Categoriearchief: Corona

Het Corona media-circus

Corona brengt opvallend veel meer onrust teweeg, dan alle voorafgaande griepepidemiën die wij doormaakten.

Hoe terecht is dat?

Natuurlijk, voorzichtigheid is geboden. En zoals Diederik Jekel dat in een pakkende videoboodschap uitdroeg: vooral ook om te voorkómen dat geïnfecteerde kwetsbaren op volle IC’s stuiten.

In weerwil van goedkope retoriek door enkelen in de 2e kamer, lijkt het erop dat ons openbaar bestuur nu eens goed communiceert en ook doorpakt. Het is fijn dat te merken, bij alle stagnatie in onze democratie.

Maar het uitbundig media-circus staat in geen verhouding tot de realiteit van de Corona-dreiging, zoals we die momenteel kunnen becijferen. Bijvoorbeeld bezien in relatie tot de gevaren van een flinke griepepidemie. Lubach maakte een rake parodie op onze nieuwsvoorziening.

De veelgehoorde cijfers suggereren dat ca. 3% van Corona-geïnfecteerden overlijdt. Maar de vraag is: 3% van wàt?

Lees verder Het Corona media-circus