Roependen in de woestijn?

 


Sinds deze website voorjaar 2014 in de lucht kwam is er -breed in de samenleving- een explosie van gelijkluidende analyses en initiatieven te zien.

Je zou bijna zeggen dat de tijd rijp is voor verandering…

Een indruk, naar aflopende actualiteit:

  • Twee krachtige impulsen om de impact van burgers te vergroten. NL2025, als platform voor initiatieven vanuit de samenleving zelf.  Een burger-assemblee welke in Frankrijk ideeën voor de overheid gaat ontwikkelen, t.b.v. een gedragen, realistisch klimaatbeleid.
  • NLBeter, ‘ n nieuwe politieke partij die economie als centraal paradigma wil vervangen door menselijk geluk, via een pro-actiever gezondheidszorg.
  • Twee innovatieve, paneuropese partijen met herontwerp-agenda’s  t.b.v. een ook voor burgers effectievere EU-democratie: European Spring en Volt. Waarvan ondanks doodzwijgende media de laatste ook werkelijk een zetel kreeg.
  • Het boek ‘Gigantisme’ , waarin econoom Geert Noels afstand neemt van zijn eigen vakgebied en pleit voor de juiste -vaak kleinere- schaal voor dingen (subsidiariteit).
  •  De commissie Remkes voor staatsrechtelijke vernieuwing. Het rapport en de follow-up.
  • Lees verder Roependen in de woestijn?

Sprinkhanen bedreigen je (klein)kinderen

Al ruim voor de Corona-crisis ontstond de indruk, dat de Nederlandse politiek aan het terugkomen was van privatiseren, als oplossing voor alle problemen in het publieke domein.

Zelfs de zelfbenoemde liberale partij bij uitstek, de VVD, leek in haar uitspraken voorzichtig in die richting te bewegen.

Een logisch denkend mens zou menen dat de Corona-crisis deze trend-breuk heeft versterkt. Immers ook het onvermogen rond die crisis is overduidelijk te wijten aan doorgeschoten marktwerking.

Zo’n logisch denkend mens wordt deze week zwaar teleurgesteld. Een week waarin weer eens blijkt dat de in 2005 vermarkte kinderopvang niet werkt. Erger: wat het betekent dat de ontstane kinder-concerns interessant zijn geworden voor financiële sprinkhanen.

Lees verder Sprinkhanen bedreigen je (klein)kinderen

Volhardend neoliberaal onbenul

Dat ook in ons land het neoliberalisme verregaand is doorgeschoten is geen geheim.

Elders op deze site wordt duidelijk welke Angelsaskische rattenvanger van Hamelen al onze bestuurspartijen decennia lang volgden. Ziende blind zijnd.

De schemerende hoop op een keerpunt, die schijn van ’n getrokken les, lijkt al weer de grond in geslagen te worden.

Getuige recente voorbeelden rond de kinderopvang (veelzeggend beperkende verwoording van het doel, trouwens).

De principiële vraag is hier, net als in gezondheidszorg: leent deze primaire behoefte zich überhaupt voor commerciële dienstverlening?

En àls je dan dingen naar de markt brengt, heb je enig idee aan welke eisen voldaan moet zijn om van een functionerende markt te kunnen spreken?

Lees verder Volhardend neoliberaal onbenul

Volgens krant en tv helpt HCQ niet bij Covid-19 …

….  en leidt het zelfs tot meer sterfte. Maar is dat wel zo? Alleen als je er ongenuanceerd en dus onwetenschappelijk naar kijkt. Verderop wordt dit duidelijk.

Lijkt het je sowieso een goede zaak om de urgentie rond een te onderzoeken Covid-19 therapie te onderstrepen? Dit gaat niet over een vaccin, maar over een potentieel medicijn, mogelijk snel inzetbaar. Dan kun je hier een ‘maak-eens-voort’ petitie ondersteunen.

De petitie lijkt een flinke stap ineens te bepleiten. Ze verzoekt gebruik van het middel in de 1e lijn mogelijk te maken. In de praktijk komt dat neer op een dringende vraag om te beoordelen, hoe werking en bijwerking van HCQ in het beginstadium van Covid-19 zich tot elkaar verhouden.

Nu lijkt in deze kwestie de alertheid te ontbreken, die openbaar bestuur en instanties tot nu toe in de  crisis toonden.

“Maar” denk je nu, “dat malariamedicijn is toch afgewezen?”

Lees verder Volgens krant en tv helpt HCQ niet bij Covid-19 …

In een notendop


Update Democracy menuutje

Welkom op deze site. Wil je direct zien wat je zelf kunt doen, om onze democratie te helpen redden? Kijk dan onder het tabblad ‘wat kunnen wij?’

Wil je in 7 minuten compacte presentatie horen wat er aan de hand is en wat eraan te doen valt? Klik dan hier door naar ‘7 minuten video’ en klik daar op het pijltje. Bekijk hier de andere berichten, als je uitgebreider wilt zien waarom onze democratie gered moet worden.
Verder spreken de tabbladen van de site voor zichzelf. Je kunt er dus naar eigen voorkeur in spitten.

Je reacties, ideeën en suggesties zijn welkom.

Je kunt ze plaatsen onderaan elke pagina van de site. Ook kun je mailen naar
redonzedemocratie@gmail.com

Daarnaast kun je Twitter-volger worden:   @RedDemocratieVisitekaartje RedOnzeDemocratie Final

In een notendop: Ongemerkt groeide om ons heen het huidige maatschappelijk systeem. Dit systeem blijkt wankel en zeer hardleers. Wijzelf zijn dan ook de enigen die voor verandering kunnen zorgen. We hebben macht, als burger en als klant.

