Aanklacht inzake Corona-aanpak

Zoals in een ander bericht op deze site beschreven, begon de Corona crisisaanpak In maart 2020 betrekkelijk o.k.

Maar al in het vroege voorjaar begon het crisisteam haar geloofwaardigheid te ondermijnen:

Scholen dicht omwille van draagvlak, terwijl het OMT dat toen niet zinnig achtte?

Mondkapjes niet nodig, ook niet in thuiszorg, verpleegtehuizen e.d. De RIVM-motivatie? “Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat dit helpt…”  (maar dat bestond evenmin voor de 1,5 meter maatregel).

Later kwam uit dat de conclusie rond mondkapjes ook ingegeven was door het tekort eraan. Men wilde die beschikbaar houden voor waar ze het meest nodig waren. Zo sla je flinke deuken in het vertrouwen.

Tezelfdertijd bleek ook dat er weinig aandacht was geweest voor het legertje Oosteuropese arbeidsmigranten dat Nederland helpt haar tuinbouw, slachterijen, e.d. overeind te houden. Zowel de werksituaties als de vaak schandalige huisvesting leidden tot veel besmettingen. Bij mensen die geen kant uit konden, gezien de resibeperkingen naar hun thuisland.

(o ja: ‘t is fijn als je aan het eind van dit bericht een reactie achterlaat…)

Men schakelde van centrale regie over op autonomie voor de veiligheidsregio’s. Waarmee de ‘maatregelen-zwarte-piet’ handig verplaatst werd naar de betreffende burgemeesters.

En conform goed Haags gebruik: doorslaand naar het andere uiterste. De noodzaak voor een balans tussen centrale en lokale regie werd verontachtzaamd.

Vanaf de zomer viel een toenemend aantal missers op:

 • Een zeer capabele ‘speciaal gezant Corona’ (ex-DSM baas Feike Sijbesma), die al in augustus stilletjes door de zijdeur verdween. Terwijl alles erop wees dat zijn inbreng nog hoognodig was …
 • Sluizen wijd open voor vliegreizen, maar nauwelijks aandacht voor testen, handhaving op Schiphol en in de lucht, quarantaine bij terugkomst.
 • Eveneens in augustus bleek het opschalen van GGD-capaciteit uitermate moeizaam. Zo werd duidelijk dat beloofd bron- en contactonderzoek een wensdroom was.
 • Het test-echec wat zich opnieuw in september aftekende: men bleek in mei gepland te hebben op de noodzaak voor 70.000 testen.

. Dat aantal zouden de laboratoria moeten verwerken vanaf de start van een mogelijke 2e golf in de ‘laatste maanden van het jaar’. Daarvoor ging men dus middelen en laboratoriumcapaciteit regelen.

 • Om te beginnen bleek dat ene beoogde scenario niet uit te komen: al begin september startte de 2e golf waarbij testen broodnodig was. Die behoefte bleek veel groter te zijn dan de groeicurve behorend bij die papieren 70.000 najaarstests.
 • Nu kwam naar buiten dat men bij het plannen van laboratoriumcapaciteit veel te restrictief was geweest. Er was alleen in het kringetje van kleinschalige medische labs gekeken. Dat had VWS kunnen weten: OMT-lid Ann Vossen die de opschalingsopdracht had gekregen, bleek verweven met de belangen van precies die labs. Die verdienen buitensporig aan de toegenomen vraag. Hoe naïef kun je als minister zijn? In elk geval desperaat, zoals vervolgens bleek uit het echec rond uitbesteding naar Abu Dhabi.
 • In september komt naar buiten dat labs verschillend omgaan met de PCR-test. Die kan makkelijk tot veel onterecht gesignaleerde Corona-gevallen leiden. Een bekende richtlijn is: houd het aantal kopieercycli beperkt tot 30 à 35. Er zijn hier labs die met een factor 50 werken. Dat past notabene netjes binnen de weinig strikte richtlijnen van het RIVM. Hoe betrouwbaar is je Corona-dashboard, als je appels en peren bijeen telt?
 • Intussen zijn dit soort cijfers ook input voor het tunen van de RIVM-modellen, waarop adviezen voor de maatregelen gebaseerd zijn. Wat denk je dat samenzweringsdenkers met deze wetenschap doen?
 • Langdurig is genegeerd dat, waar mensen samenkomen, goede ventilatie cruciaal is. En toen er wel aandacht voor was, werd het afgedaan met een simpele verwijzing naar ‘Het Bouwbesluit’. Volstrekt onvoldoende. Terwijl zich al heel wat ventilatie-experts roerden, werd er van hun kennis geen gebruik gemaakt.

