Links


Update Democracy menuutje

 @RedDemocratie     (volg ons op Twitter)

Lokale realisatie, op basis van deze ideeën:

www.hilverzon.nu     (lokale energie coöperatie)

MaatschapWij   (brede, praktische invulling van ‘wat wij zelf kunnen’)

Nieuwe partijen, voor het eerst Europabreed, met een serieuze hervormingsagenda:

Diem25 oftewel European Spring

Volt

Belangrijke signalen c.q. druk richting politiek:

https://burgerinitiatiefonsgeld.nu/

www.geldbelangen.nl     (pleidooi voor in elk geval 1 veilige bank)

Vereniging basisinkomen (bevordert iets wat slecht begrepen, maar onafwendbaar is)

Andere democratie-vernieuwing:

Proposal voor een functionerende Euro en ditto Europa (o.m. Yanis Varoufakis, ex Greek Finance Minister)

Bundeling van initiatieven voor een beter Europa (European Cultural Foundation)

Bottom-up actie om burgers invloed te geven op Europa (European Commons Assembly)

Digital democracy (debat in Pakhuis de Zwijger)

European Republic (het ontwerpen van een nieuw Europa, democratischer en met inzet voor de burgers), gestart door Europakenner-van-binnenuit Ulrike Guérot

The Good Lobby, waarbij ook bugers in Europa kunnen lobbyen

Institute for Local Self-Reliance (lang bestaand initiatief in VS om locale gemeenschappen te helpen zichzelf te versterken))

Informatief:

www.andernieuws.eu   (onafhankelijke, grondige analyses door voormalig nieuws-presentatrice Janneke Monshouwer)

https://burgerinitiatiefonsgeld.nu/context    (over neoliberale geldschepping)

www.jorisluyendijk.nl      (antropologisch / journalistiek onderzoek in London City)

www.authentiekejournalistiek.org/   (kritische, actiegerichte onderzoeksjournalistiek)

www.decorrespondent.nl    (je kent het nieuws, maar wil grondige duiding & dialoog)

www.ftm.nl   (Follow The Money;  journalistiek tegen geld-als-doel)

http://tegenlicht.vpro.nl/    (je oriënteert je op onderstromen, actuele en toekomstige)

www.vpro.nl/programmas/slag-om-europa.html  (je wilt weten wat er in ‘Brussel’ echt gebeurt, niet wat Den Haag beweert)

www.radartv.nl    (pakt consumenten-misleiding aan, op basis van specifieke cases)

http://zembla.vara.nl/    (idem als hierboven genoemd, zij het dat hier wederhoor soms matig is)

http://argos.vpro.nl/   (je kijkt onder de oppervlakte naar maatschappelijke, technische, culturele ontwikkelingen)

Café Weltschmertz   (behoorlijk alternatief digitaal kanaal, met regelmatig een dosis conspiracy; filter en oordeel zelf)

No Agenda  (podcast waarin Adam Curry en John Dvorak ’t nieuws en de Amerikaanse media kritisch volgen, ook hier geldt: filter en oordeel zelf)

Megyn Kelly (podcast voor als je de andere eenzijdige kant eens wilt horen: de conservatief / republikeinse kant)

Meer realistisch / afgewogen Repulikeins geluid: zoek op Evan McCullin

Verder nuttig als tegenwicht c.q. tegenbeweging:

www.zorgeloos.care   (intiatief voor echte Zorgvernieuwing, hier wordt je sympathisant)

www.nederlandkantelt.nl   (overzicht initiatieven richting nieuwe samenleving)

deblijeb.nl    (coöperatieve, maatschappelijk geöriënteerde bank-in-oprichting)

www.fair4all.nl     (de ‘Fair’ als ruilmiddel, naast Euro en Gooische Gulden …)

www.geldbelangen.nl  (Stichting Geldbelangen, die namens jou financiele wereld en betrokken overheid de spiegel voorhoudt)

www.stopdebanken.nl   (Bundeling klantbelangen ivm marge-verruiming hypotheken via de achterdeur)

www.eerlijkebankwijzer.nl  (je ziet waar je eerlijk kunt sparen en investeren)

www.overstapservice.nl    (overstappen van bank, tja, daar maken ze geen reclame mee)

www.eerlijkwinkelen.nl   (eerlijk-winkel routes in div. plaatsen)

www.socialtrade.org/  (Social Trade Organisation – economisch versterken lokale gemeenschappen, geld als middel, niet als doel)

www.qoin.org    (lokale geldsystemen)

Verder is het te overwegen eens te kijken bij banken die het anders doen. Bijvoorbeeld Triodos, Handelsbanken.nl, KNAB (weet wel dat Aegon hier de eigenaar is).

