Roependen in de woestijn?

 


Sinds deze website voorjaar 2014 in de lucht kwam is er -breed in de samenleving- een explosie van gelijkluidende analyses en initiatieven te zien.

Je zou bijna zeggen dat de tijd rijp is voor verandering…

Een indruk, naar aflopende actualiteit:

 • Twee krachtige impulsen om de impact van burgers te vergroten. NL2025, als platform voor initiatieven vanuit de samenleving zelf.  Een burger-assemblee dat in Frankrijk ideeën voor de overheid gaat ontwikkelen, t.b.v. een gedragen, realistisch en klimaatbeleid.
 • NLBeter, ‘ n nieuwe politieke partij die economie als centraal paradigma wil vervangen door menselijk geluk, via een veel pro-actiever gezondheidszorg.
 • Twee innovatieve, paneuropese partijen met herontwerp-agenda’s  t.b.v. een ook voor burgers effectievere EU-democratie: European Spring en Volt. Waarvan ondanks doodzwijgende media de laatste ook werkelijk een zetel kreeg.
 • Het boek ‘Gigantisme’ , waarin econoom Geert Noels afstand neemt van zijn eigen vakgebied en pleit voor de juiste, vaak kleinere schaal voor dingen (subsidiariteit).
 • Een Zwitsers initiatief van jonge kiezers ‘Libero’, moe geworden van de passiviteit van gevestigde politieke partijen.  Nu geven ze deze een zet om weer relevanter te worden.

 • Een internationale versie van DeCorrespondent, voor werkelijk onafhankelijke nieuwsachtergronden.
 • Code Oranje, een  Nederlands intiatief om de invloed van burgers op de politiek te vergoten.
 • Boek ‘How Democracy Ends’ waarin de Britse politicoloog David Runciman de vertrouwenscrisis analyseert.
 • Het Filosofisch Kwintet (zomerserie 2018), analyses van toekomst-bij-voortgaan-op-huidige-weg onder leiding van Claire Polak. Bijv. aflevering ‘Democratie en Markt’.
 • The Good Lobby, waarmee ook de burger in Brussel kan lobbyen.
 • Het boek van David van Reybrouck ”Tegen Verkiezingen”. En diens eerdere G1000-initiatief.
 • Stichting Geldbelangen, luis in de pels van financiële dienstverlening (Pensioenen, Spaartegoeden, rentes op Leningen).
 • Stichting Ons Geld, met aandacht voor fundamentele weeffouten (Geldcreatie in handen van banken, Zeggenschap wat er met je spaargeld gebeurt, Betaalinfrastructuur in commerciële, instabiele handen).
 • Een serie voorstellingen van De Verleiders, waaronder Door De Bank Genomen, Slikken en Stikken (Pharma), Stem Kwijt (Democratie).
 • Het boek van Joris Luyendijk over het zakenbankwezen: “Dit kan niet waar zijn”.
 • Boeken en website Andernieuws van Janneke Monshouwer.
 • Het doorwrochte pamflet Rebalancing Society van Henri Mintberg.

Alles leidend tot dezelfde conclusies:

Lees verder Roependen in de woestijn?

In een notendop


Update Democracy menuutje

Welkom op deze site. Wil je direct zien wat je zelf kunt doen, om onze democratie te helpen redden? Kijk dan onder het tabblad ‘wat kunnen wij?’

Wil je in 7 minuten compacte presentatie horen wat er aan de hand is en wat eraan te doen valt? Klik dan hier door naar ‘7 minuten video’ en klik daar op het pijltje. Bekijk hier de andere berichten, als je uitgebreider wilt zien waarom onze democratie gered moet worden.
Verder spreken de tabbladen van de site voor zichzelf. Je kunt er dus naar eigen voorkeur in spitten.

Je reacties, ideeën en suggesties zijn welkom.

Je kunt ze plaatsen onderaan elke pagina van de site. Ook kun je mailen naar
redonzedemocratie@gmail.com

Daarnaast kun je Twitter-volger worden:   @RedDemocratieVisitekaartje RedOnzeDemocratie Final

In een notendop: Ongemerkt groeide om ons heen het huidige maatschappelijk systeem. Dit systeem blijkt wankel en zeer hardleers. Wijzelf zijn dan ook de enigen die voor verandering kunnen zorgen. We hebben macht, als burger en als klant.

Start van een nieuwe Franse revolutie?

Revolutionair is het hoe dan ook, de oprichting in Frankrijk van een burger-assemblee. Dit orgaan gaat ideeën ontwikkelen voor een gedragen, realistisch Frans klimaatbeleid.

