Avocado-blues

Het ging zo met quinoa. Het gaat zo met de avocado.

Ineens ontdekt als ‘superfood’, waarbij Influencers, Praatshows, Commerciële tv-programma’s en ditto Tijdschriften voor een explosie in de vraag zorgden.

Fantastisch voor al diegenen die klaar stonden om er veel aan te verdienen. O.k. voor wie erin mee mee kan en het geld ervoor heeft. Dramatisch voor velen voor wie dat allemaal niet geldt.

Het cynische is, dat veel van de consumenten die plots bij zo’n menu zweren, toegewijde alternatievelingen, groenen en holisten zijn.

Lees verder Avocado-blues

Bondgenoot bij verspreiding van democratie?

Onze politici lopen er niet mee te koop, maar Nederland onderhoudt namens ons warme banden met criminele regimes.

Welk van deze banden is het meest schokkend? Het gaat om een land waar we al sinds midden vorige eeuw nauw aan verbonden zijn. Iets waar we ons als burger rekenschap van mogen geven.

Temeer omdat hier door pers en politici regelmatig wèl breed wordt uitgemeten hoe bijvoorbeeld Rusland en China mensenrechten schenden.

Om dat laatste in perspectief te plaatsen:

Lees verder Bondgenoot bij verspreiding van democratie?

NoMoreBooking.com

Ooit begonnen als een puur-Hollandse, innovatieve, prima functionerende dienstverlener. Inmiddels verworden tot een schaamteloze monopolist, die in 2020 met Euro 100 miljoen van je belastinggeld gesteund werd.

Op zich was dat nog best begrijpelijk: juist deze branche werd hard getroffen door de gevolgen van Corona. En met dit bedrag, grotendeels loonkostensubsidie, konden werknemers nog een zekere tijd in dienst worden gehouden.

Lees even door, dan weet je hoe je deze monopolist aan wat welverdiende concurrentie kunt helpen. En waarom je dat nu met alle liefde zult gaan doen.

Lees verder NoMoreBooking.com

Rechtse mensen zijn gezelliger!

Hoe dat werkt, was goed te zien in deze uitzending van Buitenhof.

Daarin ondermeer een gesprek met Melanie Schultz van Haegen, Bram van Oijk en Jan Terlouw. Alle drie coryfeeën van hun partij, resp. VVD, Groen Links en D66.

Het drietal ondertekende mede een brandbrief van het Wereld Natuur Fonds aan de informateur, over biodiversiteit.

De vraag lag op tafel wat er nu toch gedaan moet worden om ons milieu te redden. Om te voorkómen dat de hypotheek op het leven van onze kinderen en kleinkinderen nòg zwaarder wordt.

Lees verder Rechtse mensen zijn gezelliger!

Nieuwe kloof in Nederland

Valt het je ook op, hoe de panelen aan het schuiven zijn sinds de verkiezingen?

De aanleiding: nog altijd de Toeslagenaffaire. En de ‘bestuurscultuur’ waaronder die affaire welig kon tieren.

Ergens in die stroom viel het ‘Omtzigt, functie elders’.

Waarna Rutte zich liet verleiden tot een serietje onhandige manoeuvres. Zo het politieke proces naar een kabinetsformatie in gevaar brengend.

De tweede kamer stond direct op scherp (vrij naar van Mierlo: de Geur Van Wilde Beesten).

Bijna zonder uitzondering toonden de partijen zich daar hevig verontwaardigd (uiteraard deels gespeeld en hypocriet).

Lees verder Nieuwe kloof in Nederland

EU: Vlees beschermen en subsidiëren?

Enige tijd terug plaatste De Vegetarische Slager een advertentie in de krant, waarin ze de EU erop attendeerde dat ook zij graag in aanmerking zouden komen voor subsidie.

Want, zo luidde het argument: als u vleesproductie subsidieert, dan toch zéker ook ons veel minder milieubelastende product.

Geen idee wat ervan geworden is. Het heeft iets van tegen de Europese belangen-klippen opzeilen.

Lees verder EU: Vlees beschermen en subsidiëren?

Kaag’s magische thesaurus

Het merk ‘nieuw leiderschap’ blijft dezer dagen goed in het nieuws.

In zekere zin bleek uit die befaamde notulen van de ministerraad, dat Kaag op dit punt recht van spreken heeft.

Of in elk geval hàd:

Sigrid was in die ministerraad zo’n beetje de enige die aangaf het geen probleem te vinden, dat parlementariers de regering controleren. Ook niet als parlementariers van coalitiepartijen lastige vragen stellen.

Erna lijkt ze helaas minder standvastig geworden.

Lees verder Kaag’s magische thesaurus

Op les bij meester Rutte

Hoe doet’ ie dat toch steeds?

Wie dat eens goed wil doorzien, kijke naar het kamerdebat over de nu welbekende notulen van de ministerraad in november 2019.

Zoals te verwachten viel was dit een heeeel lang debat.

(wie de Handelingen opvraagt krijgt een bestand met  222 pagina’s…).

Maar slechts een klein deel daarvan volstaat al, om te begrijpen welk spelletje Mark met onze Volksvertegenwoordigers speelt.

Lees verder Op les bij meester Rutte

Kamer mocht even stoom afblazen en nu…

… weer volle kracht vooruit.

Daar was ‘ie dan: de ontknoping van alle ophef, over de notulen uit de ministerraad van november 2019.

Al snel was de tactiek van het kabinet en haar coalitiepartijen duidelijk:

Toegeven op een relatieve bijzaak, om in de hoofdzaak de rug eendrachtig recht te houden.

Dat werkt dus zo:

Lees verder Kamer mocht even stoom afblazen en nu…

Media – echt al zó lang problematisch?

Met regelmaat signaleren we hier dat de manier waarop onze media hun rol in de democratie vervullen flink te wensen overlaat. Oók de publieke omroep. Oók de kwaliteitskranten.

Niet dat er geen goede dingen gebeuren. Maar de frequentie van missers, soms ronduit blunders, is àl te hoog. Als mediaconsument kunnen we slechts concluderen dat men blijkbaar niet over een functionerend kwaliteitssysteem beschikt.

Dat er teveel doorslipt wat de toets van professionele journalistiek niet kan doorstaan. Dat haastwerk, bereikvolume- en ‘scoop-verslaving’ tè vaak domineren.

De berichtgeving hier, sinds de site in 2014 startte, maakt nogal eens de indruk dat dit probleem vooral de laatste jaren opspeelt.

Maar, ontnuchterend, dit blijkt niet zo te zijn: vanaf de eeuwwisseling al speelde zich een uiterst beschamende vertoning af. Media-landschap breed. De Deventer Moordzaak.

Lees verder Media – echt al zó lang problematisch?