BOTte belangenverstrengeling

Het nieuws blijft komen: ditmaal een (ex-)minister Bot die het ongelooflijke presteert: al sjoemelend een rein geweten veinzen, terwijl hij het volk toont dat democratie hier een lachertje is. Althans de Haagse democratie…

Hopelijk voor het CDA is het toeval, dat het wederom iemand van die partij is. Kent u nog de ‘bloedgroepen’ in het CDA? Drie keer raden waar dit botte DNA vandaan komt?

Berend BotjeWat gebeurt er als Berend Botje met zijn scheepje de wal raakt? Dan keert de beweging om. Zo is het onontkoombaar dat we de positie van de ‘hogere’ en ‘lagere’ overheid om gaan draaien. Het primaat komt dan bij de lokale overheid te liggen, in lijn met wat Broertjes, Aboutaleb en anderen eerder bepleitten.

Dan bereiken we  daarmee meteen dat burgers hun invloed vaker kunnen laten gelden, dan eens per 4 jaar. Dat we de touwtjes aanhalen rond al het verborgen gelobby in Den Haag. Dat we dichter bij een echte democratie komen.

Voor lokale politici de tip: zie ‘promotie’ naar Den Haag voor wat het is. Namelijk begin van het einde. Stop dus met het ambiëren van zo’n reis naar dat zwarte gat. En zorg dat je partijtop weet dat hun traditionele macht taant:

  • Ze ondermijnen de democratie, erg zichtbaar onder die Haagse spotlights.
  • Ze verzieken het vertrouwen van jouw kiezer.
  • Die dus ook aan jou gaat twijfelen.
  • Ze lopen jou zo voor de voeten.

Raadslid, Wethouder, Burgemeester: herken je het?

Heb minder zorg over je  politieke carrièrekansen. De richting waarin onze democratie afdrijft maakt je Haagse kansen sowieso onbetekenend.

Word daarom veel assertiever richting ‘Den Haag’ en richting je partijtop.

Om het primaat nu te gaan omkeren, is het gehannes met vluchtelingen een super-case  (zie elders op deze site).

Steun van burgers nodig om ‘de Haagse wolkenzitters’  bij de les te krijgen? Bij deze aangeboden!   Contact:   redonzedemocratie@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *