Roependen in de woestijn?

 


Sinds deze website voorjaar 2014 in de lucht kwam is er -breed in de samenleving- een explosie van gelijkluidende analyses en initiatieven te zien.

Je zou bijna zeggen dat de tijd rijp is voor verandering…

Een indruk, naar aflopende actualiteit:

  • Twee krachtige impulsen om de impact van burgers te vergroten. NL2025, als platform voor initiatieven vanuit de samenleving zelf.  Een burger-assemblee welke in Frankrijk ideeën voor de overheid gaat ontwikkelen, t.b.v. een gedragen, realistisch klimaatbeleid.
  • NLBeter, ‘ n nieuwe politieke partij die economie als centraal paradigma wil vervangen door menselijk geluk, via een pro-actiever gezondheidszorg.
  • Twee innovatieve, paneuropese partijen met herontwerp-agenda’s  t.b.v. een ook voor burgers effectievere EU-democratie: European Spring en Volt. Waarvan ondanks doodzwijgende media de laatste ook werkelijk een zetel kreeg.
  • Het boek ‘Gigantisme’ , waarin econoom Geert Noels afstand neemt van zijn eigen vakgebied en pleit voor de juiste -vaak kleinere- schaal voor dingen (subsidiariteit).
  •  De commissie Remkes voor staatsrechtelijke vernieuwing. Het rapport en de follow-up.
  • Lees verder Roependen in de woestijn?

In een notendop


Update Democracy menuutje

Welkom op deze site. Wil je direct zien wat je zelf kunt doen, om onze democratie te helpen redden? Kijk dan onder het tabblad ‘wat kunnen wij?’

Wil je in 7 minuten compacte presentatie horen wat er aan de hand is en wat eraan te doen valt? Klik dan hier door naar ‘7 minuten video’ en klik daar op het pijltje. Bekijk hier de andere berichten, als je uitgebreider wilt zien waarom onze democratie gered moet worden.
Verder spreken de tabbladen van de site voor zichzelf. Je kunt er dus naar eigen voorkeur in spitten.

Je reacties, ideeën en suggesties zijn welkom.

Je kunt ze plaatsen onderaan elke pagina van de site. Ook kun je mailen naar
redonzedemocratie@gmail.com

Daarnaast kun je Twitter-volger worden:   @RedDemocratieVisitekaartje RedOnzeDemocratie Final

In een notendop: Ongemerkt groeide om ons heen het huidige maatschappelijk systeem. Dit systeem blijkt wankel en zeer hardleers. Wijzelf zijn dan ook de enigen die voor verandering kunnen zorgen. We hebben macht, als burger en als klant.

Corona media-blues

Op de persconferenties die leden van het kabinet nu regelmatig geven, valt heus iets aan te merken. Maar dat is toch een beetje spijkers op laag water zoeken: de zaken worden er overwegend goed uitgelegd.

Diezelfde kwaliteit zou je ook verwachten van de vragen die er door de pers gesteld worden. Helaas, daar zien we een hoog gehalte ‘vragen naar de bekende weg’.

Nog erger is, dat sommige cruciale vragen er juist niet gesteld worden.

Kortom: ook hiér lukt het veel media weer nauwelijks om hun belangrijke rol in onze democratie waar te maken.

Aan het eind van deze ‘post’ daarom een kijktip, inclusief ‘debunker’.

Maar nu eerst drie wezenlijke vragen die niemand op de persconferentie stelde:

Lees verder Corona media-blues

Corporate courage? Show us….

A draft text, for a request to Roche top management:

Dear Roche senior managers.

On your corporate website you are describing your purpose as “doing now what patients need next”. Today, as you know, our societies need you to walk an extra mile. Now we need you: “to do immediately what patients need most urgently”.

According to your website, you expect your employees to live the Roche values: Integrity, courage & passion. However, not all your managers seem to have understood.

You will be aware that since yesterday your company is showing behavior contrary to the Roche-values. Of course we are referring here to the not so courageous reaction by Roche to the journalists of Follow The Money.

You will probably agree with us that there is no time to lose in correcting this, before this may start turning your carefully built image upside down.

So, we urge you to react to the journalist’s request and release the recipe -if applicable also the patent- of the lysis buffer.

Today’s circumstances are very special. We understand that a large organization such as yours needs some time to understand the far-reaching implications of this. So, see our reminder today as a welcome bit of outside help.

Roche coming into action now will not only be in the public interest, but also in the interest of your investors.

Tsa, politici: de markt reguleert zichzelf?

Actie nodig en snel. Nu kunnen wij burgers iets doen. Hoe? Zie onderaan deze ‘post’)

Vandaag blijkt waarom we in Nederland niet in staat zijn om het meest effectieve wapen tegen Corona in te zetten: we hebben ons met huid en haar uitgeleverd aan een semi-monopolist, Roche.

Follow-the-Money dook erop en zocht dit eventjes piekfijn uit. Wat blijkt?

We gebruiken hier op veel plaatsen de testinstrumentatie van Roche. En net als dat in de inktpatronen-sector werkt, is deze fabrikant zo leep geweest ervoor te zorgen dat je de test-materialen bij hen moet inkopen. Gedwongen winkelnering dus, ongetwijfeld met forse Big-Pharma-marges.