. Over Co2 meters -effectief en betaalbaar- publiceerde het RIVM pas laat. En dan nog vrijblijvend. Terwijl men het in de zomer van 2020 best als eis had kunnen stellen, aan scholen en andere ruimten waar mensen samenkomen. Alleen zo kun je namelijk vaststellen of er voldoende ventilatie is, goed verdeeld in de ruimte.

 • Het belang van gezond leven t.b.v. grotere weerbaarderheid tegen het virus, kwam pas laat aan de orde. Maar de benadering was eenzijdig. De minister van VWS riep ons op om meer te bewegen. Op zich prima. Maar het is breed bekend dat verantwoord eten nòg meer invloed op gezondheid heeft. Daarover wordt dan niets gezegd! Je zou menen dat deze crisis een gouden kans is voor de overheid, om na jaren soebatten de vele nalatige supermarkten het mes op de keel te zetten. Juist nu deze winkels beter dan ooit draaien en dus best wat marge kunnen inleveren.
 • Toen werd het december. Had er iemand aan gedacht dat Sinterklaas, Black Friday, Kerst en Nieuwjaar misschien wat veel zou kunnen zijn? In elk geval ging Black Friday ongeremd door, terwijl men kon weten dat juist de feestdagen voor mensen belangrijk waren. Fijne stapeling van risico’s. Zeker als je thuisbezoek slechts halfhartig aan banden legt: wel een maximum voor het aantal op één dag, maar niets zeggen over het veel belangrijkers extra risico van wisselende contacten.

Begin 2021 kregen we te horen hoeveel mensen nog onnodig naar hun werk reden. En hoe schrikbarend veel mensen zich niet hielden aan de meest basale maatregelen:

 • je laten testen bij de eerste symptomen
 • een testuitslag even thuis af te wachten
 • je niet onder mensen te begeven als er bij je thuis een Coronageval is

Als kijker verwacht je dan van Rutte een plan te horen, hoe hij deze lekken denkt te kunnen dichten. In plaats daarvan volgde slechts informatie over verlenging van strenge lock-down maatregelen. Niet héél goed voor het draagvlak.

Het gehannis rondom een uiterst trage en verwarde start van het vaccineren sluit voorlopig deze lijst, die met gemak nog heel wat langer te maken is.

Ook zonder dat, is nu wel duidelijk wat we hier als burgers -nu vooral als kiezers- van moeten denken.

2 reacties op “Aanklacht inzake Corona-aanpak

 1. Allereerst dit vaccin is gentherapie! En er zijn al te veel mensen echt ziek( of erger) geworden van deze onzinnige spuit!!

  1. Het geluid over gen-therapie zingt idd rond. Het veronderstelt dat zo’n vaccin genen in ons lichaam aantast. Daarentegen is gen-technologie slechts gebruikt om het vaccin op moderne wijze, snel te ontwikkelen. Het ingesloten rna is alleen werkzaam in relatie met het virus.

   Ieder moet vooral vrij kiezen: wel of niet vaccineren. Zo ja: met welk vaccin, klassiek of modern. Om tot die keus te komen zijn genoeg betrouwbare, wetenschappelijke bronnen voorhanden. Wel even opletten dat zo’n wetenschapper werkelijk onafhankelijk is!

   Beduchtheid voor Big Pharma is zeer op zijn plaats. Dat samenzweringsdenken ontstaat is begrijpelijk en wordt zelfs bevorderd door gebrekkige transparantie, ook door onze instituties (zie elders op deze site). Daarmee wordt het niet feitelijk juist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *