In een notendop

Welkom op deze site. Wil je direct zien wat je zelf kunt doen, om onze democratie te helpen redden? Kijk dan onder het tabblad ‘wat kunnen wij?’

Wil je in 7 minuten compacte presentatie horen wat er aan de hand is en wat eraan te doen valt? Klik dan hier door naar ‘7 minuten video’ en klik daar op het pijltje. Bekijk hier de andere berichten, als je uitgebreider wilt zien waarom onze democratie gered moet worden.

Visitekaartje RedOnzeDemocratie FinalVerder spreken de tabbladen van de site voor zichzelf. Je kunt er dus naar eigen voorkeur in spitten.

Je reacties, ideeën en suggesties zijn welkom.

Je kunt ze plaatsen onderaan elke pagina van de site. Ook kun je mailen naar redonzedemocratie@gmail.com

Daarnaast kun je Twitter-volger worden:   @RedDemocratie

In een notendop: Ongemerkt groeide om ons heen het huidige maatschappelijk systeem. Dit systeem blijkt wankel en zeer hardleers. Wijzelf -als burger en als klant- zijn dan ook de enigen die voor verandering kunnen zorgen.

Witte raven aan de horizon ?

De boodschap van deze website is:

 • Transformatie van onze samenleving is broodnodig.
 • Hierbij hebben we noch van grote bedrijven noch van grootschalig openbaar bestuur veel te verwachten. Daarvoor zijn zij te zeer deel van het huidige systeem. Te zeer qua belangen verstrengeld in dat systeem.
 • En daarom moeten we zelf aan de slag, als burgers en als klanten.

Gelukkig zijn er uitzonderingen.Witte raaf

Zo’n ‘witte raaf’ lijkt de WBCSD te zijn. Deze World Business Council for Sustainable Development is een samenwerkingsverband van veranderingsgezinde bedrijven. Een verband wat niet vrijblijvend is (zo werd Volkswagen geschorst) en waarin de nadruk ligt op actie.

Precies wat we nodig hebben!

Heiligen zijn het natuurlijk niet. Maar laat het betere geen vijand van het goede zijn. Voor ons dus: goed om kritisch te volgen (wij zijn de ultieme toezichthouder) en om waar zinvol en mogelijk onze keuze als klant op te baseren.

Dat liefst ook laten weten aan het bedrijf van jouw keuze en aan het bedrijf dat je daarvoorwbcsd-logo als klant links laat liggen. Dan gebruik je je invloed als klant.

Natuurlijk moet je dan wel weten welke bedrijven dit zijn: dat vindt je hier.

Begin van hoop, van onder de kaasstolpen?

kaas-stolp-bijgekleurd-2

Onder de diverse parlementaire kaasstolpen scheen niemand zich te realiseren wat er aan de hand was:

Dat veel burgers heus, echt, ernstig het vertrouwen in de politiek kwijt waren.

Laat staan dat ook maar één politicus de voor de hand liggende stappen zette, om de verbinding met de samenleving te herstellen:

 1. Benoem wat fout is gelopen en neem daarvoor de verantwoordelijkheid. Die ligt evenzeer bij jouw politieke partij als bij die andere partijen. Geef het toe en maak de kiezer welgemeend je nederige excuses.
 2. Maak duidelijk dat je de grondoorzaken van deze voortwoekerende vertrouwenscrisis begrijpt.
 3. Geef aan wat je eraan gaat doen. Concrete actie!

In Nederland was de vertrouwenscrisis al zichtbaar sinds 2002 (Fortuin). Erna nam ze forse proporties aan in 2008 (financiële crisis).

Alles wat onze politici daarmee tot nu deden was: pappen en nathouden.

Geen van de voor de hand liggende stappen werd gezet. Maar sinds kort beweegt er iets aan de horizon: Lees verder Begin van hoop, van onder de kaasstolpen?

Wat wij kunnen leren van een islamitisch land

Zoals elders op deze site duidelijk wordt, zijn politiek en media steeds extremer de economie gaan aanbidden.

sjeik-dubai-pngOm maar te zwijgen van het blinde vertrouwen in economie als wetenschap (een contradictio in terminis).

Juist daarom is het heel verfrissend om eens te kijken naar een vooruitstrevend islamitisch land als de Verenigde Arabische Emiraten. Wat kan het leiderschap daar ons leren, over openbaar bestuur? Lees verder Wat wij kunnen leren van een islamitisch land

Brexit: Nu al de perfecte analyse …

World - Great BritainWie het geluk had zondagochtend 26 juni naar de Human-uitzending van het Filosofisch Kwintet te kijken, kan de Brexit-verwarring snel achter zich laten.

