Roependen in de woestijn?

Sinds deze website voorjaar 2014 in de lucht kwam, is er in de samenleving een explosie van gelijkluidende analyses en initiatieven te zien.

Je zou bijna zeggen dat de tijd rijp is voor verandering…

Een snelle indruk:

  • Het boek van Joris Luyendijk over het zakenbankwezen: “Dit kan niet waar zijn”.
  • Een serie voorstellingen van De Verleiders, waaronder Door De Bank Genomen, Slikken en Stikken (Pharma), Stem Kwijt (Democratie).
  • Stichting Ons Geld, met aandacht voor fundamentele weeffouten (Geldcreatie in handen van banken, Zeggenschap wat er met je spaargeld gebeurt, Betaalinfrastructuur in commerciële, instabiele handen).
  • Stichting Geldbelangen, luis in de pels van financiële dienstverlening (Pensioenen, Spaartegoeden, rentes op Leningen).
  • Het boek van David van Reybrouck ”Tegen Verkiezingen”. En diens G1000-initiatief.
  • The Good Lobby, waarmee ook de burger in Brussel kan lobbyen.
  • Het Filosofisch Kwintet (zomerserie 2018), analyses van toekomst-bij-voortgaan-op-huidige-weg onder leiding van Claire Polak.
  • Code Oranje‘, een intiatief om de invloed van burgers op de politiek te vergoten.

Alles leidend tot dezelfde conclusies:

Lees verder Roependen in de woestijn?

In een notendop


Update Democracy menuutje

Welkom op deze site. Wil je direct zien wat je zelf kunt doen, om onze democratie te helpen redden? Kijk dan onder het tabblad ‘wat kunnen wij?’

Wil je in 7 minuten compacte presentatie horen wat er aan de hand is en wat eraan te doen valt? Klik dan hier door naar ‘7 minuten video’ en klik daar op het pijltje. Bekijk hier de andere berichten, als je uitgebreider wilt zien waarom onze democratie gered moet worden.
Verder spreken de tabbladen van de site voor zichzelf. Je kunt er dus naar eigen voorkeur in spitten.

Je reacties, ideeën en suggesties zijn welkom.

Je kunt ze plaatsen onderaan elke pagina van de site. Ook kun je mailen naar
redonzedemocratie@gmail.com

Daarnaast kun je Twitter-volger worden:   @RedDemocratieVisitekaartje RedOnzeDemocratie Final

In een notendop: Ongemerkt groeide om ons heen het huidige maatschappelijk systeem. Dit systeem blijkt wankel en zeer hardleers. Wijzelf -als burger en als klant- zijn dan ook de enigen die voor verandering kunnen zorgen.

Pragmatisch doorrommelen gevaarlijk voor democratie

Onderzoeken naar hoeveel vertrouwen burgers in de politiek hebben, leveren uiteenlopende cijfers op. Waarmee meteen duidelijk is dat we de betrouwbaarheid van zulke enquetes in twijfel moeten trekken (logisch, omdat mensen nu eenmaal vrijblijvende en/of sociaal wenselijke antwoorden geven).

Waarover geen misverstand bestaat, is dat kiezers veel meer dan vroeger vatbaar zijn voor populistische boodschappen. Niet alleen blijkt dit uit de snelle groei van populistische partijen…

Lees verder Pragmatisch doorrommelen gevaarlijk voor democratie

Herdenken zonder vrijblijvendheid: het kan!

Buiten het toen neutrale Nederland leeft de herinnering aan de ‘Grote Oorlog’ (1914-1918) nog sterk voort.

Nederland herdenkt vooral de 2e wereldoorlog. Waarbij opvalt dat dat eigenlijk altijd vrijblijvend gebeurt. Als een leeg ritueel: zonder concrete lessen voor het heden.

Lessen die al gauw op gespannen voet staan met wat we in onze huidige samenleving als comfortabel beschouwen.

Het lijkt erop dat het land wat het meest geleerd heeft de voormalig grote verliezer is: Duitsland.

Niet alleen zijn veel Duitsers veel terughoudender dan anderen met het verkopen van hun privé-gegevens aan internet-monopolisten (ze hebben ervaring met regime-change)…

Lees verder Herdenken zonder vrijblijvendheid: het kan!

Corruptie als norm in Nederlandse politieke top?

Een van de gevaren voor onze democratie, meermaals gesignaleerd op deze website, is dat de invloed van kiezers op politieke besluitvorming verre overstemd wordt door die van professionele lobby-organisaties. Zowel in Den Haag als in Brussel.

Wat nòg erger is, zijn de diverse vormen waarin onze politici zich bezondigen aan belangenverstrengeling. Soms schaamteloos open, vaker stiekem verborgen.

Zelfs in onze senaat, die we toch bij uitstek inhuren om te waarborgen dat politieke besluitvorming in laatste instantie afgewogen gebeurt.

Nu is het zijn van eerste kamerlid per definitie een parttime baan. Dat men ernaast andere werkzaamheden heeft, is dus niet heel gek. Het kàn zelfs een voordeel zijn als zo’n eerste kamerlid ‘midden in de samenleving staat’ (hoewel je dat met de gebruikelijke commissariaten of bestuurszetels niet echt kunt zeggen).

Maar er zijn wat mitsen:

Lees verder Corruptie als norm in Nederlandse politieke top?

Griekenland er eindelijk bovenop?

Dat zou je bijna geloven als je je door de beroepscijferaars laat informeren.

Maar het is een bekend feit: er bestaan papieren- en echte werkelijkheden.

Premier Tsipras maakte zijn bevolking al weer blij met conclusies over het herstel en met allerlei ‘ontzuinigingsplannetjes’.

Maar de Grieken hebben rond de crisis ook van zijn regering inmiddels zoveel loze beloften gehoord, dat het de vraag is wat ze hier nog van geloven.

Lees verder Griekenland er eindelijk bovenop?

Schokgolven rond Stef Blok overspoelen waarheid-als-koe

Het kan niemand zijn ontgaan: Stef Blok heeft ‘binnenskamers’ onbesuisde multi-culti uitspraken gedaan die niet bijster passen bij een verantwoordelijk handelend minister.

En dus valt iedereen over hem heen. Terecht.

Toch heeft hij ook iets gezegd waar collega-politici best wat meer aandacht voor zouden mogen hebben:

Lees verder Schokgolven rond Stef Blok overspoelen waarheid-als-koe

‘Ons Geld’ symposium

Na vooralsnog relatief succesvolle acties richting politiek, houdt de Stichting Ons Geld ook symposia om geïnteresseerden op de hoogte te houden.

Op zaterdag 7 juli 2018 was de meest recente, in de Stadsschouwburg Utrecht.

Voor niet-ingewijden werd daar het hele scala aan bezwaren en oplossingen gepresenteerd. Maar eerlijk gezegd, voor wel-ingewijden was er niet veel nieuws te horen.

Of het moest zijn dat …

Lees verder ‘Ons Geld’ symposium

Wederom respectloos Haags optreden richting lokale overheid

Nu ‘gas’ pijlsnel een vies woord is geworden, eindelijk ook in Haagse monden, springt de politiek plots in actiestand.

Vanuit deze kakelverse nervositeit kondigde het ministerie van BZK op 3 april een subsidieregeling af voor gasvrije proeftuinen in bestaande wijken.

In de BZK-brief aan alle gemeenten werd gemeld dat men in aanmerking kon komen voor subsidie, uit een € 85 miljoen tellende pot.

Mits men voor 1 juli een plan zou indienen voor actie, waarmee nog in 2018 een begin wordt gemaakt.

Hierbij springen twee dingen in het oog:

Lees verder Wederom respectloos Haags optreden richting lokale overheid

Wetje leidt tot slepende discussies

De overheid lijkt geleerd te hebben. Een zeldzaam voorkomende prestatie. Werkt alleen als iets nog vers in het geheugen ligt.

Wat heeft onze overheid geleerd? Dat zo’n raadgevend referendum tricky business is. Zeker als je te weinig van jezelf laat horen.

Nu, met de sleepwet, maakt de overheid dat meer dan goed.

Waarvoor hebben we die wet nodig? Dankzij media- en andere optredens weten we: “Veiligheid”.

Sowieso een handig thema. Immers, de markt voor politici is gebaat bij kiezers die ergens bang voor zijn en dus beschermd moeten worden.

Lees verder Wetje leidt tot slepende discussies