Citizens Multi National (vervanging van geld als economisch smeermiddel)

TijdPensioen (urenruil, tevens voor gelijkwaardiger Zorg)

6 reacties op “Links

  1. Beste familie Blij,

   Dank nog voor je reactie in maart. Op het eerste gezicht ziet dit er goed uit. Ik ben erna dan ook direct aan de slag gegaan om iets over jullie te vinden, bij onafhankelijke bronnen, ter verificatie. Bij geen van de Financial System Watchers, nog op andere internet sites vond ik toen bruikbare ‘recenties’. Daarom op dat moment nog geen actie. Zijn zulke onafhankelijke oordelen er nu wel?

   Met vr.gr.,
   Fred van Leeuwen

   1. Beste Fred van Leeuwen,

    Hartelijk bedankt voor uw reactie. Goed om te lezen dat u zorgvuldig omgaat met onze tip. Zijn alle reeds geplaatste links op uw website aan een zelfde criteria onderworpen geweest? Via Google krijgen we hits naar andere websites over De Blije B. Heeft u de door ons gegeven link wel eens bezocht om te zien wie er allemaal meedoen? Of is het oordeel van anderen (externe) uitsluitend belangrijk voor u? Zo ja, dan zullen ze deze wel moeten geven 🙂

    Met hartelijke groeten,

    Familie Blij

    1. Beste Blije Familie.
     Bij alle links op RedOnzeDemocratie, verifieer ik inderdaad vooraf of ik erachter kan staan. Daarbij maak ik verschil tussen informatieve links en links die verdergaan (waar mensen bijv. aangespoord worden om klant of lid te worden). Logischerwijs zijn de criteria voor de laatste categorie wat zwaarder. Ik heb destijds uw link gevolgd en inderdaad gezien wie er bij uw initiatief betrokken zijn. Waar ik vervolgens naar zocht waren onafhankelijke derden, die er een deskundig oordeel over zouden (kunnen) geven. Die vond ik toen niet. Goed dat u me nog eens aan uw initiatief herinnert. Er lijkt me niets fijners voor kritische klanten om uit nieuwe frisse financiele dienstverleners te kunnen kiezen. Ik zelf sta daarbij vooraan in de rij. Ik heb zelfs idee-en over een aangepast hypotheekproduct, wat het voor mensen haalbaar zou maken om alle banden met hun oude bank door te snijden. Daarnaast is dan wel druk op overheid en toezichthouders nodig, om een aangepast toezichtregime te scheppen waarmee kleinschaligheid i.p.v. grootschaligheid bevoordeeld wordt. Ik ga er binnenkort weer eens opnieuw achteraan om te zien of ik inmiddels gefundeerde oordelen van buiten de Blije Bank kan vinden.

 1. Hier is nóg een link, nl. naar DiEM25.org, een linkse pan-Europese beweging, op initiatief van Yanis Varoufakis en vele anderen, met min of meer dezelfde doelstellingen als het Modest Proposal voorstelt.

  1. Dank Joep voor de suggestie. Je hebt gelijk, ik zal direct deze pagina met links weer eens even bij de tijd brengen. Ik besteedde overigens, op momenten dat het echt telde nl. rond de diverse verkiezingen, aandacht aan electroraal relevante vernieuwingsintiatieven. Code Oranje in Nederland, Volt en Diem25, oftewel European Spring Europabreed en straks voorafgaand aan de eerstvolgende Nederlandse verkiezingen: NLBeter. Allemaal hard nodig, want de grote media laten deze taak schromelijk liggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *