Corona Courtage – verdiend?

Hoewel we in het afgelopen halfjaar een Corona-kritischer, meer gespleten bevolking zijn geworden, werkt de publieke zichtbaarheid van onze Corona-tweeling Rutte en de Jonge nog altijd duidelijk in hun voordeel.

Nu de parlementsverkiezingen dichterbij komen, vangen de beide heren een electorale Corona-Courtage. Een courtage die hun partijen straks, in maart 2021, moeiteloos via extra stemmen gaan innen.

Het onvermijdelijk gevolg is, dat ook anderen binnen de coalitie zich steeds opvallender namens hun partij profileren. Wat zo maar een doel in zichzelf kan worden, in plaats dat het bijdraagt tot zinnige afweging en besluitvorming.

Als we toch zo bezig zijn met gezondheid: moeten we ons dan niet afvragen of dit politiek-bestuurlijk allemaal wel gezond is?

Terwijl vertrouwen in onze leiders nu van essentieel belang is: voelen burgers zich wel fijn bij deze rolvermenging, die zich steeds duidelijker manifesteert?

(o ja: ‘t is fijn als je aan het eind van dit bericht een reactie achterlaat…)

Verdraagt het zich met een democratie, als Corona-leiders dubbele petten dragen? Ondermijnt die lijsttrekkers-pet niet automatisch ons vertrouwen in hun Corona-acties?

Waarom is er niemand op het idee gekomen dat deze twee petten principieel niet te combineren zijn? Dat dit tot onzuivere verhoudingen leidt? Dat we juist nu moeten opereren op een wijze die boven alle twijfel verheven is?

Kortom: werkelijk integere partijen hadden zich gerealiseerd dat dit een opportunistische stap te ver is.

Wil je een geloofwaardig leiderschap tonen richting de Nederlandse burgers? Dan is het zaak om dit pettengedoe per direct te corrigeren. Of anders te besluiten de verkiezingen te verschuiven naar een later, minder beladen tijdstip.

De laatste optie zal een groeiende groep Nederlandse burgers lelijk tegen de haren instrijken. Dat is de groep die zich al langere tijd zorgen maakt over de frictie tussen crisismaatregelen enerzijds en democratische legitimiteit anderzijds.

Dus, VVD en CDA?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *