Overheid blijft hardleers in zelfregulering geloven

Van dit naïeve overheidsgeloof in zelfregulering zijn talloze voorbeelden.

Dagblad Trouw en tv programma Radar onthulden onlangs schokkende resultaten uit hun grootschalig journalistiek onderzoek naar medische implantaten.

Wat vrijwel niemand zich realiseert: zulke door chirurgen ingebrachte implantaten doorlopen geen enkele onafhankelijke toets.

Terwijl we dit voor medicijnen allang geregeld hebben.

Bobendien: met een medicijn kun je doorgaans vlot stoppen. Maar een geplaatst implantaat laat je niet zomaar operatief verwijderen. In de praktijk leiden implantaten tot vaak ernstige problemen.

Zo betaalden veel vrouwen een hoge gezondheidsprijs voor het gebruik van siliconen in borstimplantaten. Die hoeven daarvoor niet eens te lekken.

Lees verder Overheid blijft hardleers in zelfregulering geloven

Pragmatisch doorrommelen gevaarlijk voor democratie

Onderzoeken naar hoeveel vertrouwen burgers in de politiek hebben, leveren uiteenlopende cijfers op. Waarmee meteen duidelijk is dat we de betrouwbaarheid van zulke enquetes in twijfel moeten trekken (logisch, omdat mensen nu eenmaal vrijblijvende en/of sociaal wenselijke antwoorden geven).

Waarover geen misverstand bestaat, is dat kiezers veel meer dan vroeger vatbaar zijn voor populistische boodschappen. Niet alleen blijkt dit uit de snelle groei van populistische partijen…

Lees verder Pragmatisch doorrommelen gevaarlijk voor democratie

Herdenken zonder vrijblijvendheid: het kan!

Buiten het toen neutrale Nederland leeft de herinnering aan de ‘Grote Oorlog’ (1914-1918) nog sterk voort.

Nederland herdenkt vooral de 2e wereldoorlog. Waarbij opvalt dat dat eigenlijk altijd vrijblijvend gebeurt. Als een leeg ritueel: zonder concrete lessen voor het heden.

Lessen die al gauw op gespannen voet staan met wat we in onze huidige samenleving als comfortabel beschouwen.

Het lijkt erop dat het land wat het meest geleerd heeft de voormalig grote verliezer is: Duitsland.

Niet alleen zijn veel Duitsers veel terughoudender dan anderen met het verkopen van hun privé-gegevens aan internet-monopolisten (ze hebben ervaring met regime-change)…

Lees verder Herdenken zonder vrijblijvendheid: het kan!

Corruptie als norm in Nederlandse politieke top?

Een van de gevaren voor onze democratie, meermaals gesignaleerd op deze website, is dat de invloed van kiezers op politieke besluitvorming verre overstemd wordt door die van professionele lobby-organisaties. Zowel in Den Haag als in Brussel.

Wat nòg erger is, zijn de diverse vormen waarin onze politici zich bezondigen aan belangenverstrengeling. Soms schaamteloos open, vaker stiekem verborgen.

Zelfs in onze senaat, die we toch bij uitstek inhuren om te waarborgen dat politieke besluitvorming in laatste instantie afgewogen gebeurt.

Nu is het zijn van eerste kamerlid per definitie een parttime baan. Dat men ernaast andere werkzaamheden heeft, is dus niet heel gek. Het kàn zelfs een voordeel zijn als zo’n eerste kamerlid ‘midden in de samenleving staat’ (hoewel je dat met de gebruikelijke commissariaten of bestuurszetels niet echt kunt zeggen).

Maar er zijn wat mitsen:

Lees verder Corruptie als norm in Nederlandse politieke top?

Griekenland er eindelijk bovenop?

Dat zou je bijna geloven als je je door de beroepscijferaars laat informeren.

Maar het is een bekend feit: er bestaan papieren- en echte werkelijkheden.

Premier Tsipras maakte zijn bevolking al weer blij met conclusies over het herstel en met allerlei ‘ontzuinigingsplannetjes’.

