Alle berichten van admin

Wederom respectloos Haags optreden richting lokale overheid

Nu ‘gas’ pijlsnel een vies woord is geworden, eindelijk ook in Haagse monden, springt de politiek plots in actiestand.

Vanuit deze kakelverse nervositeit kondigde het ministerie van BZK op 3 april een subsidieregeling af voor gasvrije proeftuinen in bestaande wijken.

In de BZK-brief aan alle gemeenten werd gemeld dat men in aanmerking kon komen voor subsidie, uit een € 85 miljoen tellende pot.

Mits men voor 1 juli een plan zou indienen voor actie, waarmee nog in 2018 een begin wordt gemaakt.

Hierbij springen twee dingen in het oog:

Lees verder Wederom respectloos Haags optreden richting lokale overheid

Wetje leidt tot slepende discussies

De overheid lijkt geleerd te hebben. Een zeldzaam voorkomende prestatie. Werkt alleen als iets nog vers in het geheugen ligt.

Wat heeft onze overheid geleerd? Dat zo’n raadgevend referendum tricky business is. Zeker als je te weinig van jezelf laat horen.

Nu, met de sleepwet, maakt de overheid dat meer dan goed.

Waarvoor hebben we die wet nodig? Dankzij media- en andere optredens weten we: “Veiligheid”.

Sowieso een handig thema. Immers, de markt voor politici is gebaat bij kiezers die ergens bang voor zijn en dus beschermd moeten worden.

Lees verder Wetje leidt tot slepende discussies

Lokale verkiezingen – wat het kieskompas u niet vertelt

Uitspraak tijdens een verkiezingsdebat, van een lokale fractieleider verbonden aan een landelijke partij: “als u ons  kiest kunnen wij bij onze collega in Gedeputeerde Staten invloed aanwenden voor beter openbaar vervoer hier.”

Zo handig suggererend dat een  landelijke partij -liefst een grote- het best voor de kiezer is.

De aanwezige lokale partijen leken daarop niet voorbereid, gaven er in elk geval geen reactie op.

Afgezien dat de betreffende collega-Gedeputeerde er nu juist om bekend staat zich aan niets en niemand iets gelegen te laten liggen, is een heel andere vraag op zijn plaats:

Hoeveel vertrouwen kun je als kiezer hebben in een willekeurig raadslid / wethouder van een landelijke partij, dat deze uitsluitend voor het lokale belang werkt?

Het gaat dan niet om nevenfuncties, want daarvoor zijn heldere spelregels en dat hoort transparant te zijn.

De hamvraag is: hoe weet je of zo’n raadslid / wethouder niet droomt over een mooie carrière op provinciaal of landelijk niveau?

Lees verder Lokale verkiezingen – wat het kieskompas u niet vertelt

Lokale verkiezingen – landelijke media houd je eens gedeisd

Wie deze website een beetje volgt weet: met enige regelmaat is er een pleidooi te vinden om het primaat binnen de overheidshiërarchie om te keren:

Lokale overheid leidend (daar zijn bestuur en burgers op de meest directe manier aan elkaar gekoppeld). Landelijke overheid vooral dienend.

Slechts in één opzicht: waar landelijk uniforme spelregels of regelingen nodig zijn, kan de landelijke overheid bepalend zijn.

Dit zou ook een krachtig signaal zijn richting media en landelijke partijen, die nog altijd lijken te denken dat lokale verkiezingen een afgeleide zijn van ‘Den Haag’. Dat die verkiezingen gebaat zijn met aandacht voor landelijke kopstukken.

Als een van vele voorbeelden:

Lees verder Lokale verkiezingen – landelijke media houd je eens gedeisd

Concurrentie voor het Bruto Nationaal Product?

In de gemeente Schagen heeft een wethouder ‘geluk’ in zijn portefeuille: dat van de inwoners. Kan de overheid daar dan voor zorgen? Het garanderen niet, maar bevorderen? Dat zeker.

Hoe sturen we nu dan eigenlijk?

‘t Is geen geheim dat economie, althans de gangbare werkwijze ervan, vaak een gevaarlijk eenzijdige bezigheid is.

Dit ondanks de onmatige aandacht ervoor vanuit politiek en media (bovendien gericht op indicatoren die nogal een schijnwerkelijkheid reflecteren).

Maar hier en daar heerst toch het besef, dat financiële welvaart geen doel hoort te zijn, maar een middel. Lees verder Concurrentie voor het Bruto Nationaal Product?

