Wijsheid (achteraf) uit het Oosten

Voor wie nog onbekommerd tegenover het gebruik van social media staat:

Verplaats je eens in de schoenen van de vele Afghanen, al of niet achtergebleven, waarvan nu plots de internetsporen laten zien dat ze de Taliban niet al te gunstig gezind zijn.

Die sporen kunnen velerlei zijn. Niet alleen inhoud, als teksten, foto’s of plaatsbepalingen, maar ook relaties met anderen.

Naast al hun fysieke uitdagingen, moeten deze Afghanen nu als een haas aan de gang om virtuele sporen weg te werken. En dan maar hopen dat er elders op internet geen kopieën rondzwerven.

Er bestaat een woord voor dit soort risico’s:

Lees verder Wijsheid (achteraf) uit het Oosten

Ventilatie-emancipatie

Het heeft even geduurd. Om precies te zijjn van 2 april 2020 tot 19 juli 2021.

Maar toen kwam er toch officieel ruim aandacht voor ventilatie. Rutte toonde zijn niet te evenaren simplisme via het ‘15 minuten luchten per dag’.

Wezenlijker is het, dat nu eindelijk ook het RIVM en het OMT zich bekeerd hebben tot het belang van ventilatie.

Dat dit zo lang heeft geduurd en dat er zo’n gigantisch koor aan ‘alternatieve stemmen’ voor nodig was, hoeft ons na al het voorafgaande niet meer te verbazen.

Lees verder Ventilatie-emancipatie

Andere recente berichten

Hier de resultaten van de eerdere steekproef onder lezers van RedOnzeDemocratie.

Verder een kleine selectie uit recente berichten, voor wie ze miste…

Dit betreft positieve ontwikkelingen en speelse ideeën:

Een boek met 150 praktische ideeën van één pagina om de democratie te redden.

Ideeën die Mariëtte Hamer werden aangereikt, om eindelijk de digitalisering in banen te leiden.


Nog wat verdergaand idee richting Mariëtte Hamer, voor slagvaardiger maatschappelijk innoveren:


 Een prachtig voorbeeld voor veelal matige media, met een gedurfd onderwerp:Gunt de belastingdienst ook jou een tax-ruling?


Ministerie maatschappelijke innovatie?

Ons openbaar bestuur is erop ingericht om ‘de winkel draaiende te houden’. Veel minder effectief is het, als ‘t gaat om het introduceren van veranderingen.

Zo is het nauwelijks een geheim hoezeer allerlei ‘onderwijsvernieuwingen’ tot averechtse effecten leidden. Of wat er zoal ‘verbeterd’  is in de justitiële keten. Of wat de dramatische gevolgen waren (en nog altijd zijn) van de decentralisatie van de Zorg, in 2015.

Dan hebben we het nog niet over èchte maatschappelijk innovatie.

Lees verder Ministerie maatschappelijke innovatie?

Ministerie voor digitalisering?

Beetje bij beetje wordt onze wereld wakker en leert ze inzien wat ongebreidelde digitalisering in de samenleving teweeg brengt.

Ongebreideld in de zin van: de ontwikkeling overlaten aan de vrije markt, conform het naïef neoliberalisme. Zodat een handvol Californische monopolisten al heel lang de ontwikkeling dicteert.

Hier wreekt zich niet alleen de naïviteit van zulk ‘marktdenken’ binnen onze bestuurspartijen. Het is nog aanzienlijk verergerd doordat de politiek vrijwel uitsluitend lijkt te worden bedreven door digibeten.

Lees verder Ministerie voor digitalisering?

Goed bezig, Trouw!

De media moeten het nog wel eens ontgelden op deze site. Ze maken hun essentiële taak in onze democratie tè vaak onvoldoende waar. Zelfs kwaliteitskranten laten nog wel eens hinderlijke steken vallen.

Maar ‘n enkele keer is er een opvallend positieve uitschieter. Ditmaal is dat De Trouw.

De weekendkrant van 5-6 juni durft aandacht te vragen voor ’n onpopulair, maar heel reëel probleem: familie van verdachten en gedetineerden krijgen het mentaal zwaar voor hun kiezen. In alle rond ons rechtssysteem georganiseerde begeleiding is dit een gapend gat.

De krant pikt er een flagrant voorbeeld uit: de ouders en de zuster van Michael P., die in 2017 de 25-jarige Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

Lees verder Goed bezig, Trouw!

Heb jij ook een tax ruling?

Nee natuurlijk. Wij burgers, evenals het midden- en kleinbedrijf, moeten gewoon netjes onze belasting betalen. (elders op deze site wordt de onrechtvaardigheid daarvan onderstreept door een ludieke actie enkele jaren terug, in het VK).

Als je ook vindt dat belastingheffing eerlijk moet zijn, kun je aan het eind van dit bericht een daartoe strekkende petitie ondertekenen.

Immers, grote bedrijven hebben er een handje van onze overheid te doen geloven dat ze zó vitaal zijn voor onze economie, dat Nederland het maar fiscaal aantrekkelijk voor ze moet maken om hier gevestigd te zijn.

Lees verder Heb jij ook een tax ruling?

Wil je rechtstreeks invloed op de EU?

Grijp dan nu een unieke kans.

Terwijl daar in ons ‘gidsland’ nog geen enkel zicht op is, lijkt de EU eindelijk op weg naar een ambitieuze herbezinning.

Waarbij voorzien is, dat ook wij als burgers rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen.

In aanleg is dat een heel verheugende ontwikkeling. Als deze site iets duidelijk maakt, is het wel hoe hard het nodig is om burgers werkelijk invloed te geven.

Alleen zo kan het ‘EU van de bedrijven’ veranderen in een ‘EU van de burgers’. Het zal staan of vallen met de mate waarin de burgerinbreng serieus genomen wordt.

Lees verder Wil je rechtstreeks invloed op de EU?

Biden geeft hoop (en vrees)

Jo Biden heeft vriend en vijand verrast met een vliegende start, waarbij hij lijkt te hebben geleerd van de fouten tijdens het presidentschap van Obama. Biden (toen vice-president) zorgde er nu voor om direct enorme stappen te maken op tal van dossiers.

Verrassend, omdat hij in de presidentscampagne een tegenovergesteld imago had opgebouwd: dat van ‘sleepy Jo’. Een oude man die betrekkelijk vage, idealistische taal uitsloeg. Vaak onduidelijk en dubbelzinnig. En altijd zonder echt concreet te worden.

Lees verder Biden geeft hoop (en vrees)