Roche zegt de productie nu te hebben opgeschaald, maar geven toe dat dit onvoldoende is voor wat er nu in het groot nodig is.

FTM onthult dat anderen de testsetjes prima decentraal zouden kunnen fabriceren, mits Roche de daarvoor benodigde receptuur levert. En daar geven ze niet thuis, doen het eigenlijk af met een smoesje.

De hamvraag: weegt het belang van deze kip met de gouden eieren op tegen de maatschappelijke urgentie van dit moment?

Voor de langere termijn kan de overheid en de medische sector hieruit leren. Kijken hoe de natuur haar eieren nooit in één mandje legt is dan best slim. (zie de met bullets gemarkeerde lessen in deze ‘post’)

Voor nu is er de optie dat wij als burgers onszelf organiseren, om Roche onder druk te zetten. Als ze duidelijk wordt dat hun imago op forse schaal zal worden gerelateerd aan hun daden, dan wordt zelfs zo’n groot bedrijf snel nerveus. De opbouw van zo’n mooi, maatschappelijk verantwoord imago kost immers jaren en heel veel geld.

Doe je mee met Roche onder druk te zetten? Heb je contacten die kunnen helpen zo’n actie te laten vliegen? Meld je aan via redonzedemocratie@gmail.com

En betrek je kennissen erbij.

Ideeën voor actie delen? Laat ze hieronder weten.

Het Corona media-circus

Corona brengt opvallend veel meer onrust teweeg, dan alle voorafgaande griepepidemiën die wij doormaakten.

Hoe terecht is dat?

Natuurlijk, voorzichtigheid is geboden. En zoals Diederik Jekel dat in een pakkende videoboodschap uitdroeg: vooral ook om te voorkómen dat geïnfecteerde kwetsbaren op volle IC’s stuiten.

In weerwil van goedkope retoriek door enkelen in de 2e kamer, lijkt het erop dat ons openbaar bestuur nu eens goed communiceert en ook doorpakt. Het is fijn dat te merken, bij alle stagnatie in onze democratie.

Maar het uitbundig media-circus staat in geen verhouding tot de realiteit van de Corona-dreiging, zoals we die momenteel kunnen becijferen. Bijvoorbeeld bezien in relatie tot de gevaren van een flinke griepepidemie. Lubach maakte een rake parodie op onze nieuwsvoorziening.

De veelgehoorde cijfers suggereren dat ca. 3% van Corona-geïnfecteerden overlijdt. Maar de vraag is: 3% van wàt?

Lees verder Het Corona media-circus

Uitblijvende vernieuwing democratie…

Het rapport van de commissie voor staatsrechtelijke vernieuwing is inmiddels meer dan ‘n jaar oud.

Heeft de politiek er inmiddels serieus werk van gemaakt?

Nee natuurlijk. Zoals deze website als sinds haar ontstaan in 2014 signaleert: onze politieke kringen zijn deel van het probleem en gaan dat dus niet oplossen.

Eens te meer moeten we concluderen dat wij onze macht als burgers en als kiezers zullen moeten organiseren, om de vrijblijvendheid in Den Haag constructief te verstoren.

Daarbij kunnen we onder meer putten uit recente, nog recentere en zeer recente ideeën, over waar het dan heen moet met ons bestel.

Over het ‘hoe’ van de beïnvloeding: zie dit tabblad.

Start van een nieuwe Franse revolutie?

Revolutionair is het hoe dan ook, de oprichting in Frankrijk van een burger-assemblee. Dit orgaan gaat ideeën ontwikkelen voor een gedragen, realistisch Frans klimaatbeleid.

Eerder liep nieuwe klimaatpolitiek er stuk op hardnekkige burgerweerstand, met name bekend geworden als de gele hesjes beweging. Deze brede, vrij ongerichte protestbeweging lijkt nu toch tot iets concreets te hebben geleid. Althans in Frankrijk…

Macron heeft de nieuwe burger-assemblee toegezegd dat haar suggesties ongefilterd voorgelegd zullen worden aan de Assemblée Nationale, de Franse tweede kamer. En omgezet zullen worden in decreten, mogelijk zelfs gebruikt als basis voor een brede volksraadpleging. Zo is deze nieuwe Franse assemblee geen elite-groepje.

Lees verder Start van een nieuwe Franse revolutie?

EU: valt er echt iets te kiezen?

In de eerste alinea’s de boodschap in het kort, tot aan het kopje ‘einde samenvatting’. Erna volgt verdere uitleg.

Zoals bekend gaat het hier over het Europees Parlement. Het enige Europese instituut dat we rechtstreeks kunnen kiezen.

Wat ze daar wel en niet kunnen wordt leuk verbeeld in dit videootje over de Europese instituties. Daarnaast toont deze video van NRC op zeer originele wijze hoe de gang van zaken is rond stemmingen in de EU, breder dan alleen het parlement (relativeer hier wel de al te optimistische toon over het angel-saksische model).

Ook nu zijn er weer kieshulpen,

Lees verder EU: valt er echt iets te kiezen?