Wat is er nu echt aan de hand in de Financiële sector?


Update Democracy menuutje

Joris Luyendijk ‘Dat kan niet waar zijn’.

Deze voortreffelijke analyse, op basis van Joris’ onderzoek onder de Zakenbankiers van London City, legt de financiële zenuw van onze samenleving nog eens schokkend bloot.

Onafhankelijk komt Joris tot de conclusies, die je ook op deze website vindt:

 • Het zijn niet de mensen, het is het systeem.
 • Gevoel van schuld of schaamte zoek je vergeefs bij de bankiers.
 • Er is nog niets substantieels verbeterd, het kan morgen weer gebeuren (en dan erger).
 • Hoe wij als burgers onvoorstelbaar slaafs bleven onder wat gebeurd is.
 • Dat onze democratie door lobbyisten is uitgehold.

Zie verder www.jorisluyendijk.nl  en koop het boek.

De Verleiders in ‘Door de Bank Genomen’

Is er een mooiere naam te vinden voor deze satirische voorstelling? Het stuk lijkt een karikatuur van onze bankwereld. Was het maar zo! In werkelijkheid geeft het prima weer wat er feitelijk gebeurd is.

En de deskundigen verschillen zeer van mening of we wel iets geleerd hebben. Of we er nu, na alle krokodillentranen en veranderingsrituelen, wel zo veel beter voorstaan. Alle onafhankelijke deskundigen zeggen: “totaal niet”.

Op www.de-verleiders.nl zie je de dynamiek die deze voorstelling teweeg brengt. Ook is het optreden van de acteurs in De Wereld Draait Door er te bewonderen.

Mooi is, dat er een heuse actie uit voortkwam. Dit om de politiek te manen een van de meer absurde uitwassen aan te pakken: het ‘democratisch’ aan commerciële banken weggegeven recht om geld te scheppen.

Hoe de politiek beslissend te beïnvloeden ? Buiten de professionele lobby’s is dat nog een onbetreden pad. Maar minstens liet je met je massaal gezette handtekening zien dat de burgers van dit land genoeg hebben van de bankenlobby en van de slappe Haagse knieën.

Ook anderssoortige actie is mogelijk. Zo loopt in Hilversum een verkennend onderzoek om naast de Euro een Gooische Gulden te introduceren. Goed voor de wederopbouw van lokale kracht, als tegenwicht tegen grote, niet te controleren en instabiele systemen.

De financiële sector: onze Grote Boze Wolf?

Dat zou je kunnen denken, als je ‘het nieuws’ van alledag je beeld laat bepalen. ‘Bank Bashing’ is een favoriete bezigheid geworden. Maar hoe begrijpelijk ook, dat vertroebelt het zicht op de werkelijkheid.

Die is helaas nog een stuk erger: wat we rond de financiële sector zien is slechts een symptoom van een dieper liggend probleem. Dat wordt duidelijk uit andere rubrieken op deze website.

Toch is het interessant om je eens nader in dit ‘symptoom’ te verdiepen: het illustreert namelijk prima hoe het er met onze samenleving voorstaat.

Beterschap in onze financiële sector?

Zwarte Zwaan

Kort en goed: banken hebben niet geleerd. Zie bijvoorbeeld de actuele houding en beweringen van het Raad van Bestuur lid dat zich bij ABN AMRO met cultuurverandering bezig houdt. En de werkelijkheid die hiertegen over staat.

Banken zijn èn blijven onze achilleshiel. Onze samenleving leunt er zwaar op, maar het zijn reuzen op lemen voeten.

Het gekeuvel over financiële buffers, risicobeheer, bonusbeperkingen, klantgerichtheid en een bankiers-eed ten spijt.

Bovendien parasiteren banken op uw geld.

Grote woorden? Als u dat echt wilt weten, is er geen ontsnappen aan. Net als ik deed, zult u dan even uw tanden in wat feiten moeten zetten.

