Jonge: Er zijn heel veel experts die zeggen: testen, testen, testen. U breidt het testen wat uit, zegt u nu. Maar waarom test u niet gewoon heel Nederland? En waarom test u bijvoorbeeld niet op immuniteit? Die bloedtesten zijn goedkoop, makkelijk en snel.

Omdat we net als iedereen overal ter wereld -en net als jullie zelf trouwens- door de situatie overvallen zijn. We een tijdlang gedacht hebben: die Chinese situaties krijgen we hier niet in Nederland. Daardoor is er nu onvoldoende  capaciteit voor wat u suggereert. We willen die alsnog gaan  bouwen, maar dat kost dus tijd.

We realiseerden ons dat wat laat, vandaar dat de Coronagezant (Feike Sijbesma) hier pas sinds eind vorige week aan kon gaan trekken.

Nog één vraag want sport valt ook onder uw ministerie. De profvoetbal competitie: gaat die door, gaat die weer beginnen, eventueel zonder publiek?

Nee, hoe komt u op de gedachte dat groepssporten op dit moment urgent of belangrijk zijn?

Wel heeft het kabinet ter compensatie besloten om elk huishouden in Nederland een tafelvoetbalspel te geven.

Om gezellig binnen te spelen, op 1,5meter afstand natuutlijk.

Geacht journaille: zie je zelf niet in van welk niveau jullie vragen getuigen? Hoe worden journalisten tegenwoordig eigenlijk geselecteerd en opgeleid?

Of krijg je zo weinig tijd van je baas dat professioneel werken er gewoon niet meer in zit? Danwel ga je gebukt onder zieke prestatiecriteria?

Wie wat afstandelijker naar het nieuws wil kijken zou eens kunnen rondneuzen op de Corona Debunker.

Eén reactie op “Corona media-blues

 1. De meeste vragen van het journaille in deze situatie bij de persconferenties zijn tranentrekkend, maar ook al zouden de vragen beter zijn, moeten we er niet op rekenen dat de antwoorden altijd correct zijn.
  Ook de deskundigen zijn het niet eens, dus kan Rutte, die zegt te varen op de experts, ook niet altijd juist antwoorden.
  Wat ik goed aan zijn antwoorden vind is dat hij zeer goed is in de nuances aangeven en termen te gebruiken als ‘voor zover we nu weten’…

  We zijn overvallen door deze pandemie, omdat de politiek niet heeft willen luisteren naar de virologen die al jarenlang hebben aangegeven dat een pandemie kan uitbreken en dat we er ons op voor moeten bereiden. Dus daarom geen magazijnen vol testsets, niet zozeer de vloeistoffen die immers virusgewijs bereid moeten worden, maar evenmin de sowieso benodigde pipetten, reageerbuisjes, de onderzoeksstraten met geautomatiseerde processen, wattenstaafjes, databanken en software, etc.

  De politiek was bezig met bezuinigen, ziekenhuizen afbreken en interessante Nederlandse bedrijven die vooruitstrevende onderzoeken deden te laten verkopen en dan uiteindelijk gesloten worden. Voorbeeld Organon.

  Kleine onderzoeksbudgetten beschikbaar stellen en alleen als de onderzoekers kunnen garanderen dat er daarna iets te verdienen valt. Fundamenteel onderzoek en serendipiteit zijn termen die niet meer bekend zijn in onderzoeksland, wegbezuinigd.

  Het is dan ook onbegrijpelijk dat Rutte nu op het schild wordt gehesen als de geweldige leider, terwijl zijn kabinetten er alles aan gedaan hebben de gezondheidszorg kapot te bezuinigen. Gek dat dat vergeten wordt, en geen enkele journalist daar vragen over stelt, om Rutte ook eens te zien stotteren als daar scherpe vragen over gesteld zouden worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *