Corruptie als norm in Nederlandse politieke top?

Een van de gevaren voor onze democratie, meermaals gesignaleerd op deze website, is dat de invloed van kiezers op politieke besluitvorming verre overstemd wordt door die van professionele lobby-organisaties. Zowel in Den Haag als in Brussel.

Wat nòg erger is, zijn de diverse vormen waarin onze politici zich bezondigen aan belangenverstrengeling. Soms schaamteloos open, vaker stiekem verborgen.

Zelfs in onze senaat, die we toch bij uitstek inhuren om te waarborgen dat politieke besluitvorming in laatste instantie afgewogen gebeurt.

Nu is het zijn van eerste kamerlid per definitie een parttime baan. Dat men ernaast andere werkzaamheden heeft, is dus niet heel gek. Het kàn zelfs een voordeel zijn als zo’n eerste kamerlid ‘midden in de samenleving staat’ (hoewel je dat met de gebruikelijke commissariaten of bestuurszetels niet echt kunt zeggen).

Maar er zijn wat mitsen:

Lees verder Corruptie als norm in Nederlandse politieke top?

Griekenland er eindelijk bovenop?

Dat zou je bijna geloven als je je door de beroepscijferaars laat informeren.

Maar het is een bekend feit: er bestaan papieren- en echte werkelijkheden.

Premier Tsipras maakte zijn bevolking al weer blij met conclusies over het herstel en met allerlei ‘ontzuinigingsplannetjes’.

Maar de Grieken hebben rond de crisis ook van zijn regering inmiddels zoveel loze beloften gehoord, dat het de vraag is wat ze hier nog van geloven.

Lees verder Griekenland er eindelijk bovenop?

Schokgolven rond Stef Blok overspoelen waarheid-als-koe

Het kan niemand zijn ontgaan: Stef Blok heeft ‘binnenskamers’ onbesuisde multi-culti uitspraken gedaan die niet bijster passen bij een verantwoordelijk handelend minister.

En dus valt iedereen over hem heen. Terecht.

Toch heeft hij ook iets gezegd waar collega-politici best wat meer aandacht voor zouden mogen hebben:

Lees verder Schokgolven rond Stef Blok overspoelen waarheid-als-koe

‘Ons Geld’ symposium

Na vooralsnog relatief succesvolle acties richting politiek, houdt de Stichting Ons Geld ook symposia om geïnteresseerden op de hoogte te houden.

Op zaterdag 7 juli 2018 was de meest recente, in de Stadsschouwburg Utrecht.

Voor niet-ingewijden werd daar het hele scala aan bezwaren en oplossingen gepresenteerd. Maar eerlijk gezegd, voor wel-ingewijden was er niet veel nieuws te horen.

Of het moest zijn dat …

Lees verder ‘Ons Geld’ symposium

Wederom respectloos Haags optreden richting lokale overheid

Nu ‘gas’ pijlsnel een vies woord is geworden, eindelijk ook in Haagse monden, springt de politiek plots in actiestand.

Vanuit deze kakelverse nervositeit kondigde het ministerie van BZK op 3 april een subsidieregeling af voor gasvrije proeftuinen in bestaande wijken.

In de BZK-brief aan alle gemeenten werd gemeld dat men in aanmerking kon komen voor subsidie, uit een € 85 miljoen tellende pot.

Mits men voor 1 juli een plan zou indienen voor actie, waarmee nog in 2018 een begin wordt gemaakt.

Hierbij springen twee dingen in het oog:

Lees verder Wederom respectloos Haags optreden richting lokale overheid

Wetje leidt tot slepende discussies

De overheid lijkt geleerd te hebben. Een zeldzaam voorkomende prestatie. Werkt alleen als iets nog vers in het geheugen ligt.

Wat heeft onze overheid geleerd? Dat zo’n raadgevend referendum tricky business is. Zeker als je te weinig van jezelf laat horen.

Nu, met de sleepwet, maakt de overheid dat meer dan goed.

Waarvoor hebben we die wet nodig? Dankzij media- en andere optredens weten we: “Veiligheid”.

Sowieso een handig thema. Immers, de markt voor politici is gebaat bij kiezers die ergens bang voor zijn en dus beschermd moeten worden.

Lees verder Wetje leidt tot slepende discussies

Lokale verkiezingen – wat het kieskompas u niet vertelt

Uitspraak tijdens een verkiezingsdebat, van een lokale fractieleider verbonden aan een landelijke partij: “als u ons  kiest kunnen wij bij onze collega in Gedeputeerde Staten invloed aanwenden voor beter openbaar vervoer hier.”

Zo handig suggererend dat een  landelijke partij -liefst een grote- het best voor de kiezer is.

De aanwezige lokale partijen leken daarop niet voorbereid, gaven er in elk geval geen reactie op.

Afgezien dat de betreffende collega-Gedeputeerde er nu juist om bekend staat zich aan niets en niemand iets gelegen te laten liggen, is een heel andere vraag op zijn plaats:

Hoeveel vertrouwen kun je als kiezer hebben in een willekeurig raadslid / wethouder van een landelijke partij, dat deze uitsluitend voor het lokale belang werkt?

Het gaat dan niet om nevenfuncties, want daarvoor zijn heldere spelregels en dat hoort transparant te zijn.

De hamvraag is: hoe weet je of zo’n raadslid / wethouder niet droomt over een mooie carrière op provinciaal of landelijk niveau?

Lees verder Lokale verkiezingen – wat het kieskompas u niet vertelt

Lokale verkiezingen – landelijke media houd je eens gedeisd

Wie deze website een beetje volgt weet: met enige regelmaat is er een pleidooi te vinden om het primaat binnen de overheidshiërarchie om te keren:

Lokale overheid leidend (daar zijn bestuur en burgers op de meest directe manier aan elkaar gekoppeld). Landelijke overheid vooral dienend.

Slechts in één opzicht: waar landelijk uniforme spelregels of regelingen nodig zijn, kan de landelijke overheid bepalend zijn.

Dit zou ook een krachtig signaal zijn richting media en landelijke partijen, die nog altijd lijken te denken dat lokale verkiezingen een afgeleide zijn van ‘Den Haag’. Dat die verkiezingen gebaat zijn met aandacht voor landelijke kopstukken.

Als een van vele voorbeelden:

Lees verder Lokale verkiezingen – landelijke media houd je eens gedeisd

Concurrentie voor het Bruto Nationaal Product?

In de gemeente Schagen heeft een wethouder ‘geluk’ in zijn portefeuille: dat van de inwoners. Kan de overheid daar dan voor zorgen? Het garanderen niet, maar bevorderen? Dat zeker.

Hoe sturen we nu dan eigenlijk?

‘t Is geen geheim dat economie, althans de gangbare werkwijze ervan, vaak een gevaarlijk eenzijdige bezigheid is.

Dit ondanks de onmatige aandacht ervoor vanuit politiek en media (bovendien gericht op indicatoren die nogal een schijnwerkelijkheid reflecteren).

Maar hier en daar heerst toch het besef, dat financiële welvaart geen doel hoort te zijn, maar een middel. Lees verder Concurrentie voor het Bruto Nationaal Product?

Kwajongens-referendum eindigt in politieke kip-zonder-kop reactie

Hoe ridicuul dat kwajongensreferendum in 2016 over Oekraïne ook was: het is toch weer verbazend hoe onze regering daar aanleiding in ziet het raadgevend referendum maar helemaal te schrappen.

Met wat gezond verstand zou je zeggen: laten we die wet een beetje aanscherpen, zodat alleen zaken aanhangig gemaakt kunnen worden die zich voor zo’n raadgevend referendum lenen.

Dat het Oekraïneverdrag zich daar totaal niet voor leende, weet ook een kind.

Evenzeer was het duidelijk dat er “nee” werd gestemd uit verzet tegen de EU en om ‘Den Haag’ een p… te laten ruiken.

Kortom: beste coalitie, bedankt maar weer voor deze vermakelijke poppenkast.