Eerder liep nieuwe klimaatpolitiek er stuk op hardnekkige burgerweerstand, met name bekend geworden als de gele hesjes beweging. Deze brede, vrij ongerichte protestbeweging lijkt nu toch tot iets concreets te hebben geleid. Althans in Frankrijk…

Macron heeft de nieuwe burger-assemblee toegezegd dat haar suggesties ongefilterd voorgelegd zullen worden aan de Assemblée Nationale, de Franse tweede kamer. En omgezet zullen worden in decreten, mogelijk zelfs gebruikt als basis voor een brede volksraadpleging.Zo is deze nieuwe Franse assemblee geen elite-groepje. Erin hebben 150 willekeurig gekozen burgers zitting. Er is hier gestreefd naar een werkelijk representatieve afspiegeling van de Franse samenleving.

Het initiatief doet in de verte denken aan een democratie-reddend idee van David Reybrouck. Hij werkte in 2016 een voorstel uit, waarbij het inmiddels krakkemikkige systeem van gekozen parlementen vervangen wordt door een veel directere burgerinbreng.

Ook in de UK ontluikt een soortgelijk initiatief, waarbij vooralsnog onduidelijk is welk mandaat men zo’n assemblée daar zou willen geven.EU: worth your vote?

Despite what you might think, the answer is ‘sure’: perhaps now more than ever before.

In a fair number of European countries, people put their hope on the EU for putting a brake on corruption in their own country, as well as on anti-democratic tendencies.

Their hope may be realistic: today the EU is gradually showing more teeth than it did in the past.

But besides, one might also hope that the EU would learn a few lessons from its recent past.

The possibility exists, but real EU-reform is unlikely to come from the established parties; and it all depends on our commitment as the civilians of the European countries.

Two new parties appeared on the scene. Both with an agenda to redesign the EU, to make it a better fit for our future.

Both are also new in another aspect: they aim to be the first truly pan-European parties. Which would mean that there is less risk for watering down of their agenda’s, compared to the European alliances of traditional parties.

One of these new parties is Volt, which should by now be on the voting lists in all EU countries. They operate on the basis of their ‘Amsterdam Declaration’. In a separate document, they clearly explain HOW they hope to achieve their goal.

The other pan-European party is ‘European Spring’. So far, they have made it to the voting lists of six countries in the EU (see their flags in the figure to the right).

But how to determine your vote, without having to read through numerous party programs?

Just use one of the voting guides available on the internet, e.g. EUandI or YourVoteMatters. This should help you identify the parties that best fit your wishes (although drastic reforms are rarely among the statements in these voter’s guides).

If you consider voting for one of the established parties, you would be more interested in their deeds than in what they promise you in their programs. In that case, you can validate what they have actually been doing in the past period by checking this site.

In case you are a bit puzzled what is the actual position of the European Parliament in the confusing array of EU institutions, this brief video might be of help.

So, hopefully with this bit of guidance, you will be able to decide on your vote. We all want Europe to improve, don’t we? Then, as a voter, you don’t blindly leave that to vested interests, do you?

EU: valt er echt iets te kiezen?

In de eerste alinea’s de boodschap in het kort, tot aan het kopje ‘einde samenvatting’. Erna volgt verdere uitleg.

Zoals bekend gaat het hier over het Europees Parlement. Het enige Europese instituut dat we rechtstreeks kunnen kiezen.

Wat ze daar wel en niet kunnen wordt leuk verbeeld in dit videootje over de Europese instituties. Daarnaast toont deze video van NRC op zeer originele wijze hoe de gang van zaken is rond stemmingen in de EU, breder dan alleen het parlement (relativeer hier wel de al te optimistische toon over het angel-saksische model).

Ook nu zijn er weer kieshulpen, onder meer: Eu.kieskompas.nl en Eu.stemwijzer.nl  De laatste is de betere. Daar kun je namelijk ook inzien wat de partijen van de stellingen vinden. En belangrijker: waarom ze dat vinden.

Afgaand op deze kieshulpen, lijken onze politieke partijen verstoppertje te spelen:

In de voor kiezers-in-spé geselecteerde onderwerpen schemert namelijk geen besef door, dat het hoog tijd is dat de EU zich eens fundamenteel bezint. Alle stellingen hebben betrekking op trivialer onderwerpen dan dat.

Nieuwe geluiden

Als je alleen de kieshulpen raadpleegt, zal het je nauwelijks opvallen dat er toch wel frisse geluiden rond de EU zijn ontstaan. Dit betreft twee gloednieuwe, werkelijk Europese partijen. Eén daarvan is ‘European Spring’, helaas pas in enkele landen op de kieslijsten; nog niet in Nederland.

De andere is ‘Volt’,. Deze werkt op basis van haar ‘Amsterdam Declaration’, met in een apart document een degelijke uitleg van hoe men de  beschreven hervormingen wil bereiken. Volt staat in Nederland dus wel op de stemlijsten.