De analyse was zo helder en scherp als een diamantje. Geslepen door een onovertroffen Clairy Polak,  uit een prima verscheidenheid aan inbreng door drie gespreksgenoten en filosoof Ad Verbrugge.

Fantastisch om te zien, hoe de soms schurend verschillende gezichtspunten tot heldere conclusies werden gesmeed.

Conclusies die samenvallen met deze site: Lees verder Brexit: Nu al de perfecte analyse …

Waar boze burgers zijn, is hoop

Brievenbus gevecht Crickhowell-ersIn Wales begint de victorie? In het plaatsje Crickhowell verenigden middenstanders zich in een bottom-up initiatief tegen een overheid die, middels geheime belastingovereenkomsten, grote bedrijven bevoordeelt.

Een democratie-ondermijnend fenomeen, wat ook in Nederland nog altijd aan de orde van de dag is en wat dan ook elders op deze site aan de orde komt.

Het Welshe actiemiddel past helemaal in de tactiek van RedOnzeDemocratie: als je het systeem wilt veranderen, treedt dan buiten de bestaande kaders.

Lees verder Waar boze burgers zijn, is hoop

Help, ‘Red de democratie’ wordt gekaapt.

Tsja, deze uitroep wordt nu ook gebruikt door het ‘Burgercomité EU’. Helaas voor populistische doeleinden.

Zij misbruiken het instrument volksraadpleging. Daarmee dragen ze juist bij aan ondermijning van onze democratie.

Broken tool 3 cropped + tekst 3 (Oekraine)Hoe je ook over referenda denken mag, het Associatieverdrag met Oekraïne is zelfs voor insiders heel complex. Laat staan dat kiezers er massaal een gefundeerd oordeel over zouden hebben.

Het door het Burgercomité EU gewenste ‘Tegen’ zal slechts het zoveelste signaal zijn, dat de kiezers de politiek wantrouwen.

Puur negatief dus en allang bekend. Daarop zitten we niet te wachten. Laten we liever iets opbouwends doen: Lees verder Help, ‘Red de democratie’ wordt gekaapt.

Democratie niet begraven, maar redden.

Demo Hsum VluchtelingenHet gehannes rond vluchtelingen-opvang maakt het nog eens duidelijk: Haagse en lokale mores botsen.

Een basisschool-kind kan verzinnen wat nodig is, om lokaal de beste omstandigheden te scheppen  voor vluchtelingenopvang:

 • Geef ze direct een rol, de mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren. Aan hun eigen opvang èn aan de lokale gemeenschap waar ze verblijven.
 • Geef ze houvast via een duidelijke en snelle procedure.
 • Zorg dat de lokale economie profiteert van hun aanwezigheid.
 • Idem voor de lokale cultuur.
 • En uiteraard: sleep ze niet heen en weer.

Wat een kind kan bedenken, dat lukt het Haagse wolkenvolk blijkbaar niet.

Head in the clouds

Niet alleen speelt men er mooi weer door te zwarte pieten met ‘Europa’, ‘de Turken’, de gelukszoekers, etc.

Erger is dat Den Haag na bijna een halve eeuw ervaring met eigentijdse instroom nog altijd niet beseft dat: Lees verder Democratie niet begraven, maar redden.

BOTte belangenverstrengeling

Het nieuws blijft komen: ditmaal een (ex-)minister Bot die het ongelooflijke presteert: al sjoemelend een rein geweten veinzen, terwijl hij het volk toont dat democratie hier een lachertje is. Althans de Haagse democratie…

Hopelijk voor het CDA is het toeval, dat het wederom iemand van die partij is. Kent u nog de ‘bloedgroepen’ in het CDA? Drie keer raden waar dit botte DNA vandaan komt?

Berend BotjeWat gebeurt er als Berend Botje met zijn scheepje de wal raakt? Dan keert de beweging om. Zo is het onontkoombaar dat we de positie van de ‘hogere’ en ‘lagere’ overheid om gaan draaien. Het primaat komt dan bij de lokale overheid te liggen, in lijn met wat Broertjes, Aboutaleb en anderen eerder bepleitten. Lees verder BOTte belangenverstrengeling