Kwajongens-referendum eindigt in politieke kip-zonder-kop reactie

Hoe ridicuul dat kwajongensreferendum in 2016 over Oekraïne ook was: het is toch weer verbazend hoe onze regering daar aanleiding in ziet het raadgevend referendum maar helemaal te schrappen.

Met wat gezond verstand zou je zeggen: laten we die wet een beetje aanscherpen, zodat alleen zaken aanhangig gemaakt kunnen worden die zich voor zo’n raadgevend referendum lenen.

Dat het Oekraïneverdrag zich daar totaal niet voor leende, weet ook een kind.

Evenzeer was het duidelijk dat er “nee” werd gestemd uit verzet tegen de EU en om ‘Den Haag’ een p… te laten ruiken.

Kortom: beste coalitie, bedankt maar weer voor deze vermakelijke poppenkast.

Gemeenten: zoek lobby-hulp van je inwoners

Eind vorig jaar hebben weer twee gemeenten zich aangesloten bij het G40 stedennetwerk: Assen en Hilversum. Daarmee is dit gemeentelijk samenwerkingsverband, wat begon als een G32, voltallig geworden.

Het doel van dit netwerk is: behartiging van gemeenschappelijke belangen richting rijksoverheid. Dit op de terreinen: Fysiek. Sociaal, Economie & Werk.

Nu is van ‘Den Haag’ welbekend, dat men er daar geen probleem in ziet om gemeenten op te zadelen met onmogelijke situaties.

Zo ligt de hoogst onverantwoorde manier waarop de Zorg werd gedecentraliseerd, met bijbehorende budgettaire krimp, nog vers in het geheugen.

Het feit dat gemeenten vanuit het rijk verplicht kunnen worden om zulke zaken op -desnoods eenzijdige- voorwaarden op zich te nemen, stelt niet direct gerust.

Lees verder Gemeenten: zoek lobby-hulp van je inwoners

Overheid beschermt bedrijven tegen burgers

Opnieuw een voorbeeld, hoe onze overheid zich onder lobbydruk één kant op laat trekken.

Deze 2Doc-uitzending laat zien hoe het bedrijfsleven duurzaamheid minder serieus hoeft te nemen, dan van ons als burgers verlangd wordt.

De uitzending toont een schrijnend voorbeeld van stiekeme vriendjespolitiek in onze hoogste regeringskringen. Dat is dan hopelijk een uitzondering.

Maar dat geldt niet voor het structureel verval in ons openbaar bestuur.

In dat verband een interessant citaat van emeritus hoogleraar TU Delft Veiligheid Ben Ale:

‘Overheid beschermt burgers’ is geworden ‘overheid beschermt bedrijven tegen burgers’.

Lees verder Overheid beschermt bedrijven tegen burgers

Eindelijk eens echt goed nieuws over de economie

Het is velen al lang duidelijk:

De manier waarop de economische wetenschap ons helpt bij het nemen van maatschappelijk juiste beslissingen is behoorlijk ééndimensionaal en al veel te lang niet meer van deze tijd.

Niet alleen berust deze verkokerde wetenschap op het misverstand dat mensen rationele besluiten zouden nemen. Iets wat psychologen al een eeuwigheid geleden logenstraften.

Maar vooral ook wordt de blunder gemaakt dat we selectief meten. Waardoor die veelgeprezen zelfsturende ‘markt’ scheve besluiten neemt.

Besluiten die roofbouw plegen op alles wat niet gemeten wordt.

Het goede nieuws is dat Kate Raworth (door sommigen de nieuwe Keynes genoemd) een veel integraler vorm van economie ontwikkeld heeft: De Donut Economie.

Een economie waarin circulair handelen bijna automatisch wordt.

Wil je meer weten? Kijk dan naar deze Tegenlicht uitzending.

Zo zijn onze (EU) manieren…

Wie heeft het niet gezien: de onvoorstelbare beelden van in zee liggende vluchtelingen?

Waarvan we bovendien sinds enige tijd het Afrikaanse contingent aan de Libische kustwacht hebben ‘toevertrouwd’.

Die doen hun werk dermate grondig, dat ze andere redders graag uit de buurt willen houden.

Hoe dat eraan toe gaat is hier te zien.

De hamvraag is ook hier weer: hoe is dit te verenigen met onze veelgeroemde Europese beschaving, dat politici het vluchtelingenprobleem op deze wijze menen te moeten oplossen?

Lees verder Zo zijn onze (EU) manieren…