Roependen in de woestijn?

 


Sinds deze website voorjaar 2014 in de lucht kwam is er -breed in de samenleving- een explosie van gelijkluidende analyses en initiatieven te zien.

Je zou bijna zeggen dat de tijd rijp is voor verandering…

Een indruk, naar aflopende actualiteit:

    • Twee krachtige impulsen om de impact van burgers te vergroten. NL2025, als platform voor initiatieven vanuit de samenleving zelf.  Een burger-assemblee welke in Frankrijk ideeën voor de overheid ontwikkeld heeft, t.b.v. een gedragen, realistisch klimaatbeleid.
    • NLBeter, ‘ n nieuwe politieke partij die economie als centraal paradigma wil vervangen door menselijk geluk, via een pro-actiever gezondheidszorg.
    • Twee innovatieve, paneuropese partijen met herontwerp-agenda’s  t.b.v. een ook voor burgers effectievere EU-democratie: European Spring en Volt. Waarvan ondanks doodzwijgende media de laatste ook werkelijk een zetel kreeg.
    • Het boek ‘Gigantisme’ , waarin econoom Geert Noels afstand neemt van zijn eigen vakgebied en pleit voor de juiste -vaak kleinere- schaal voor dingen (subsidiariteit).
    •  De commissie Remkes voor staatsrechtelijke vernieuwing. Het rapport en de follow-up.

Lees verder Roependen in de woestijn?

De aanloop naar Trump

Genoeg schreeuwerig nieuws uit -en over- de VS.

Maar om de situatie daar beter te begrijpen dienen we wat afstand te nemen van de actualiteit. Het is verhelderend een jaartje terug te reizen in de tijd. Toen vertelde de eigenzinnige Megyn Kelly (ex-Fox anchorwoman) in een interview over “America’s Great  Divide”.

Haar op Youtube te beluisteren verhaal in een notendop:

Ze vertelt zwaar onder de indruk geweest te zijn toen ze Obama voor het eerst hoorde (2004). Ze had de indruk van een helder communicerende, maar vooral eerlijke politicus. Eén die als geen ander in staat zou zijn om de toen in de VS al bestaande ‘Divide’ te repareren.

Maar het tegenovergestelde is gebeurd. Tijdens 8 jaar Obama is de splitsing alleen maar verder gegroeid. Ze wijt dat daaraan, dat Obama in veel gevallen per decreet regeerde. Waarbij hij maatregelen invoerde die veel Amerikanen tegen de haren in streken.

En, zoals ze aangeeft, wat per decreet wordt geregeld kan door een volgende president met eenzelfde pennenstreek ongedaan worden gemaakt.

Megyn meent dat Obama er beter aan gedaan zou hebben te streven naar compromissen met de Republikeinen. Wat ze er overigens niet bij vertelt is, dat de Republikeinse meerderheid in de Senaat vrijwel niets steunde van wat Obama wilde realiseren. Waarbij zijzelf bepaald niet constructief waren, maar vaak zaken saboteerde.

Wat dus de vraag oproept of Obama wel anders kon dan zaken per decreet regelen.

Ernstiger is haar verwijt dat Barack gelogen zou hebben over de consequenties van Obamacare. Zo maakten bijvoorbeeld ouderen zich zorgen, of ze wel bij dezelfde arts konden blijven. Hij zou ze, tegen beter weten in, verzekerd hebben dat dit geen probleem zou vormen.

Doorslaggevend is het feit -ook door Obama zelf erkend- dat een grote groep Amerikanen genegeerd werd. De groep die al jaren in de kou stond door globalisering en die angstig was over immigratie. Deze groep werd trouwens ook door de Republikeinen niet gehoord.

Zo is dus de markt gecreëerd voor het fenomeen Trump. Megyn vertelt hoe pas last-minute duidelijk werd dat Donald werkelijk politiek actief ging worden. En ze maakt duidelijk hoe zijn overdreven simplistisch aandoend woordgebruik prima aansloot bij deze groep afgestoten kiezers.

Waarbij het feit dat Trump aanstootgevend mediageniek is bijdroeg aan zijn electoraal succes. Want bied als geldbehoevende zender maar eens weerstand aan iemand die zulke kijkcijfers trekt!

Tijdens een debat vroeg Megyn aan Trump hoe hij zou reageren als de Democraten hem zouden aanvallen op zijn vrouwonvriendelijke reputatie. Dat bleek tegen het zere narcistenbeen. Vanaf dat moment had zij voor Trump afgedaan, werd ze gezien als ‘de vijand’. Waarna zij en haar gezin maandenlang blootgesteld waren aan bedreigingen.

Dat Trump’s vrouwonvriendelijkheid hem nauwelijks populariteit kostte, verklaart Megyn zo: “veel kiezers zagen het alternatief als nòg erger”.

