Roependen in de woestijn?

 


Sinds deze website voorjaar 2014 in de lucht kwam is er -breed in de samenleving- een explosie van gelijkluidende analyses en initiatieven te zien.

Je zou bijna zeggen dat de tijd rijp is voor verandering…

Een indruk, naar aflopende actualiteit:

    • Twee krachtige impulsen om de impact van burgers te vergroten. NL2025, als platform voor initiatieven vanuit de samenleving zelf.  Een burger-assemblee welke in Frankrijk ideeën voor de overheid ontwikkeld heeft, t.b.v. een gedragen, realistisch klimaatbeleid.
    • NLBeter, ‘ n nieuwe politieke partij die economie als centraal paradigma wil vervangen door menselijk geluk, via een pro-actiever gezondheidszorg.
    • Twee innovatieve, paneuropese partijen met herontwerp-agenda’s  t.b.v. een ook voor burgers effectievere EU-democratie: European Spring en Volt. Waarvan ondanks doodzwijgende media de laatste ook werkelijk een zetel kreeg.
    • Het boek ‘Gigantisme’ , waarin econoom Geert Noels afstand neemt van zijn eigen vakgebied en pleit voor de juiste -vaak kleinere- schaal voor dingen (subsidiariteit).
    •  De commissie Remkes voor staatsrechtelijke vernieuwing. Het rapport en de follow-up.

Lees verder Roependen in de woestijn?

Corona Courtage – verdiend?

Hoewel we in het afgelopen halfjaar een Corona-kritischer, meer gespleten bevolking zijn geworden, werkt de publieke zichtbaarheid van onze Corona-tweeling Rutte en de Jonge nog altijd duidelijk in hun voordeel.

Nu de parlementsverkiezingen dichterbij komen, vangen de beide heren een electorale Corona-Courtage. Een courtage die hun partijen straks, in maart 2021, moeiteloos via extra stemmen gaan innen.

Het onvermijdelijk gevolg is, dat ook anderen binnen de coalitie zich steeds opvallender namens hun partij profileren. Wat zo maar een doel in zichzelf kan worden, in plaats dat het bijdraagt tot zinnige afweging en besluitvorming.

Als we toch zo bezig zijn met gezondheid: moeten we ons dan niet afvragen of dit politiek-bestuurlijk allemaal wel gezond is?

Terwijl vertrouwen in onze leiders nu van essentieel belang is: voelen burgers zich wel fijn bij deze rolvermenging, die zich steeds duidelijker manifesteert?

Lees verder Corona Courtage – verdiend?

In een notendop


Update Democracy menuutje

Welkom op deze site. Wil je direct zien wat je zelf kunt doen, om onze democratie te helpen redden? Kijk dan onder het tabblad ‘wat kunnen wij?’

Wil je in 7 minuten compacte presentatie horen wat er aan de hand is en wat eraan te doen valt? Klik dan hier door naar ‘7 minuten video’ en klik daar op het pijltje. Bekijk hier de andere berichten, als je uitgebreider wilt zien waarom onze democratie gered moet worden.
Verder spreken de tabbladen van de site voor zichzelf. Je kunt er dus naar eigen voorkeur in spitten.

Je reacties, ideeën en suggesties zijn welkom.

Je kunt ze plaatsen onderaan elke pagina van de site. Ook kun je mailen naar
redonzedemocratie@gmail.com

Daarnaast kun je Twitter-volger worden:   @RedDemocratieVisitekaartje RedOnzeDemocratie Final

In een notendop: Ongemerkt groeide om ons heen het huidige maatschappelijk systeem. Dit systeem blijkt wankel en zeer hardleers. Wijzelf zijn dan ook de enigen die voor verandering kunnen zorgen. We hebben macht, als burger en als klant.

Wil je Paracetamol of iets wat mogelijk echt helpt?

Mocht je onverhoopt een Covid-19 besmetting oplopen, ondanks al je voorzorgen, dan kom je natuurlijk allereerst bij je huisarts terecht.

Je krijgt dan iets voorgescheven wat misschien wel kenmerkend is voor de door verzekeraars beknotte 1e lijn. Je krijgt Paracetamol. Wat uiteraard pure symptoombestrijding is en weinig zal doen om erger te voorkomen, voorzover dat lot je zou kunnen treffen.

Allicht weet je van het bestaan van andere middelen, die met wisselend succes naar voren kwamen als een mogelijk èchte 1e lijnstherapie.

Lees verder Wil je Paracetamol of iets wat mogelijk echt helpt?

Dashboards? Wat te doen?

We zijn er al een beetje aan gewend geraakt, gezondheidsautoriteiten die bijsturen aan de hand van een Corona-dashboard.

Voor wie de historie interesseert: deze ontwikkeling volgt het spoor van Kaplan’s Balanced Scorecard, in het bedrijfsleven al decennia lang de wegwijzer om doelgerichter te werken.

De bijbehorende prestatiecriteria hebben ook de publieke sector veroverd. Waar ze vaak zijn bepaald door wensdenkers. Dus: zonder enig psychologisch inzicht, blind voor hoe risicomijdende ambtenaren daar hun werk op afstemmen.