Wat misschien lastig vertellen is, voor RIVM

Tot nu toe zag RIVM blijkbaar geen aanleiding om haar berichtgeving aan te passen.

Maar in de New York Times (item updated 20 April) wordt de Amerikaanse RIVM geciteerd: “ca. 20% van geïnfecteerden krijgt geen ziekteverschijnselen, maar is wel degelijk een periode besmettelijk.”

Uit dezelfde publicatie blijkt:

Van de passagiers van cruiseship de Diamond King is dit percentage nauwkeurig vastgesteld: dat bleek, na meting gedurende een langere periode, 18% te zijn.

Een team van deskundigen in Hong Kong schat dat van de besmettingen in China 20-40% plaaatsvond, vóórdat de betreffende verspreider symptomen had. In Duitsland wordt dit fenomeen door viroloog Christian Drosten zelfs op 50% geschat. Op het eerste gezicht mag dit in tegenspraak lijken met het bovenstaande, maar dat is het niet:

Lees verder Wat misschien lastig vertellen is, voor RIVM

Opdat wij niet vergeten ….

Nu we Mark Rutte zien schitteren in zijn rol als ‘vader des vaderlands’, is het best lastig om de zaken in perspectief te blijven zien.

Daarom hier een kleine selectie van eerdere berichten op deze site. Daarmee kunnen we de herinnering levend houden, aan het langjarige proces van ‘rot’ in onze samenleving.

In elk geval tot de eerstvolgende 2e kamer verkiezingen, op 17 maart 2021.

Om fijn naar eigen inzicht even in te grasduinen:

Lees verder Opdat wij niet vergeten ….

Alvast voorsorteren: hoe straks verder?

Dezer dagen raakt menigeen onder de indruk van de politieke daadkracht, die in Nederland plots mogelijk blijkt als een crisis toeslaat.

Waarbij we ons vergeleken met veel buitenlanden gelukkig mogen prijzen, dat de rationaliteit bij het bestuurlijk handelen hier wèl direct met sprongen toenam.

Ondernemend Nederland weet zich vertegenwoordigd in de partij -en zelfs in de persoon- van premier Rutte. Dat helpt hem in elk geval bij het balanceren tussen gezondheid en economie.

Binnen een week veranderde onze premier van een omzichtige politieke koortdanser in een ware ‘vader des vaderlands’. Wat dit doet voor zijn partij, blijkt zonneklaar uit de hieronder weergegeven peilingen.

Lees verder Alvast voorsorteren: hoe straks verder?

Nu zelfs doden dankzij overheids-silo’s?

Dat was even schrikken.

Bij alle daadkracht, via persconferenties onze huiskamers binnengestroomd, merkten we ineens hoe beroerd de Corona-situatie was in onze verpleegtehuizen en andere instellingen (gevangenissen,  jeugdzorg, asielzoekerscentra, e.d.).

Zo waren er in deze sector binnen één enkele week 1.500 doden te betreuren. Bijna dubbel zoveel overlijdensgevallen als daar voor ‘normaal’  doorgaan. Het grootste deel daarvan in verpleegtehuizen. Binnen 900 van de 2.500 verpleegtehuizen bleek er een uitbraak te zijn.

Pas op 16 april werd het parlement over dit probleem geïnformeerd, via een uitleg door Nienke Nieuwenhuizen van de ouderengeneeskunde-koepel Verenso.

Al een tijdje was bekend dat het tekort aan beschermingsmaatregelen zich juist ook in deze sector sterk deed voelen. Evenals dat bij thuiszorg en mantelzorgers het geval is.

De vraag dringt zich op hoe dit in hemelsnaam komt?

Nienke kon daar in elk geval één antwoord op geven:

Lees verder Nu zelfs doden dankzij overheids-silo’s?

Corona legt bloot hoe wij eraan toe zijn …

… en dan gaat het dit keer niet over IC-plaatsen, mondkapjes, of testmaterialen.

Symptomatisch vooor een dolgedraaide maatschappij was het gesprek tijdens een van de talkshows, die onze flatscreens dagelijks teisteren.

In dit geval de Op1 van 16 april j.l., waar veelzeggende uitspraken werden gedaan. Waarbij geen spier vertrokken werd. De uitspraken strookten blijkbaar met wat men normaal vindt. Ook normaal voor ons?

Zo was er de gedachtenwisseling tussen Klaas Knot van De Nederlandse Bank en Hans de Boer van werkgeverslobbyist VNO/NCW. Die ging over steun aan bedrijven.

Lees verder Corona legt bloot hoe wij eraan toe zijn …

Corona media-blues

Op de persconferenties die leden van het kabinet nu regelmatig geven, valt heus iets aan te merken. Maar dat is toch een beetje spijkers op laag water zoeken: de zaken worden er overwegend goed uitgelegd.

Diezelfde kwaliteit zou je ook verwachten van de vragen die er door de pers gesteld worden. Helaas, daar zien we een hoog gehalte ‘vragen naar de bekende weg’.

Nog erger is, dat sommige cruciale vragen er juist niet gesteld worden.

Kortom: ook hiér lukt het veel media weer nauwelijks om hun belangrijke rol in onze democratie waar te maken.

Aan het eind van deze ‘post’ daarom een kijktip, inclusief ‘debunker’.

Maar nu eerst drie wezenlijke vragen die niemand op de persconferentie van 31 maart stelde:

Lees verder Corona media-blues