Alle berichten van admin

Ministerie maatschappelijke innovatie?

Ons openbaar bestuur is erop ingericht om ‘de winkel draaiende te houden’. Veel minder effectief is het, als ‘t gaat om het introduceren van veranderingen.

Zo is het nauwelijks een geheim hoezeer allerlei ‘onderwijsvernieuwingen’ tot averechtse effecten leidden. Of wat er zoal ‘verbeterd’  is in de justitiële keten. Of wat de dramatische gevolgen waren (en nog altijd zijn) van de decentralisatie van de Zorg, in 2015.

Dan hebben we het nog niet over èchte maatschappelijk innovatie.

Lees verder Ministerie maatschappelijke innovatie?

Ministerie voor digitalisering?

Beetje bij beetje wordt onze wereld wakker en leert ze inzien wat ongebreidelde digitalisering in de samenleving teweeg brengt.

Ongebreideld in de zin van: de ontwikkeling overlaten aan de vrije markt, conform het naïef neoliberalisme. Zodat een handvol Californische monopolisten al heel lang de ontwikkeling dicteert.

Hier wreekt zich niet alleen de naïviteit van zulk ‘marktdenken’ binnen onze bestuurspartijen. Het is nog aanzienlijk verergerd doordat de politiek vrijwel uitsluitend lijkt te worden bedreven door digibeten.

Lees verder Ministerie voor digitalisering?

Goed bezig, Trouw!

De media moeten het nog wel eens ontgelden op deze site. Ze maken hun essentiële taak in onze democratie tè vaak onvoldoende waar. Zelfs kwaliteitskranten laten nog wel eens hinderlijke steken vallen.

Maar ‘n enkele keer is er een opvallend positieve uitschieter. Ditmaal is dat De Trouw.

De weekendkrant van 5-6 juni durft aandacht te vragen voor ’n onpopulair, maar heel reëel probleem: familie van verdachten en gedetineerden krijgen het mentaal zwaar voor hun kiezen. In alle rond ons rechtssysteem georganiseerde begeleiding is dit een gapend gat.

De krant pikt er een flagrant voorbeeld uit: de ouders en de zuster van Michael P., die in 2017 de 25-jarige Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

Lees verder Goed bezig, Trouw!

Heb jij ook een tax ruling?

Nee natuurlijk. Wij burgers, evenals het midden- en kleinbedrijf, moeten gewoon netjes onze belasting betalen. (elders op deze site wordt de onrechtvaardigheid daarvan onderstreept door een ludieke actie enkele jaren terug, in het VK).

Als je ook vindt dat belastingheffing eerlijk moet zijn, kun je aan het eind van dit bericht een daartoe strekkende petitie ondertekenen.

Immers, grote bedrijven hebben er een handje van onze overheid te doen geloven dat ze zó vitaal zijn voor onze economie, dat Nederland het maar fiscaal aantrekkelijk voor ze moet maken om hier gevestigd te zijn.

Lees verder Heb jij ook een tax ruling?

Wil je rechtstreeks invloed op de EU?

Grijp dan nu een unieke kans.

Terwijl daar in ons ‘gidsland’ nog geen enkel zicht op is, lijkt de EU eindelijk op weg naar een ambitieuze herbezinning.

Waarbij voorzien is, dat ook wij als burgers rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen.

In aanleg is dat een heel verheugende ontwikkeling. Als deze site iets duidelijk maakt, is het wel hoe hard het nodig is om burgers werkelijk invloed te geven.

Alleen zo kan het ‘EU van de bedrijven’ veranderen in een ‘EU van de burgers’. Het zal staan of vallen met de mate waarin de burgerinbreng serieus genomen wordt.

Lees verder Wil je rechtstreeks invloed op de EU?

Biden geeft hoop (en vrees)

Jo Biden heeft vriend en vijand verrast met een vliegende start, waarbij hij lijkt te hebben geleerd van de fouten tijdens het presidentschap van Obama. Biden (toen vice-president) zorgde er nu voor om direct enorme stappen te maken op tal van dossiers.

Verrassend, omdat hij in de presidentscampagne een tegenovergesteld imago had opgebouwd: dat van ‘sleepy Jo’. Een oude man die betrekkelijk vage, idealistische taal uitsloeg. Vaak onduidelijk en dubbelzinnig. En altijd zonder echt concreet te worden.

Lees verder Biden geeft hoop (en vrees)

Hoe modelleren wij de samenleving?

Sinds deze site voorjaar 2014 startte, zijn er alom steeds meer initiatieven ontplooid. Maar nu eerst: wat is eigenlijk het doel van deze website?

Diepere bewustwording en activering van onszelf, als verantwoordelijke burgers. Zie het motto van de site helemaal bovenaan (boven de balk met tabbladen).

Is dat dan nodig? Oordeel zelf:

Nederlanders -eigenlijk vrijwel alle Europeanen- mogen van geluk spreken. In veel van de 195 landen op de wereld is het leven moeizamer, onrechtvaardiger en minder beschermd dan hier.

En toch…

Lees verder Hoe modelleren wij de samenleving?

Avocado-blues

Het ging zo met quinoa. Het gaat zo met de avocado.

Ineens ontdekt als ‘superfood’, waarbij Influencers, Praatshows, Commerciële tv-programma’s en ditto Tijdschriften voor een explosie in de vraag zorgden.

Fantastisch voor al diegenen die klaar stonden om er veel aan te verdienen. O.k. voor wie erin mee mee kan en het geld ervoor heeft. Dramatisch voor velen voor wie dat allemaal niet geldt.

Het cynische is, dat veel van de consumenten die plots bij zo’n menu zweren, toegewijde alternatievelingen, groenen en holisten zijn.

Lees verder Avocado-blues

Bondgenoot bij verspreiding van democratie?

Onze politici lopen er niet mee te koop, maar Nederland onderhoudt namens ons warme banden met criminele regimes.

Welk van deze banden is het meest schokkend? Het gaat om een land waar we al sinds midden vorige eeuw nauw aan verbonden zijn. Iets waar we ons als burger rekengschap van mogen geven.

Temeer omdat hier door pers en politici regelmatig wèl breed wordt uitgemeten hoe bijvoorbeeld Rusland en China mensenrechten schenden.

Om dat laatste in perspectief te plaatsen:

Lees verder Bondgenoot bij verspreiding van democratie?