Roependen in de woestijn?

 


Sinds deze website voorjaar 2014 in de lucht kwam is er -breed in de samenleving- een explosie van gelijkluidende analyses en initiatieven te zien.

Je zou bijna zeggen dat de tijd rijp is voor verandering…

Een indruk, naar aflopende actualiteit:

    • Eindelijk beweging, hier te lande, rond het idee van de Burger Raad.
    • Twee krachtige impulsen om de impact van burgers te vergroten. NL2025, als platform voor initiatieven vanuit de samenleving zelf.  Een burger-assemblee welke in Frankrijk ideeën voor de overheid ontwikkeld heeft, t.b.v. een gedragen, realistisch klimaatbeleid.

Lees verder Roependen in de woestijn?

Eindelijk de Burgerraad?

Aan deze vorm van democratische vernieuwing werd op deze site al vaker aandacht besteed. En ook aan de dringende noodzaak voor de politiek om hier nu eens actie op te nemen.

Aardig wat buitenlanden gingen ons al voor. Ze deden in een of andere vorm ervaring op met deze overbrugging van de kloof tussen burger en politiek.

Intussen bleven wij hier hangen in discussies over het achterhaalde instrument referendum.

Maar nu zwelt toch ook in ons land de vraag naar de Burgerraad aan. Met name vanwege de noodzaak om degelijke, gedragen klimaatplannen te maken.

In essentie houdt zo’n burgerraad dit in:

Lees verder Eindelijk de Burgerraad?

Hoe naïef neoliberalisme de maatschappij uitholde

Hier is niet alleen beschreven wat neoliberisme werkelijk is en hoe het pas erg werd toen dat verliep in de naïeve variant: ‘NEO-neoliberalisme’.

Nu willen we ons als kiezer ook rekenschap geven van de consequenties voor onze samenleving. Tevens willen we de verantwoordelijken in beeld krijgen en erop kunnen aanspreken.

Welnu, verantwoordelijk voor de aangerichte situatie is niet alleen maar Rutte, met zijn drie pragmatische kabinetten.

Verantwoordelijk zijn alle bestuurspartijen die de laatste decennia over ons geregeerd hebben…

Lees verder Hoe naïef neoliberalisme de maatschappij uitholde

Naïef neoliberalisme

Zoals elders op deze site al is verduidelijkt, was het neoliberalisme van oorsprong een redelijke, uitgebalanceerde gedachte.

Maar na de zeventiger jaren werd het, in handen van politici, een karikatuur van zichzelf. Uitmondend in een regelrecht drama.

Ironisch genoeg werd de kiem voor dat drama al gelegd onder de regering Den Uyl (1973-1977). Niet door zijn sociaal-democratische kabinet, maar door de ‘vijfde macht’: een coalitie van zeer invloedrijke topambtenaren op Economie en Financiën.

Genoemde karikatuur bestond eruit dat:

Lees verder Naïef neoliberalisme

Is neoliberalisme wel zo fout?

Het door vrijwel alle partijen gedeelde antwoord ligt dezer dagen tussen ’n vergissing en behóórlijk fout. Maar ons beeld is stereotypisch. Gebaseerd op een historische vertekening.

Logisch, omdat de geschiedenis van deze stroming nogal onbekend is. Informatie erover is te vinden in ‘de wonderlijke geschiedenis van …’. Daarnaast staat een belangwekkend interview op youtube. Voor wie minder tijd heeft, hieronder een samenvatting.

Lees verder Is neoliberalisme wel zo fout?

Einde van een zelf-gereguleerd parlement?

Sinds het ontstaan van deze site werden er de nodige voorbeelden gepubliceerd van gebrekkige politieke integriteit. Bijvoorbeeld over onze senaat.

Recent kwam de prominente PVV-parlementariër Dion Graus in het nieuws. Met name diens vrouwvijandig handelen, gewelddadig en seksueel, kwam naar voren. Extra pijnlijk, daar hij een partij vertegenwoordigt die zoiets ‘mannen van andere herkomst’ gretig voor de voeten werpt.

Lees verder Einde van een zelf-gereguleerd parlement?

In ‘n uurtje je samenleving praktisch verbeteren?

En daar zelf lol van hebben?

Dan is er nu opnieuw een uitgelezen kans. Mits je inschrijft, uiterlijk op 27 februari.

Via De Volkskrant kun je dan op -of rond- 14 maart in gesprek komen met iemand die (heel) anders over dingen denkt dan jij.

Is dat leuk? Is dat nodig?

Oordeel zelf:

Lees verder In ‘n uurtje je samenleving praktisch verbeteren?

flOp1

Mocht je nog naar Op1 kijken, realiseer je dan dat de informatie die je er voorgeschoteld krijgt gepland onbetrouwbaar is.


Die onbetrouwbaarheid zal voor kritische kijkers geen verrassing zijn.

Mogelijk wèl verrast ben je om te horen dat deze non-kwaliteit ingebakken zit in de redactionele formule van Op1.

Toen de hoofdredacteur werd gevraagd waarom allerlei onjuistheden over het RIVM niet weersproken werden, kwam zijn reactie hierop neer:

Lees verder flOp1

Washington ver van ons bed? Mwah…

… dat staat te bezien.

We zagen hier op afstand een narrow escape van wat een nòg extremer presidentswisseling had kunnen worden. Meewarig doen over zo’n wegzinkende natie, ‘kampioen van de democratie’, is gemakkelijk.

Maar onze bezorgdheid dient zich ook op de eigen samenleving te richten.

De VS sloot 2020 af met maandenlange verdachtmakingen rond de presidentsverkiezingen. Volgens Trump en medestanders zou er zwaar gefraudeerd zijn.

Waarbij ze op alle mogelijke manieren probeerden de uitslag juridisch aan te vechten. Erger: ook nadat er recht was gesproken werden Trump’s volgers aangevuurd om zich te blijven verzetten.

De uitslag is nu dan toch bekrachtigd in beide Amerikaanse Houses. Zelfs dat was nog ‘n tikkie spannend:

Lees verder Washington ver van ons bed? Mwah…

De aanloop naar Trump

Genoeg schreeuwerig nieuws uit -en over- de VS.

Maar om de situatie daar beter te begrijpen dienen we wat afstand te nemen van de actualiteit. Het is verhelderend een jaartje terug te reizen in de tijd. Toen vertelde de eigenzinnige, niet onomstrreden Megyn Kelly (ex-Fox anchorwoman) in een interview over “America’s Great  Divide”.

Haar op Youtube te beluisteren verhaal in een notendop:

Ze vertelt zwaar onder de indruk geweest te zijn toen ze Obama voor het eerst hoorde (2004). Ze had de indruk van een helder communicerende, maar vooral eerlijke politicus. Eén die als geen ander in staat zou zijn om de toen in de VS al bestaande ‘Divide’ te repareren.

Lees verder De aanloop naar Trump

Recente berichten

Hoe zit dat nu eigenlijk met al die Coronacijfers?

De groeihormonen voor populisme.

Virusresistentie door bewegen, Hugo de Jonge? Zet je eens in voor gezond eten; treed als overheid dwingend op richting de Supers. Dat zet meer zoden aan de dijk!

Waarom een Nederlander zich tegenover Grieken schaamt voor zijn arrogante landje.

Wie groeit er dankzij de pandemie? Onze Silicon Valley monopolisten.

Marktwerking? Zullen we eens vaststellen welke criteria gelden voor een functionerende markt?

Tenslotte: ook positief nieuws verdient onze aandacht!