Beide nieuwe partijen komen met stevige hervormingsagenda’s. Die natuurlijk alleen een kans maken als het ze lukt voldoende kiezer te trekken.

Bekende geluiden

Ligt je hart meer bij bestaande partijen, dan is het aan te raden om niet alleen een kieswijzer in te vullen. Je bent tenslotte meer geïnteresseerd in daden, dan in woorden. In hoeverre je je in die daden uit de afgelopen periode herkent, kun je nu eindelijk eens toetsen. En wel op de Volkskrant Stemchecker.

Eén bijzonderheid van dit moment: mocht je er belang aan hechten dat een Nederlander (onze goed zichtbare Frans Timmermans) een kans maakt om Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie, dan zijn daarvoor in elk geval voldoende stemmen op zijn PvdA nodig. Maar let op: garanties bestaan niet, in deze processen.

Einde samenvatting

Lees verder EU: valt er echt iets te kiezen?

Typerend? Ontnuchterende terugblik op een politiek besluit

In de weekend NRC van 18-19 mei ’19 komen drie vrouwen aan het woord, over hun ervaringen met een politieke carrière.

Onder meer de VVD-er Annemarie Jorritsma. Een zeer ervaren politica, inmiddels fractievoorzitter van de senaatsfractie van de VVD. Voorwaar iemand die moet kunnen spiegelen.

Ze vertelt ons in het artikel trots hoe ze ooit, samen met andere ‘kamervrouwen’, de vrouwenemancipatie een beslissende zet gaf.

Hoe?

Door het ‘kostwinnersbeginsel’ uit de wet te halen. Dat beginsel luidde: dat één inkomen voldoende moet zijn voor het onderhouden van het hele gezin.

Meent ze werkelijk reden te hebben daar trots op te zijn?

We laten even wat nevenschade de revue passeren, die dit achteraf gezien had. Zowel direct, als indirect door de ermee gezette toon:

Lees verder Typerend? Ontnuchterende terugblik op een politiek besluit

Verkiezingsuitslag: ècht verrassend?

Statenverkiezingen 2019: een overweldigende zege voor een salonfähige tegenpartij, het Forum voor Democratie.

De hamvraag:

Wordt dit een doorbraakmoment?

Zal ‘de politiek 1.0’ nu eindelijk beginnen te begrijpen wat er echt aan de hand is? Zal men moed verzamelen om de leeuw in de bek te kijken? Zal men alsnog een ruggengraad blijken te hebben? Zal men eindelijk eens oprechte betrokkenheid bij de democratie laten zien?

Lees verder Verkiezingsuitslag: ècht verrassend?

Nu eens een ècht nieuwe keus?

Deze website is strikt onafhankelijk, staat dan ook los van politieke richtingen.

Wat dus te doen als er een werkelijk nieuwe beweging ontstaat, die de Nederlandse politiek van binnenuit wil gaan beïnvloeden?

Het gaat hier om Code Oranje, een initiatief waarbij mensen actie hebben genomen op hun overtuiging dat het huidige politieke systeem hoognodig ècht vernieuwd moet worden.

Gewone, weldenkende burgers. Samen met mensen van naam, die vanuit ervaring een scherpe kijk op het openbaar bestuur hebben.

Dit is niet de zoveelste politieke tegen-partij, maar een constructief ingestelde vereniging. Die om te beginnen mee gaat dingen naar zetels in de Provinciale Staten.

Lees verder Nu eens een ècht nieuwe keus?

De feiten: hoe is onze samenleving eraan toe?

Tegelijk met het ontstaan van deze website, in 2014, blijkt er een uiterst gedegen diagnose te zijn verschenen van wat er mis is met onze samenlevingen.

Dit pamflet ‘rebalancing society’ is in de loop van jaren stapsgewijs ontwikkeld door de vooraanstaande Canadese wetenschapper Henry Mintzberg. Iemand die een carrière lang gewerkt heeft aan het doorgronden van organisaties en organisatievormen.

En daarbij een zeldzame combinatie in zich heeft: zeer ervaren te zijn in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. Zodat hij als geen ander weet wat werkt en wat niet. En vooral ook: hoe dat komt!

Lees verder De feiten: hoe is onze samenleving eraan toe?

Pandora niet meer terug in de box?

Om met het goede nieuws te beginnen.

Het is weer eens aangetoond dat het kàn: als burger onze democratische instellingen wakker schudden (tevens een kernboodschap van deze website).

Het burgerinitiatief ‘Ons Geld’ begon klein. Het ontstond tijdens een van de bekende publieke eye-openers van De Verleiders:

Hun in 2015 spelende voorstelling Door de Bank Genomen’.

Nadat het initiatief 120.000 handtekeningen had opgeleverd, kon de tweede kamer er niet omheen.

Lees verder Pandora niet meer terug in de box?