Hoe dat zo? Ondermeer omdat Hillary geduid werd als iemand die onder één hoedje speelt met een echtgenoot die minstens zo vrouwonvriendelijk was. Maar daarover stiekem deed, draaide en loog.

Welke lessen liggen hier voor ons?

Ook aan deze zijde van de oceaan zijn er grote groepen kiezers die niet vóór, maar tègen iets stemmen. Waarop het establishment al te vaak reageert door die mensen als maloten af te doen. Evenals de populist waarnaar ze uitwijken. Het zou beter zijn om eens serieus te luisteren naar de onderliggende zorgen.

Ook hiér, denkt de gevestigde orde al te gemakkelijk dat deze mensen er toch niet in zullen trappen: dat de ‘oplossingen’ waar de populist mee komt niet aan zullen slaan.

Inmiddels, na 20 jaar populistengroei, zouden we beter moeten weten.

Zullen de komende verkiezingen iets anders laten zien?

Washington ver van ons bed? Mwah…

… dat staat te bezien.

We zagen hier op afstand een narrow escape van wat een nòg extremer presidentswisseling had kunnen worden. Meewarig doen over zo’n wegzinkende natie, ‘kampioen van de democratie’, is gemakkelijk.

Maar onze bezorgdheid dient zich ook op de eigen samenleving te richten.

De VS sloot 2020 af met maandenlange verdachtmakingen rond de presidentsverkiezingen. Volgens Trump en medestanders zou er zwaar gefraudeerd zijn.

Waarbij ze op alle mogelijke manieren probeerden de uitslag juridisch aan te vechten. Erger: ook nadat er recht was gesproken werden Trump’s volgers aangevuurd om zich te blijven verzetten.

De uitslag is nu dan toch bekrachtigd in beide Amerikaanse Houses. Zelfs dat was nog ‘n tikkie spannend:

Lees verder Washington ver van ons bed? Mwah…

Recente berichten

Hoe zit dat nu eigenlijk met al die Coronacijfers?

De groeihormonen voor populisme.

Virusresistentie door bewegen, Hugo de Jonge? Zet je eens in voor gezond eten; treed als overheid dwingend op richting de Supers. Dat zet meer zoden aan de dijk!

Waarom een Nederlander zich tegenover Grieken schaamt voor zijn arrogante landje.

Wie groeit er dankzij de pandemie? Onze Silicon Valley monopolisten.

Marktwerking? Zullen we eens vaststellen welke criteria gelden voor een functionerende markt?

Tenslotte: ook positief nieuws verdient onze aandacht!

Eén goed voornemen is nu essentieel!

Namelijk: ga op je meest serieuze wijze met de aanstaande verkiezingen om. Die zijn crucialer dan je ooit meemaakte. Neem dus wat tijd en bereid je keuze grondig voor. Hoe?

In een notendop.

Start hier: Wat leerde 2020 je over onze samenleving als systeem? Wat moet beslist anders? Hoe dringend? Het gaat nu om dit cruciale belang: wat wil je voor je kinderen en je kleinkinderen?

Aldus voorbereid voorkom je dat politieke spindocters je straks in hun frame vangen. Frames versterkt door een deel der media: het gemakzuchtig incidentgedreven deel ervan.

Alleen als je ruim vooràf nadenkt, bepaal jijzelf wat belangrijk is.

Een stemadvies zul je in dit bericht vergeefs zoeken. Maar wel enkele prikkelende invalshoeken, om je te helpen bij een fundamentele herbezinning.

Lees verder Eén goed voornemen is nu essentieel!

Niet bij ellende alleen…

Gelukkig valt er af en toe op deze site ook positief nieuws te melden.

Soms wordt dat in een apart berichtje gedaan, zoals bijvoorbeeld hier.

Een overzicht van bemoedigend nieuws is verder te vinden in het allerbovenste bericht van de Blog, dit wordt regelmatig geactualiseerd.

Nu, aan het eind van dit jaar maakte maatschapwij.nu een jaaroverzicht met twintig dingen uit 2020 waar je blij van wordt.

Ook daar zijn heel wat opkikkertjes te vinden!

De Bestuurs-achterkamer van het CDA

Kersvers bericht: Hugo de Jonge geeft lijsttrekkersschap op. Wopke Hoekstra neemt de uitnodiging van het CDA-bestuur aan en wordt de nieuwe lijsttrekker.

Een paar dingen vallen de oplettende nieuwsvolger meteen op, nadat de CDA-site vergeefs geconsulteerd is voor nadere uitleg:

Hugo’s reden is, dat de combinatie van zijn rollen qua tijd en energie niet haalbaar is. Oftewel: de principiële ongewenstheid deze beide petten te combineren was hem nog niet opgevallen.

Voor het CDA geldt natuurlijk hetzelfde: juist ook zo’n politieke partij vol van idealen had deze zomer moeten inzien, dat die combinatie ronduit corrumperend is. Dat je als lijsttrekker je onafhankelijkheid als crisisbeheerser kwijt bent en daarmee je geloofwaardigheid.

Geruststellende gedacht voor de burger / kiezer: het CDA is dicht bij haar wortels gebleven. Waarbij vooral het flexibiliteits-DNA van de bourgondische KVP zich nog altijd laat gelden.  

Zoals Wim Kan ooit over deze middenpartij zei:

We buigen niet naar links en we buigen niet naar rechts, want…

Lees verder De Bestuurs-achterkamer van het CDA

Corona Courtage – verdiend?

Hoewel we in het afgelopen halfjaar een Corona-kritischer, meer gespleten bevolking zijn geworden, werkt de publieke zichtbaarheid van onze Corona-tweeling Rutte en de Jonge nog altijd duidelijk in hun voordeel.

Nu de parlementsverkiezingen dichterbij komen, vangen de beide heren een electorale Corona-Courtage. Een courtage die hun partijen straks, in maart 2021, moeiteloos via extra stemmen gaan innen.

Het onvermijdelijk gevolg is, dat ook anderen binnen de coalitie zich steeds opvallender namens hun partij profileren. Wat zo maar een doel in zichzelf kan worden, in plaats dat het bijdraagt tot zinnige afweging en besluitvorming.

Als we toch zo bezig zijn met gezondheid: moeten we ons dan niet afvragen of dit politiek-bestuurlijk allemaal wel gezond is?

Terwijl vertrouwen in onze leiders nu van essentieel belang is: voelen burgers zich wel fijn bij deze rolvermenging, die zich steeds duidelijker manifesteert?

Lees verder Corona Courtage – verdiend?

In een notendop


Update Democracy menuutje

Welkom op deze site. Wil je direct zien wat je zelf kunt doen, om onze democratie te helpen redden? Kijk dan onder het tabblad ‘wat kunnen wij?’

Wil je in 7 minuten compacte presentatie horen wat er aan de hand is en wat eraan te doen valt? Klik dan hier door naar ‘7 minuten video’ en klik daar op het pijltje. Bekijk hier de andere berichten, als je uitgebreider wilt zien waarom onze democratie gered moet worden.
Verder spreken de tabbladen van de site voor zichzelf. Je kunt er dus naar eigen voorkeur in spitten.

Je reacties, ideeën en suggesties zijn welkom.

Je kunt ze plaatsen onderaan elke pagina van de site. Ook kun je mailen naar
redonzedemocratie@gmail.com

Daarnaast kun je Twitter-volger worden:   @RedDemocratieVisitekaartje RedOnzeDemocratie Final

In een notendop: Ongemerkt groeide om ons heen het huidige maatschappelijk systeem. Dit systeem blijkt wankel en zeer hardleers. Wijzelf zijn dan ook de enigen die voor verandering kunnen zorgen. We hebben macht, als burger en als klant.

Dashboards? Wat te doen?

We zijn er al een beetje aan gewend geraakt, gezondheidsautoriteiten die bijsturen aan de hand van een Corona-dashboard.

Voor wie de historie interesseert: deze ontwikkeling volgt het spoor van Kaplan’s Balanced Scorecard, in het bedrijfsleven al decennia lang de wegwijzer om doelgerichter te werken.

De bijbehorende prestatiecriteria hebben ook de publieke sector veroverd. Waar ze vaak zijn bepaald door wensdenkers. Dus: zonder enig psychologisch inzicht, blind voor hoe risicomijdende ambtenaren daar hun werk op afstemmen.

Nu dus een dashboard om Covid-19 ‘ beheersbaar’ te houden .

(oppassen voor zelfoverschatting, beste overheid; naar beheersing streven mag, maar ‘n vals gevoel van zekerheid zal zich snel tegen je keren)

Esentieel in het gebruik van zo’n dashboard zijn:

Lees verder Dashboards? Wat te doen?

Tegenwicht gif-lobby nodig

Het geldt nog onverkort in onze lobbycratie: wij mogen eens per 4 jaar stemmen, maar alleen wie dagelijks lobbyt legt gewicht in de schaal!

Over een paar weken beslist landbouwminister Carola Schouten hoeveel bijen mogen sterven door pesticiden!

In de EU wordt nieuwe wetgeving gemaakt over het beschermen van bijen en minister Schouten beslist namens Nederland mee. Al 7 jaar (!) wordt deze wetgeving om bijen beter te beschermen tegengehouden door fabrikanten die landbouwgif maken. Wilde bijen en hommels zijn veel kwetsbaarder voor pesticiden dan honingbijen.

Schouten lijkt nu te zwichten voor de lobby en is van plan in te stemmen met een voorstel dat mogelijk 20% sterfte van honingbijen toestaat, terwijl onafhankelijke wetenschappers het erover eens zijn dat meer dan 7% bijensterfte onacceptabel is.

Lees verder Tegenwicht gif-lobby nodig