Silicon Gajes

Na jaren dociliteit door burgers en overheden lijkt er een groeiende tegenstroom te ontstaan tegen de bedrijven die ons internet gekaapt hebben.

Een zeer recent teken daarvan is Frances Haugen. Zij werkte op de integriteitsafdeling van het Zuckerberg-imperium (Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger) en trad naar buiten met goed onderbouwde zorgen over desastreuse maatschappelijke effecten.

Ze sprak voor het Amerikaanse Congres en riep dit op om veel actiever haar verantwoordelijkheid in deze te nemen.

(Boze tongen beweren overigens, ….

Lees verder Silicon Gajes

Berichten 3 oktober

Wil je in één oogopslag zien hoe de vlag erbij staat in onze samenleving? Begin dan hier…
 

Wakker schrikken, rond de formatie?

Gaan we werkelijk aan preventieve gezondszorg doen?

Leren we dit uit het Afghanistan-avontuur? Dan had het toch nog zin…


Ook heel iets anders valt nog te leren, uit Afghanistan:

Pfoeh, dit simpele Corona-aanpakje duurde lang…

Overzicht van enkele andere, recente berichten, waaronder kort resultaat lezersonderzoek:

Wat de dormatie ons leert

Een formatie kunnen we het immers al lang niet meer noemen.

Weinig burgers hielden het vol om dit mistige, Haagse proces te blijven volgen.

Het ging over alles, behalve over de zo vaak genoemde ‘inhoud’. Er zou haast bij zijn, ‘gezien de grote uitdagingen die ons staan te wachten’.

Niet voor iedere hoofdrolspeler dus: eindeloos tijd rekken bleek de tactiek. Zoals trouwens te verwachten was. Sinds de verkiezingen waren er aardig wat wonden te likken. Uiteraard krijgt dat prioriteit boven iets abstracts als ‘landbelang’, of ‘burgervertrouwen’.

Lees verder Wat de dormatie ons leert

Kosten gezondheidszorg de pan uit?

Ja, dank je de koekkoek. Wat had je anders verwacht bij een vergrijzende bevolking, steeds geavanceerder medische ingrepen en een veel te reactief systeem?

Een gezonde balans tussen preventie en behandeling is ver te zoeken (met het oog op dat laatste richtten artsen in 2019 zelfs NLBeter als politieke partij op, helaas haalden ze geen enkele kamerzetel).

Om het erger te maken: gezond voedsel is intussen voor grote groepen mensen financieel onbereikbaar geworden.

Dit terwijl we bijvoorbeeld al in de rijksbegroting van 2017 het volgende beleidsvoornemen konden lezen:

“Bevorderen dat mensen gezonder leven, door gezonde keuzes makkelijker te maken en te zorgen voor betrouwbare informatie over een gezonde leefstijl.”

Is dar iets van terecht gekomen? En, hoe erg is het echt?

Lees verder Kosten gezondheidszorg de pan uit?

Voorbij collatoral damage …

… oftewel, voorbij het begrip ‘nevenschade’ zoals dat wel gehanteerd wordt bij militair ingrijpen.

In het bericht ‘Bondgenoot bij verspreiding van democratie?’ werd al duidelijk hoe ver het begrip nevenschade door de Amerikanen is opgerekt. Met name sinds 9/11.

Nu we ons uit Afghanistan hebben teruggetrokken, mogen onze politici zich wel eventjes extra achter de oren gaan krabben.

Lees verder Voorbij collatoral damage …

Wijsheid (achteraf) uit het Oosten

Voor wie nog onbekommerd tegenover het gebruik van social media staat:

Verplaats je eens in de schoenen van de vele Afghanen, al of niet achtergebleven, waarvan nu plots de internetsporen laten zien dat ze de Taliban niet al te gunstig gezind zijn.

Die sporen kunnen velerlei zijn. Niet alleen inhoud, als teksten, foto’s of plaatsbepalingen, maar ook relaties met anderen.

Naast al hun fysieke uitdagingen, moeten deze Afghanen nu als een haas aan de gang om virtuele sporen weg te werken. En dan maar hopen dat er elders op internet geen kopieën rondzwerven.

Er bestaat een woord voor dit soort risico’s:

Lees verder Wijsheid (achteraf) uit het Oosten

Ventilatie-emancipatie

Het heeft even geduurd. Om precies te zijjn van 2 april 2020 tot 19 juli 2021.

Maar toen kwam er toch officieel ruim aandacht voor ventilatie. Rutte toonde zijn niet te evenaren simplisme via het ‘15 minuten luchten per dag’.

Wezenlijker is het, dat nu eindelijk ook het RIVM en het OMT zich bekeerd hebben tot het belang van ventilatie.

Dat dit zo lang heeft geduurd en dat er zo’n gigantisch koor aan ‘alternatieve stemmen’ voor nodig was, hoeft ons na al het voorafgaande niet meer te verbazen.

Lees verder Ventilatie-emancipatie

Andere recente berichten

Hier de resultaten van de eerdere steekproef onder lezers van RedOnzeDemocratie.

Verder een kleine selectie uit recente berichten, voor wie ze miste…

Dit betreft positieve ontwikkelingen en speelse ideeën:

Een boek met 150 praktische ideeën van één pagina om de democratie te redden.

Ideeën die Mariëtte Hamer werden aangereikt, om eindelijk de digitalisering in banen te leiden.


Nog wat verdergaand idee richting Mariëtte Hamer, voor slagvaardiger maatschappelijk innoveren:


 Een prachtig voorbeeld voor veelal matige media, met een gedurfd onderwerp:Gunt de belastingdienst ook jou een tax-ruling?


Ministerie maatschappelijke innovatie?

Ons openbaar bestuur is erop ingericht om ‘de winkel draaiende te houden’. Veel minder effectief is het, als ‘t gaat om het introduceren van veranderingen.

Zo is het nauwelijks een geheim hoezeer allerlei ‘onderwijsvernieuwingen’ tot averechtse effecten leidden. Of wat er zoal ‘verbeterd’  is in de justitiële keten. Of wat de dramatische gevolgen waren (en nog altijd zijn) van de decentralisatie van de Zorg, in 2015.

Dan hebben we het nog niet over èchte maatschappelijk innovatie.

Lees verder Ministerie maatschappelijke innovatie?

Ministerie voor digitalisering?

Beetje bij beetje wordt onze wereld wakker en leert ze inzien wat ongebreidelde digitalisering in de samenleving teweeg brengt.

Ongebreideld in de zin van: de ontwikkeling overlaten aan de vrije markt, conform het naïef neoliberalisme. Zodat een handvol Californische monopolisten al heel lang de ontwikkeling dicteert.

Hier wreekt zich niet alleen de naïviteit van zulk ‘marktdenken’ binnen onze bestuurspartijen. Het is nog aanzienlijk verergerd doordat de politiek vrijwel uitsluitend lijkt te worden bedreven door digibeten.

Lees verder Ministerie voor digitalisering?