Nu dus een dashboard om Covid-19 ‘ beheersbaar’ te houden .

(oppassen voor zelfoverschatting, beste overheid; naar beheersing streven mag, maar ‘n vals gevoel van zekerheid zal zich snel tegen je keren)

Esentieel in het gebruik van zo’n dashboard zijn:

Lees verder Dashboards? Wat te doen?

Tegenwicht gif-lobby nodig

Het geldt nog onverkort in onze lobbycratie: wij mogen eens per 4 jaar stemmen, maar alleen wie dagelijks lobbyt legt gewicht in de schaal!

Over een paar weken beslist landbouwminister Carola Schouten hoeveel bijen mogen sterven door pesticiden!

In de EU wordt nieuwe wetgeving gemaakt over het beschermen van bijen en minister Schouten beslist namens Nederland mee. Al 7 jaar (!) wordt deze wetgeving om bijen beter te beschermen tegengehouden door fabrikanten die landbouwgif maken. Wilde bijen en hommels zijn veel kwetsbaarder voor pesticiden dan honingbijen.

Schouten lijkt nu te zwichten voor de lobby en is van plan in te stemmen met een voorstel dat mogelijk 20% sterfte van honingbijen toestaat, terwijl onafhankelijke wetenschappers het erover eens zijn dat meer dan 7% bijensterfte onacceptabel is.

Lees verder Tegenwicht gif-lobby nodig

Over het bemesten van populisme

Je hoeft geen fan van populisten te zijn, om je te ergeren aan de behoorlijk gekleurde berichtgeving over hen in de kwaliteitsmedia.

Die kleuring is niet incidenteel, maar systematisch. Ze geeft populisten precies de argumenten in handen waarop ze grotere kiezersaantallen kunnen trekken.

Herinner je de meme dat Trump zijn landgenoten geadviseerd zou hebben een ontsmettingsmiddel als chloor te drinken, om Coronavrij te blijven?

De redactie van deze site doet in zo’n geval wat het journaille nalaat: teruggrijpen op de originele bronnen. Dan blijkt …

Lees verder Over het bemesten van populisme

Nog maar eens geprobeerd, die zelfregulering?

Onze overheid lijkt het nooit te leren: zelfregulering door marktpartijen is een droom van enorme politieke dommerikken.

Ditmaal zijn het de supermarkten. Met hen sloot de overheid in 2018 het “Nationaal Preventieakkoord”.

Uit onderzoek blijkt nu dat dit nog niet heeft geleid tot iets indrukwekkends :

Een schrikbarende 82% van in de aanbieding zijnde zaken is ongezond.

En 7 van 8 supermarkten hebben nog altijd ongezonde impulsaankopen bij de kassa liggen.

Wie het ’t slechtst doet?

Lees verder Nog maar eens geprobeerd, die zelfregulering?

Superieur Nederland geeft Griekenland nekslag

Op 8 september kwam Buitenlandse Zaken met een nieuw reisadvies voor Griekenland:

Alle Griekse eilanden kleurden in één klap oranje. Het werd je aangeraden om met de eerstvolgende gelegenheid terug naar Nederland te komen.

Doe je dat niet, dan zijn de risico’s voor jezelf. Ondermeer loop je dan het risico dat je reisverzekering geen dekking meer biedt. Ook geldt een verplichte quarantaine bij terugkomst in Nederland.

Onmiddellijk was er een luid protest te horen. Nederland zou onterecht al deze eilanden over één kam scheren, terwijl er onderling grote verschillen zijn.

Dit is natuurlijk een nekslag, voor de al broze lokale economie van onze Griekse vrienden. De Griekse economie moet het voor 30% van toerisme hebben. Op de eilanden ligt dat percentage nog veel hoger.

De moeite waard om eens wat meer onderzoek te doen, bronnen te vinden die de officiële Nederlandse instanties blijkbaar niet kunnen traceren.

Lees verder Superieur Nederland geeft Griekenland nekslag

Kom op Ollongren, vernieuw die democratie eindelijk eens ècht

Vanaf de start in het voorjaar van 2014 is dit het centrale thema van deze site:

Wanneer gaan we eindelijk eens écht vernieuwen?

De uitholling van onze parlementaire democratie is al decennia lang gaande. Vernieuwing is vanuit ‘Den Haag’  niet te verwachten (trouwens evenmin uit Brussel). Men begrijpt daar nog altijd niet wat er aan de hand is: op welke onvrede het populisme sinds Pim Fortuin vleugels kon krijgen.

Men is in Den Haag weer aan het navelstaren over referenda. Een achterhaald en ineffectief middel waarvan we inmiddels weten dat social media het zelfs tot een zeer gevaarlijk middel hebben gemaakt.

Ook de media besteden slechts bij uitzondering aandacht aan de grondoorzaken. Al jarenlang hebben ze het liever over de symptomen. Daarbij versterken ze de voedingsbodem voor populisme ….

Lees verder Kom op Ollongren, vernieuw die democratie eindelijk eens ècht