Maar de Grieken hebben rond de crisis ook van zijn regering inmiddels zoveel loze beloften gehoord, dat het de vraag is wat ze hier nog van geloven.

Lees verder Griekenland er eindelijk bovenop?

Schokgolven rond Stef Blok overspoelen waarheid-als-koe

Het kan niemand zijn ontgaan: Stef Blok heeft ‘binnenskamers’ onbesuisde multi-culti uitspraken gedaan die niet bijster passen bij een verantwoordelijk handelend minister.

En dus valt iedereen over hem heen. Terecht.

Toch heeft hij ook iets gezegd waar collega-politici best wat meer aandacht voor zouden mogen hebben:

Lees verder Schokgolven rond Stef Blok overspoelen waarheid-als-koe

‘Ons Geld’ symposium

Na vooralsnog relatief succesvolle acties richting politiek, houdt de Stichting Ons Geld ook symposia om geïnteresseerden op de hoogte te houden.

Op zaterdag 7 juli 2018 was de meest recente, in de Stadsschouwburg Utrecht.

Voor niet-ingewijden werd daar het hele scala aan bezwaren en oplossingen gepresenteerd. Maar eerlijk gezegd, voor wel-ingewijden was er niet veel nieuws te horen.

Of het moest zijn dat …

Lees verder ‘Ons Geld’ symposium

Wederom respectloos Haags optreden richting lokale overheid

Nu ‘gas’ pijlsnel een vies woord is geworden, eindelijk ook in Haagse monden, springt de politiek plots in actiestand.

Vanuit deze kakelverse nervositeit kondigde het ministerie van BZK op 3 april een subsidieregeling af voor gasvrije proeftuinen in bestaande wijken.

In de BZK-brief aan alle gemeenten werd gemeld dat men in aanmerking kon komen voor subsidie, uit een € 85 miljoen tellende pot.

Mits men voor 1 juli een plan zou indienen voor actie, waarmee nog in 2018 een begin wordt gemaakt.

Hierbij springen twee dingen in het oog:

Lees verder Wederom respectloos Haags optreden richting lokale overheid

Wetje leidt tot slepende discussies

De overheid lijkt geleerd te hebben. Een zeldzaam voorkomende prestatie. Werkt alleen als iets nog vers in het geheugen ligt.

Wat heeft onze overheid geleerd? Dat zo’n raadgevend referendum tricky business is. Zeker als je te weinig van jezelf laat horen.

Nu, met de sleepwet, maakt de overheid dat meer dan goed.

Waarvoor hebben we die wet nodig? Dankzij media- en andere optredens weten we: “Veiligheid”.

Sowieso een handig thema. Immers, de markt voor politici is gebaat bij kiezers die ergens bang voor zijn en dus beschermd moeten worden.

Lees verder Wetje leidt tot slepende discussies

Lokale verkiezingen – wat het kieskompas u niet vertelt

Uitspraak tijdens een verkiezingsdebat, van een lokale fractieleider verbonden aan een landelijke partij: “als u ons  kiest kunnen wij bij onze collega in Gedeputeerde Staten invloed aanwenden voor beter openbaar vervoer hier.”

Zo handig suggererend dat een  landelijke partij -liefst een grote- het best voor de kiezer is.

De aanwezige lokale partijen leken daarop niet voorbereid, gaven er in elk geval geen reactie op.

Afgezien dat de betreffende collega-Gedeputeerde er nu juist om bekend staat zich aan niets en niemand iets gelegen te laten liggen, is een heel andere vraag op zijn plaats:

Hoeveel vertrouwen kun je als kiezer hebben in een willekeurig raadslid / wethouder van een landelijke partij, dat deze uitsluitend voor het lokale belang werkt?

Het gaat dan niet om nevenfuncties, want daarvoor zijn heldere spelregels en dat hoort transparant te zijn.

De hamvraag is: hoe weet je of zo’n raadslid / wethouder niet droomt over een mooie carrière op provinciaal of landelijk niveau?

Lees verder Lokale verkiezingen – wat het kieskompas u niet vertelt