De harde feiten

 • Vooraanstaande bankexperts stellen vast dat riskant gedrag van een bank slechts in te dammen is, als zo’n bedrijf met minstens 30% eigen geld werkt (aandelenkapitaal). Zoals een bank zelf trouwens keihard eist van bedrijven, waar zij geld aan leent. Download voor meer achtergronden de presentatieset ‘Bankers New Clothes’. Of koop het boek met dezelfde titel, van de auteurs Anat Admati & Martin Hellwig.
 • Het riskant gedrag van onze banken is inderdaad gelijk opgegaan met een afnemend aandeel eigen geld. Zie de figuur op p.13 van Bankers’s New Clothes, waarbij de lijn UK ook zo’n beetje voor onze Nederlandse banken opgaat.
 • Bij onze banken ligt dit eigen geld rond 2%. Nieuwe regelgeving, onder zware lobby van bankbobo’s afgezwakt, verhoogt dat tot maar 4% (dus 1/7 van wat minimaal nodig is). Er zijn sindsdien gesprekken om dit % in Nederland nog wat verder op te trekken, maar nog altijd niet in de buurt komend van wat volgens bovengenoemde auteurs nodig is.
 • De lobby wordt met leugens gevoed: banken maken politici wijs dat ze als ze een hoger eigen kapitaal moeten hebben, ze minder kunnen uitlenen. Dat zou dan slecht zijn voor de economie. Pertinent onjuist, zoals insiders weten.
 • De Nederlandse Bank schiet steeds weer tekort in haar toezichthoudende rol: Toezicht kaasstolpIcesave, DSB, Fortis, ABN AMRO, ING, NIBC, SNS Reaal, Rabo etc. Geen toeval dus, het thema is constant: te weinig, te laat.
 • In 1998 onthulde het Financieel Dagblad al hoe elk van onze grootbanken onmogelijk het avontuur kon managen waarin ze zich in London City begaven. Uit eigen waarneming kan ik dit bevestigen. Maar ook met die kennis is niets gedaan. Download voor het artikel zelf de file FD 98-jun wrijving London City – NL Banken
 • Dan is er het schandaal, dat onze laatste vluchthaven tussen de grootbanken over zichzelf afriep. Lange tijd hadden we in elk geval nog deze coöperatieve, in de samenleving gewortelde bank, de Rabo. Die illusie is weg, sinds we de feiten kennen rond manipulatie van de Libor-rente.

◦   Dat controle hierop in handen lag van de Britse vereniging van banken (de slager die zijn eigen vlees keurt).

◦   Dat Rabo heeft gelogen over het late tijdstip waarop ze intern onderzoek startten. Dat verantwoordelijken niet juridisch zijn aan te pakken.

◦   En als toppunt: bijna hadden we als belastingbetalers € 175 miljoen aan de Raboboete meebetaald. Gelukkig zag Rabo, na een Zembla-uitzending, af van haar recht om de boete van de belasting af te trekken.

◦   Wel ontving verantwoordelijk bestuurder Sipko Schat een vertrekpremie van €  884.000,–. Dit alles juridisch getoetst: het mag van ‘het systeem’. (inmiddels is Sipko weer heel goed terecht gekomen: President-Commissaris bij vleesbedrijf Vion).

Wilt u blind blijven leunen op zo’n systeem?

Gesubsidieerd onbenul

Ook in ander opzicht worden de kosten trouwens op u verhaald.

◦   Riskant gedrag van banken wordt bevorderd, doordat zij gemakkelijk goedkoop geld kunnen lenen.

◦   Geldschieters bieden dit geld tegen lage rente aan, omdat ze weten dat ze er nauwelijks risico mee lopen. Immers: als het met die onmisbare bank fout loopt springt de overheid, u dus, bij.

◦   De bank leent zo goedkoop (door u gesubsidieerd) geld, om daarmee via het nemen van risico’s veel te verdienen.

 • Banken doen andere bedrijven oneerlijke concurrentie aan. Gesubsidieerd en wel betalen ze hun medewerkers –die tamelijk ambtelijk werk doen- aanzienlijk meer dan in andere sectoren gebruikelijk is. Zo is het wel erg gemakkelijk om talent bij anderen weg te kopen.
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat in de na-oorlogse economie de lonen onder bankiers drie maal sneller zijn gestegen dan die in andere sectoren.
 • Deze oneerlijke concurrentie werkt ook richting Toezichthouders. Zou u als superslim financieel expert bij zo’n Toezichthoudersbureaucratie gaan werken, of liever veel meer salaris en bonussen verdienen bij een bank?
 • Bankdirecteuren begrijpen al lang niet meer wat er in hun bedrijf gebeurt. Dat is voorbehouden aan zgn. quants: elitegroepjes van wiskundige talenten. Zij snappen als enigen nog de ingewikkelde producten, die de ‘financiële innovatie’ ons heeft gebracht. Zie voor een diepgaande documentaire hierover de Tegenlicht documentaire ‘The Wallstreet Code’.
 • Bankdirecteuren houden, als alle westerse managers, van simpele waarheden. Zij kunnen en willen niet omgaan met de mitsen & maren van hun quants. Het is verhelderend om deze laatsten te horen vertellen, hoe hun adviezen door de Directie verhaspeld worden. Qua winstkansen serieus genomen, maar qua risico’s weggewuifd.

Conclusie

Dit is geen vrolijk verhaal. Het is met recht een ‘inconvenient truth’.

En dat net nu we op het nieuws horen, dat we al aardig uit de crisis aan het klimmen zijn.

Misschien is het toch beter om onze ogen open te hebben en vast te stellen dat deze crisis door vele andere gevolgd kan worden, tenzij ….

Aanpak

….. we de fundamentele oorzaken durven benoemen en aanpakken.

Als de ‘systeemfouten’ in onze samenleving ervoor zorgen dat dit niet gedaan wordt door de Future of Moneyprofessionals die we hiervoor dachten te hebben ingehuurd, dan zullen we zelf de schouders eronder moeten zetten.

Hoe dat kan?

Kortweg: door onze macht als burger en als klant te gaan gebruiken.

Hoe dat werkt vindt je onder het tabblad ‘wat kunnen wij?‘.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *